Covid-19/Coronavirus

Her kan du læse seneste nyt om, hvordan covid-19 påvirker forskellige kommunale områder i Ishøj

(Opdateret 11/05/2021)

Mens smitten på landsplan har været faldende i den seneste tid, er der i Ishøj Kommune set en stigning i smitten med covid-19.

For at undgå en situation, hvor smitten eskalerer, har sundhedsmyndighederne iværksat en række skærpede tiltag i Ishøj Kommune.

Find info om covid-19 i Ishøj

Hvordan er de kommunale områder påvirket?

Indsamling af dit affald er på nuværende tidspunkt ikke påvirket, og du vil få indsamlet affald som sædvanligt.

Vestforbrændingen opfordrer til, at du er ekstra opmærksom på at putte dit affald i lukkede poser. Så hjælper du din skraldemand med at undgå smitte.

Genbrugsstationen er åben igen

Genbrugsstationen er genåbnet for private (siden 31. marts 2020).

Åbningen sker dog på særlige vilkår, som du kan læse mere om her.

Du skal derfor kun besøge genbrugsstationen, hvis det er absolut nødvendigt.

Kontakt

Alle borgere opfordres til at holde sig orienteret om situationen løbende på ishoj.dk/corona.

Vestforbrændings kundeservice kan kontaktes via selvbetjeningen. Der kan forekomme længere sagsbehandlingstid.

Telefonen er åben for akutte henvendelser på tlf. 70 25 70 60

Borgerservice har alene åbent for bestilling af tid til personlig betjening i Ishøj By Center.

Bestilling af tid skal ske telefonisk på 43 57 44 50.

Du vil fortsat både kunne ringe og skrive til Borgerservice.

Hvilke opgaver kan Borgerservice løse?

Borgerservice kan løse de fleste opgaver telefonisk. Udstedelse af pas, kørekort og NemID kan ske efter tidsbestilling på nedenstående numre. 

Står du i en situation, hvor du har brug for fx et NemID her og nu, så ring til 43 57 44 50. 

Sådan ringer du

Vi har udvidet telefonbetjeningen, så du hurtigere kan få hjælp.

Du ringer direkte til den medarbejder, der kan hjælpe dig. Derfor er det nogle andre numre end normalt, du skal ringe til.

Midlertidige telefonnumre til Borgerservice:

Telefontid:

 • Mandag-onsdag: kl. 10-14
 • Torsdag: kl. 12-17
 • Fredag: kl. 10-13

Telefonnumre til Borgerservice:

 • Sygedagpenge: 43 57 44 92
 • Pas: 43 57 44 51
 • Kørekort: 43 57 44 52
 • Boligopskrivning: 43 57 44 54
 • Indskudslån: 43 57 44 55
 • Folkeregister: 43 57 44 57
 • Sundhedskort: 43 57 44 58
 • Økonomisk friplads: 43 57 44 63
 • Kørsel til egen læge og speciallæge: 43 57 44 66
 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 43 57 69 97
 • Kontanthjælp: Tlf. 43 57 69 98
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 43 57 72 97
 • Tidsbestilling: Tlf. 43 57 44 50
Sådan skriver du

Skriv via Digital Post (e-boks), hvis du sender personlige oplysninger eller dokumenter

Hvis du har et mere generelt spørgsmål, som ikke vedrører din sag eller personlige oplysninger, kan du skrive til borger@ishoj.dk

Rådhuset

Rådhuset holder fortsat dørene lukket, med mindre du på forhånd har lavet en mødeaftale med en medarbejder.

Du kan kontakte Ishøj Kommune på tlf. 43 57 75 75 eller på mail ishojkommune@ishoj.dk

Mundbind

Borgerne skal bære mundbind, når de besøger Borgerservice for at tale med en medarbejder.

Medarbejderne i Borgerservice vil bære visir, så borgerne kan se, hvem de taler med.

Borgerne vil blive henvist til en skrankeplads, hvor der er opsat plexiglas mellem medarbejdere og borgere for at beskytte alle mod smittefare.

