Klyden - Ishøjs vadefugl

Ishøj Kommune har klyden som særlig ansvarsart

Hvis du er heldig, kan du se klyden ved strandengene, i kanten af havnene og på småøerne i Jægersø. Trods en stor indsats for at sikre og forbedre fugleøerne i Jægersø har der ikke været ynglende fugle de sidste par år.

Ishøj Kommune arbejder for at forbedre levevilkårene for klyden. Græsning eller høslæt udenfor yngletiden kan medvirke til at forbedre forholdene for klyder, da fuglene foretrækker at yngle i vegetation under 10 cm. Det vil også gavne arten, at man holder sig i en afstand på mindst 300 meter i yngletiden.

Den fine vadefugl med det latinske navn Recurvirostra avosetta vil forhåbentlig kunne ses i Ishøj Kommune fremover.

Klydens naturlige fjender

Desværre er øerne i Jægersø blevet tilholdssted for bl.a. skarver, måger og krager, som er blandt klydens fjender, og som kan finde på at snuppe æg og unger fra klyderne.

Klyderne forsvarer sig mod denne trussel ved at samle sig i en gruppe og derpå skræmme fjenden. Der har imidlertid været for få klyder de seneste år til, at de har kunnet klare sig.

Hvis rederne er truet, kan klyderne også spille syge og lade som om, de har brækket vingen, hvorved rovdyrets opmærksomhed rettes mod den voksne fugl i stedet for på reden.