Kurser og kompetenceopbygning

For at understøtte lærere og pædagogisk personale, tilbyder Naturcenteret en række kompetencegivende kurser

Som Naturcenter er vi meget interesseret at inspirere og uddanne lærere og pædagogisk personale til at bruge naturen med børnene på egen hånd, således kan vi forlænge og forstærke den oplevelse og læring børnene får i naturen.

Kurserne afholdes ofte i samarbejde med andre naturvejledere, pædagogiske konsulenter og Ishøj Ungdomsskole.

 

Tilmelding til kurserne skal ske på naturbooking@ishoj.dk 

 

Kurser 2021:

Krible krable

En undersøgende tilgang og science didaktik, med udgangspunkt i Mikroforskermetoden og bioblitz

Dato: d. 1. september

Vild Mad

En introduktion til vores spiselige natur.

Dato: d. 23. september

Uderumsledelse og udeundervisning i praksis

En vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, praksisoplæg, praktiske eksempler, refleksionsøvelser og udviklingsopgaver

Dato: d. 5. oktober

Bushcraft - Basisniveau

Et hands-on undervisningsforløb, hvor der lægges vægt på samarbejde, friluftsliv og det at kunne være ude en hel dag

Dato: d. 8. oktober