Kløverengen

Kløverengen kører med normal bemanding for alle medarbejdere med direkte borgerkontakt.

Administrativt personale kan periodevis arbejde hjemmefra, såfremt det anbefales af sundhedsmyndighederne.

Kløverengen sørger løbende for at orientere beboere om evt. ændringer i sundhedsmyndighedernes anbefalinger, der vedrører det specialiserede sociale område.

Der laves informationsbreve, som uddeles personligt, med mulighed for at stille spørgsmål.

Der vil desuden være ophængt de til en hver tid gældende informationsplakater ved alle indgange til Kløverengen.

Kløverengen tilpasser løbende de socialfaglige og sundhedsfaglige indsatser, således at sundhedsmyndighedernes retningslinier overholdes med mindst mulig påvirkning af beboernes hverdag.

De aktuelle restriktioner vil du altid kunne finde på Kløverengens hjemmeside

Du er også velkommen til at kontakte Kløverengens personale på tlfnr: 23 22 12 61, 23 22 12 67 eller 23 22 12 70, hvor du kan få oplyst, hvilke restriktioner der måtte være gældende.

De sociale Viceværter - Hjemløseboliger

Der opretholdes fortsat almindeligt beredskab med telefonisk og personlig kontakt til beboerne.

Gadeplan

Kommunens gadeplansmedarbejdere vil fortsat være på gaden for at hjælpe med at vejlede og rådgive de yngre borgere.

Udover den almindelige gadeplansindsats hjælper gadeplansmedarbejderne med at oplyse og opfordre Ishøjs unge til - med afsæt i en god relation og dialog - at følge de oplysninger og opfordringer, som kommunen og regeringen udsender.

Medarbejderne følger gældende retningslinjer om blandt andet at holde god afstand og vil benytte mundbind indenfor på offentlig tilgængelige områder for at mindske risikoen for smittespredning.

Vores gadeplansteam vil forsat være rundt i hele Ishøj og være lette at genkende på deres jakker med tydeligt logo.

Psykologisk rådgivning

Kommunens psykologer er nu tilbage efter nedlukningen og fortsætter igangværende forløb og vurderinger.

Sundhedsplejen

Alle ikke-nødvendige aktiviteter bliver udskudt.

Derudover tilsyder sundhedsplejen alle standardbesøg i første leveår samt behovsbesøg.

Sundhedsplejen vil benytte værnemidler ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer, så I vil møde jeres sundhedsplejerske i plastforklæder og med handsker.

Det kan også være, at besøgene fortsat er af lidt kortere varighed, som så følges op med en telefonisk konsultation.

Fra 1. september tilbyder vi også igen 2,5 års besøg til alle som hjemmebesøg. 

Sundhedsplejerskerne kan kontaktes dagligt på deres mobiltelefoner.

Se kontaktinformationer

Ammeklinikken

Ammeklinikken er aflyst indtil videre.

Mødregrupper

Sundhedsplejen står fortsat for at etablere nye mødregrupper, når behovet opstår.

Grupperne kommer til at bestå af fem kvinder, og der vælges en frivillig tovholder.

Mødregrupperne  kører fortsat i privat regi og uden deltagelse af sundhedsplejersken.

Vi prøver ihærdigt at finde et lokale, som er stort nok til, at vi igen kan afholde mødregrupper, hvor sundhedsplejen deltager.

Tandplejen

Den kommunale tandpleje er genåbnet. 

Det er dog endnu ikke åbnet op for borgerbooking, da tandplejen stadig er nødt til at prioritere udskudte behandlinger og undersøgelser.

Med de nuværende krav til tandplejens sundhedsmæssige retningslinjer vil der gå et stykke tid, inden tandplejen er tilbage på normalt aktivitetsniveau.

Tandplejen har fået særlige retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, som de skal følge.

Det er ikke muligt at møde op på klinikken uden, at der forinden har været telefonisk kontakt.

Ved kontakten bliver du gjort opmærksom på de sikkerhedsmæssige hensyn, som det kræver at komme i tandplejen – fx at der er sat begrænsning på, hvor mange der må opholde sig i venteværelset, og at du kun må møde op på klinikken, hvis du har været fuldstændig rask i minimum 48 timer.

