Venskabsbysamarbejde

Retningslinjer for dækning af udgifter i forbindelse med foreningers besøg i eller fra Ishøj Kommunes venskabsbyer

Revideret 2019

 • Besøg på Ishøj Kommunes foranledning
 • Besøg på foreningernes eget initiativ

Der gælder andre regler for Byrådet, den kommunale organisation samt institutioner.

Ishøj Kommunes foreninger kan søge tilskud til udgifter i forbindelse med
besøg i eller fra kommunens venskabsbyer. Venskabsbyerne er:

 • Svedala, Sverige
 • Haninge, Sverige
 • Trzebinia, Polen
 • Bad Salzungen, Tyskland
 • Cihanbeyli, Tyrkiet
 • Waalre, Holland

Alle foreninger, der er optaget i Ishøjs Kommunes Foreningsportal, kan søge om tilskud.

Yderligere information:
Spørgsmål om venskabsbysamarbejde, samt udbetaling af tilskud, skal ske til Ishøj Kommune, Center for Byudvikling, der administrerer området.

 

Besøg fra venskabsby:

Venskabsbykontoen betaler for gæsternes fortæring og ophold i Ishøj. Gæsterne betaler selv for rejsen.

Besøg i venskabsby:

Venskabsbykontoen betaler for rejse samt for fortæring og ophold,
hvis ikke værtsbyen betaler for disse udgifter.

Ansøgningsprocedure
Foreninger, der har aktiviteter med venskabsbyer på Ishøj Kommunes foranledning, bliver kontaktet af Ishøj Turist & Erhvervskontor for nærmere
aftale.

Besøg fra venskabsby:

Foreningerne har mulighed for at søge om tilskud til de besøgende gæsters fortæring og ophold. Hver forening kan søge til ét besøg fra én venskabsby hvert år. Der kan dispenseres i særlige tilfælde.

 • Gældende satser:
  Der kan søges om kr. 175,- pr. gæst pr. dag, dog ydes der maximalt kr. 11.000,- pr. arrangement.
Besøg i venskabsby:

Foreninger kan søge venskabsbykontoen om tilskud til transport.

Hver forening kan søge til ét besøg i én venskabsby hvert år. Der kan dispenseres i særlige tilfælde.

 • Gældende satser:
  Der kan ydes tilskud til transport på maximalt kr. 20.000,-
  For rejser til Svedala dog maximalt kr. 10.000,-
  Beløbene fastsættes af Byrådet i forbindelse med godkendelse af det årlige budget.
Ansøgningsproces:

Før besøget ansøger foreningen om tilskud til dækning af de forventede udgifter. Som forening skal du oplyse om arrangementets art, datoer for besøget og forventet antal gæster/deltagere.

Ansøgningen mailes til luc@ishoj.dk eller afleveres til i Center for Byudvikling på etage 3.
Foreningen modtager derefter en forhåndsgodkendelse samt skema ”Udbetaling af tilskud fra Venskabsbykontoen”.

For udbetaling af tilskud skal skemaet udfyldes på tro og love og sendes eller afleveres i Center for Byudvikling.
Vi skal have det udfyldte skema retur senest en måned efter besøget.
Vi forbeholder os ret til indkaldelse af originale bilag.

Aconto:

Der kan udbetales et acontobeløb.

Kontakt os for nærmere aftale herom.

Center for Byudvikling
Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj
www.ishoj.dk
telefon: 43 57 72 53
mail: luc@ishoj.dk