Det er vigtigt at komme til det aftalte tidspunkt, så vi kan nå tilstrækkeligt med rengøring mellem hvert besøg. Husk, at spritte hænder af ved ankomst.

Du må ikke møde op hos tandplejen, hvis du har symptomer på Covid-19 - fx hoste, ondt i halsen, hovedpine, feber og muskelømhed.

Hvis du har brug for at komme i kontakt med Tandplejen, kan du ringe på tlf. 43 56 02 75.

Fra 29. oktober 2020 skal børn over 12 år og forældre bære mundbind, når de sidder i venteværelset.

PPR-funktioner

Psykologer, tale-/hørekonsulenter, fysio-/ergoterapi og støtte-/ressourcepædagoger understøtter fortsat dagtilbuddene og skolerne.

Deres arbejdes planlægges dog således, at hver medarbejder kun besøger én skole eller ét dagtilbud pr. dag.

Familierådgiverne

Kontakt med borgerne opretholdes, men samarbejdsmøder vil foregå virtuelt, og administrative opgaver foregår primært hjemmefra.

Gruppetilbud for børn, unge og deres familier

Alle gruppetilbud aflyses foreløbigt frem til jul.

Det gælder DUÅ-forløb, Cool Kids, Chilled, sproggrupper og evt. andre gruppeforløb.

Dette skal modsvares en løbende vurdering af individuelle indsatser for de børn og unge, som er særligt udsatte.

Psykologisk tilbud til børnefamilier

Center for Børn og Forebyggelse tilbyder psykologisk rådgivning og hjælp til børnefamilier i Ishøj under corona-perioden.

Hvis du har brug for hjælp, kan du læse nærmere og finde kontaktoplysninger her.

Brug af mundbind og visir

Pædagoger får med de nye restriktioner ret til at anvende visir i daginstitutioner, hvis de ønsker det.

Brugen af visir er ikke obligatorisk, men en mulighed, som de ansatte har mulighed for at vælge.

Pædagoger må dog ikke bruge mundbind, fordi vurderingen er, at det er vigtigt, at børnene kan se de voksnes ansigter.

Forældrebetaling under corona

Hvis du vælger at holde dit barn hjemme, skal du fortsat betale for din dagtilbudsplads.

Til gengæld mister du ikke pladsen, så længe der er en corona-epidemi i Danmark.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte lederen i dit barns daginstitution, dagpleje eller Center for Dagtilbud og Uddannelse på tlf. 43 57 74 04.

Psykologisk tilbud til børnefamilier

Center for Børn og Forebyggelse tilbyder psykologisk rådgivning og hjælp til alle børnefamilier i Ishøj under corona-perioden.

Hvis du har brug for hjælp, kan du læse nærmere og finde kontaktoplysninger her.

Erhvervskontoret står til rådighed for kommunens virksomheder og kan kontaktes på telefon eller mail, hvis du har spørgsmål eller andet, som de kan hjælpe med.

Der er lukket for personlige henvendelser, men tøv ikke med at kontakte os.

Kontakt:

Gitte Grahndin

Erhvervskonsulent

Erhverv og Iværksætteri 

erhverv@ishoj.dk

Tlf 43 57 72 56 

Coronavirus og din virksomhed

Få overblik over dine muligheder for at søge kompensation. Se, hvilke aktuelle restriktioner og anbefalinger der gælder for din virksomhed i forbindelse med coronavirus/covid-19.

Læs alt på Virksomhedsguiden.dk 

Hotline på tlf; 72 20 00 34

Vandrende arbejdskraft 

Som arbejdsgiver til vandrende arbejdskraft er der en række anbefalinger, som du opfordres til at følge, for at forebygge smittespredning. 

Det gælder blandt andet ved samtransport, oprettelse af ”familiegrupper” hvor medarbejderne inddeles i mindre grupper af de samme 5-10 personer, ligesom man opfordres til at have en opdateret liste med kontaktoplysninger på ens medarbejdere, eksempelvis telefonnummer, e-mailadresse og bopælsadresse i Danmark. 

Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Hjælp til virksomheder

Få et samlet overblik over, hvor du finder hjælp og vejledning til din virksomhed, hvis din virksomhed er berørt af Covid-19 på virksomhedsguiden.dk.

Og husk fortsat de gode råd for at forebygge smittespredning i samfundet:  

 • Hold afstand
 • Hold god hygiejne og vær opmærksom på rengøringen
 • Bliv hjemme ved mindste tegn på sygdom
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram.

Se samlet liste over tiltag, anbefalinger og opfordringer.

Genoptræning

Træningscenteret tilbyder genoptræning ved fysisk fremmøde på hhv. Træningscenter Syd og Nord.

Derudover foregår genoptræningen i højere grad end normalt i borgers hjem samt udendørs, og der anvendes også lokaler i Ishøj Idrætscenter.

Der er kun adgang for fremmøde, hvis man har en aftale.

På Træningscenter Syd (beliggende på Kærbo i Ishøj) har indrettet en midlertidigt træningssal i Kærbos samlingssal i stueetagen.

Der er kun adgang til samlingssalen udefra, og dette sker ved gårdhaven på bagsiden af blok C (Ishøj Boulevard 2C). 

På Træningscenter Nord (beliggende på Pilehavehus i Vallensbæk) foregår genoptræningen i træningssalene som vanligt. 

Alle borgere skal vente udenfor, når de møder til genoptræning og vil blive hentet ind af en terapeut.

Forløbsprogrammer, rygestop og ernæringsvejledning

Forløbsprogrammerne for KOL, cancer og diabetes gennemføres på mindre hold og i store nok lokaler til, at der kan holdes afstand jf. retningslinjerne.

Der tilbydes rygestop samt ernæringsvejledning. 

Forløbsprogram for hjerte afholdes i Albertslund som vanligt. 

Der er kun adgang for fremmøde, hvis man har en aftale

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabiliteringsforløb gennemføres som vanligt og foregår altid i borgers hjem.

Formålet med hverdagsrehabilitering er at give støtte til, at en borger kan blive mere selvhjulpen i hverdagen.

Hjælpemiddeldepotet

Hjælpemiddeldepotet kører uændret af hensyn til levering af hjælpemidler til kommunens borgere.

Kontakt

Træningscenteret kan kontaktes dagligt på tlf. 61 14 60 40.

Forløbskoordinatorerne for hverdagsrehabilitering og sundhedskonsulenterne kan ligeledes kontaktes pr. telefon som vanligt.

Det gule hus

Det gule huse har særlige åbningstider indtil efter påske.

 • Mandag: 10-12, 13-15, 15.30-17.30 og 18-20.
 • Tirsdag: 10-12 og 13-15
 • Torsdag: 10-12 og 13-15 (lukket gruppe), 15.30-17.30 og 18-20.
 • Fredag: 10-12 og 13-15

Åbningstiderne fungerer i tidslommer på hver to timer, og når man som borger har aflagt Det gulde hus besøg én gang om dagen, ryger man bag i køen, da det er vigtigt, at flest mulige borgere har mulighed for at lægge vejen forbi.

Hvordan åbningstiderne ser ud efter påske, vil bero på en udmelding fra Statsministeriet, og på en vurdering af smitterisko og deraf følgende retningslinjer.

Vi tager fortsat udgangspunkt i at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer om hygiejne, rengøring og afstand. Derudover sprittes der ekstra grundigt af hver tredje time.

Ungegruppen

Mødes igen i grupper. Vi tager fortsat udgangspunkt i at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer omkring hygiejne, rengøring og afstand.

Opgangsnetværket

Åbent for alle borgere, men borgerne kommer spredt over dagen, så alle borgerne ikke er der på en gang.

Vi tager fortsat udgangspunkt i at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer om hygiejne, rengøring og afstand.

Neurogruppen

Mødes i seniorlokalerne. Vi tager fortsat udgangspunkt i at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer om hygiejne, rengøring og afstand.

Spindehuset

Er tilbage i normal drift. Der et ikke på nuværende tidspunkt besøgsrestriktioner. Men vi følger udviklingen løbende.

Klubben

Skærpede restriktioner betyder, at det maksimalt må være 10 personer i klubben ad gangen, inklusiv personale.

Vi tager fortsat udgangspunkt i at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer om hygiejne, rengøring og afstand.

Individuel vejledning

Der aftales besøg i hjemmet for de borgere, som har individuel vejledning.

Der tages dog stadig hensyn til de sundhedsmæssige retningslinjer, så vejledning kan foregå andre steder, hvis det ikke er nødvendigt at vejledningen ydes i hjemmet.

Det socialpædagogiske team

Vi prioriterer kontakt til kommunens udsatte borgere med kontakt pr. telefon, besøg i eget hjem samt på virtuelle møder – dette afhængig af borgerens behov og ønske.

Krav om mundbind i Bycenterbussen

Kravet om mundbind i al kollektiv trafik gælder også for Bycenterbussen.

Bycenterbussen er kommunens gratis køretilbud til de grupper af borgere, som kommunen har vurderet har størst behov for en alternativ transportmulighed.

I den næste tid skal du ringe eller gå på nettet, hvis du vil i kontakt med Jobcenter Vallensbæk, der også dækker Ishøj.

Jobcentret har nemlig lukket fysisk fremmøde i den kommende tid på grund af de seneste restriktioner.

Hvis du ønsker at melde dig ledig eller ansøge om kontanthjælp, kan du kontakte Finn Larsen på tlf.nr. 4797 4418 i Jobcenterets åbningstid.

 Du kan også melde dig ledig ved at gå på Jobnet.

Retningslinjer for genåbning af indendørs fritids- og idrætsliv

Et flertal i Folketinget er blevet enige om at lempe flere coronaregler fra torsdag den 6. maj 2021. Dette har også indflydelse på genåbning af forenings- og fritidslivet.

Retningslinjerne for genåbningen indeholder blandet andet følgende punkter.

 • Der åbnes op for indendørs idræt for personer over 18 år med coronapas.
 • Der åbnes op for al idræt for børn og unge under 18 år samt personer over 70 år, det gælder også idræt, der ikke er i organiseret regi.
 • Der åbnes ikke op for kontaktsport for personer over 18 år og under 70 år. Der afventes pt. en afklaring af hvilke sportsgrene det omhandler. Foreninger med kontaktsportsaktiviteter kan fortsat afvikle træning, men det skal være uden nærkontakt.

Læs Kulturministeriets retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter

Læs Kulturministeriets retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsliv

Forsamlingsloft for aktiviteter
 • Forsamlingsloftet for unge under 18 år er fortsat 25 personer inkl. de personer over 18 år, som er nødvendige for afviklingen.
 • Forsamlingsloftet for 18-70 årige følger det indendørs forsamlingsforbud på 25 personer og er inklusiv instruktør/træner.
 • Forsamlingsloftet for personer over 70 år hæves fra 10 til 25 personer, så det følger det indendørs forsamlingsforbud pr. 6. maj 2021. Dette er inklusiv instruktør/træner.
Coronapas
 • Ved aktiviteter for unge under 18 år er der ikke krav om forevisning af coronapas.
 • Ved aktiviteter for personer over 18 år er der krav om forevisning af coronapas uanset antal deltagere i aktiviteten.
 • Pligten til at påse, at kravet om coronapas opfyldes er foreningens ansvar.

Der vil fortsat gælde samme retningslinjer for brug af omklædningsrum, hvilket betyder, at der skal ske omklædning og bad hjemme.

Dog gælder det ikke for foreningsaktiviteter i Ishøj Svømmehal og på Havfruen.

Det vil fortsat være muligt at foretage en opdeling af grupper, så længe der er tilstrækkelig med plads. Det muliggør at flere grupper kan træne samtidigt. Der skal være 4 m2 pr. person i lokalet.

Midlertidig lokalefordeling

Den midlertidige lokalefordeling for idrætslokaler er fortsat gældende og fremgår i Ishøj Foreningsportal. Den midlertidige lokalefordeling er gældende til den 5. juni 2021.

Foreninger, der skal opstarte aktiviteter i Ishøj Idræts & Fritidscenter bedes rette henvendelse dertil, da der kan være ændret adgangsveje grundet vaccinecentrets placering.

Såfremt en forening ikke ønsker at gøre brug af de tildelte tider i den midlertidige fordelingsplan, skal der gives besked herom til Center for Kultur og Fritid på kultur@ishoj.dk.

Foreningslokaler og klubhuse

Der åbnes yderligere op for brug af foreningslokaler og klubhuse, idet det indendørs forsamlingsforbud på 10 personer hæves til 25 personer den 6. maj 2021.

Her gælder samme retningslinjer for fremvisning af coranapas som beskrevet i ovenstående.

Afvikling af større arrangementer

Spillesteder, teatre og biografer og lignende øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter, genåbner med coronapas og op til 2.000 tilskuere i sektioner med 500.

Vi opfordrer alle foreninger til at orientere sig i myndighedernes retningslinjer og forbundenes anbefalinger og efterleve disse, så der kan afvikles idræts- og foreningsaktiviteter på kontrolleret og sikker vis.

Har I spørgsmål kan der rettes henvendelse til Center for Kultur og Fritid på kultur@ishoj.dk

Genåbning af indendørs foreningsliv og bestemmelse for automatisk nedlukning

Tirsdag den 13. april 2021 trådte den ny bestemmelse om automatisk nedlukning i kraft.

Bestemmelsen betyder, at Ishøj Kommune er forpligtet til at nedlukke lokaler og lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang, hvor der udøves forenings- og idrætsaktiviteter, hvis det testkorrigerede incidenstal i kommunen er over 250.

Der kan åbnes igen, når kommunen har været under den testkorrigerede incidens 7 dage i træk.

Det er vigtigt at understrege, at denne bestemmelse om automatisk nedlukning er styrende for, hvornår der skal åbnes op og lukkes ned i Ishøj.

Det kan betyde, at der må afviges fra de datoer, der bliver præsenteret i de centrale udmeldinger og genåbningsplaner.

I skal derfor forholde jer til de udmeldinger, der kommer fra Ishøj Kommune.

Procedure for nedlukning og genåbning

Ved første dag efter en stigning til over 250 bliver der givet besked til foreningerne om dette, og der sker en nedlukning den efterfølgende dag.

Når incidenstallet igen kommer på eller under 250, sendes der besked til foreningerne.

Ved 6. dagen med et incidenstal under 250 varsles foreningerne omkring dette med henblik på genåbning på 8. dagen.

På 7. dagen gives der endelig besked om, hvorvidt der kan ske en genåbning dagen efter.

Hvis tallet igen efter genåbningen overstiger 250, gives der besked om nedlukning gældende fra næste dag.

Du kan se status på det seneste incidenstal på ishoj.dk/smittetal.

Kulturium Bibliotek

Biblioteket åbnede igen den 21. april 2021 og vil være åbent kl. 11-17 i hverdagene og lørdage fra kl. 11-13.

Åbningstiden vil gradvist blive udvidet de kommende uger. 

Når du besøger biblioteket, skal du ved indgangen vise ID og gyldigt coronapas - også ved afhentning af reserveringer. Børn under 15 år, behøver kun vise ID.

Åbningen af biblioteket er betinget af, at det testjusterede incidenstal forbliver under 200.

Du kan læse mere om coronapas her.

Følg med på bibliotekets Facebook-side.

Kulturium Biograf

Biografen vil være lukket til og med den 5. maj 2021.

Følg med på biografens Facebook-side.

Kulturium Musikteater

Musikteatret genåbnede den 5. maj 2021.

Følg med på musikteatrets Facebook-side.

Ishøj Kulturskole

Kulturskolen genåbnede den 21. april 2021.

Bredekærgård

Udearealerne må fortsat gerne bruges, som det har været tilfældet under hele coronakrisen.

Foreninger kan igen booke Landsbysalen, aktivitethuset og IBUS. 

Ligeledes er grejbanken igen åben for brug af grej til bål mm. på eget ansvar for rengøring af redskaber. Der er sprit til hænderne i alle husene.

Ishøj Svømmehal

Ishøj Svømmehal fra den 7. maj 2021 for alle borgere.

Faciliteterne er åbne ud fra restriktioner om 4 m2 pr. person. og fremvisning af gyldigt coronapas.

Ishøj Naturcenter

Ishøj Naturcenter har aflyst alle offentlige arrangementer indtil videre. Naturcentret vil fortsat kunne kontaktes via mail og tlf.

Pitstop har åbent for personligt fremmøde.

Fællesspisning, samtalecafé og øvrige sociale aktiviteter er aflyst indtil videre.

Læs mere på Pitstops hjemmeside

Kontakt Pitstop

Du er altid velkommet til at kontakte Pitstops medarbejdere telefonisk, på telefonnummer 20 69 28 33, i følgende tidsrum:

 • Mandag-torsdag kl. 9-15.30
 • Fredag kl. 9-13

Du kan fortsat booke tid til en samtale via Pitstops hjemmeside – husk at angive dine kontaktoplysninger.

Pitstop er desuden tilgængelig for henvendelse på pitstop@ishoj.dk.

Skolerne i Ishøj er genåbnet

Eleverne i Ishøj vendte tilbage i skole onsdag den 21. april 2021.

Ifølge den nye model for genåbningen af Danmark bliver skoler, SFO’er og uddannelsesinstitutioner automatisk lukket, hvis det testkorrigerede incidenstal for en kommune ligger over 200.

Kommunerne kan åbne op igen, hvis incidenstallet ligger på eller under 200 i syv dage i træk.

Du kan læse mere om genåbningen af skolerne her.

Nødpasning

Der er mulighed for nødpasning i skole og SFO, hvis forældre er kritisk personale eller privatansatte, der ikke er hjemsendt, og derfor har behov for nødpasning.

Kritisk personale er ansatte i f.eks. ældre‐ og sundhedssektoren, sociale tilbud, sikring af infrastruktur, politi eller transport‐ og forsyningsvirksomheder.

Forældrene skal have afsøgt alle relevante pasningsmuligheder.

Nødpasning søges ved at udfylde det skema, som forældrene har modtaget på Aula.

Brug af mundbind

Lærere får med de nye restriktioner ret til at anvende visir i daginstitutioner, hvis de ønsker det.

Brugen af visir er ikke obligatorisk, men en mulighed, som de ansatte har mulighed for at vælge.

Lærere må dog ikke bruge mundbind, fordi vurderingen er, at det er vigtigt, at børnene kan se de voksnes ansigter.

Kravet om mundbind i al kollektiv trafik gælder også for skolebus-ordninger - for børn over 12 år.

Læs de ofte stillede spørgsmål om skoler og SFO

Forældrebetaling i SFO under covid-19

SFO’erne er åbne i det omfang, forældrene har behov for pasning af deres børn.

Hvis du ikke har behov for pasning / holder dit barn hjemme, skal du fortsat betale for SFO, hvis dit barn er tilmeldt. 

Hvis du har et barn i 6. klasse tilmeldt SFO, skal du ikke betale for perioden 15. april til 18. maj 2020, hvor SFO’en var lukket for 6. klasseelever.

Læs mere om forældrebetaling

Brobygning

Børne- og undervisningsministeren har meddelt, at brobygning bliver aflyst grundet covid-19.

Aflysningen gælder fra torsdag den 29. oktober 2020.

Aflysningen gælder brobygningsforløb med fysisk fremmøde i 9. og 10. klasse samt introduktionskurser i 8. klasse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte lederen på dit barns skole eller Center for Dagtilbud og Uddannelse på tlf. 43 57 74 04.

Trods nedlukningen af det offentlige Danmark, vil kommunen indkalde det nødvendige personale for at få tømt skraldespande ved busstoppesteder, på byens pladser og i de grønne områder.

Ved samme arbejdsgang vil alle hundeposeautomaterne blive fyldt op.

De medarbejdere, som tømmer skraldespandene vil blive udstyret med de nødvendige værnemidler og køre alene i hver sin bil for at forebygge eventuel smitte.

Læs mere om beslutningen, der giver mulighed for, at nogle ansatte kan vende tilbage på job under nedlukningen.

Besøgsrestriktioner på plejehjem opretholdes 

Folketinget vedtog den 23. februar 2021 en ny epidemilov, som træder i kraft den 1. marts 2021.

Den nye epidemilov betyder, at besøgsrestriktionerne på vores plejecentre bliver forlænget indtil den 14. april 2021.

Du kan læse nærmere om besøgsrestriktionerne her.

Aktivitetscentre

Aktivitetscentret på Kærbo er fortsat lukket.

Aktivitetscentret Egely er åbnet op, dog med begrænset antal.

Hjemmepleje og hjemmesygepleje

Medarbejderne på området fortsætter uændret og kører i normal drift - i henhold til gældende restriktioner.

Forebyggende hjemmebesøg

Vi har fra den 24. april 2020 åbnet op for hjemmebesøg, hvis sundhedsmyndighedernes retningslinjer gør det muligt. Ellers fortsætter vi med at ringe til borgerne.

De mest sårbare borgere kontaktes først – det kan fx være enker/enkemænd, enlige og andre, som vurderes at have et behov for kontakt.

Borgere, der modtager hjemmehjælp (personlig pleje), vil ikke modtage forebyggende hjemmebesøg, da kommunen ønsker, at borgerne besøges af så få medarbejdere som muligt for at mindske smitterisiko.

De forebyggende hjemmebesøg tilbyder råd og vejledning til alle ældre om sundhed og forebyggelse samt information om aktiviteter og muligheder i lokalområdet.

Læs nyhed om genåbning af hjemmebesøg og andre udvalgte sundhedsfunktioner

Myndighed og pension

Området myndighed og pension kører videre som normalt.

Alle medarbejdere arbejder hjemme.

De koordinerende sygeplejersker har valgt at skiftes til at være fysisk på kontoret, da det giver mening i forhold til eventuelle hospitalsbesøg.

Området Frivillighed og forebyggelse

Medarbejderne på frivilligområdet er i kontakt med de frivillige i Ishøj og arbejder bl.a. med at koordinere og distribuere viden om de mange hjælpetiltag, som er opstået i Ishøj.

Demenskoordinatoren fungerer som hjælp for plejepersonalet på daghjemmet på Torsbo.

Har du brug for hjælp i forbindelse med covid-19-situationen, eller vil du gerne hjælpe andre?

Ishøj Kommune er gået i fællesskab med flere samarbejdspartnere om at lette dagligdagen for de borgere, som har brug for hjælp og fællesskab i disse dage.

Læs mere om de mange muligheder for hjælp

Hvis du oplever et uhensigtsmæssigt arbejdsforhold enten på din egen arbejdsplads eller ved en virksomhed, du kender eller har familie og/eller venner, der er ansat hos, så har du mulighed for helt anonymt at sende en klage direkte til Arbejdstilsynet.

Det eneste, du skal gøre, er at udfylde denne formular - så tager Arbejdstilsynet sig af din henvendelse.

Det er vigtigt, at både kommunen men i særlig grad også borgerne får indberettet, hvis der er mistanke om, at en arbejdsplads overtræder arbejdsmiljøreglerne, eller hvis de påkrævede corona-restriktioner ikke overholdes.

Hvis du klager, har du ret til at være anonym og vil altid blive behandlet anonymt i forbindelse med tilsynsbesøg og den videre sagsbehandling. 

Det gælder også, hvis din arbejdsgiver spørger Arbejdstilsynet, om der har været henvendelser fra medarbejdere, eller hvis der bliver søgt om aktindsigt.

Udover ovenstående formular har du også mulighed for at ringe til Arbejdstilsynets Call Center på telefon; 70 12 12 88.

Telefontiden er mandag til torsdag kl. 08-15, og fredag kl. 08-14.

Læs mere om covid-19 i Ishøj: