Corona-ramte kan låne en isolationsbolig

Hvis du er smittet med covid-19 og ikke har mulighed for at isolere dig derhjemme, kan du få en midlertidig isolationsbolig

Hvis du er konstateret smittet med coronavirus (covid-19), skal du isolere dig, indtil du har været symptomfri i 48 timer.

For nogle borgere kan det være svært at isolere sig i eget hjem.

Det gælder for eksempel, hvis de bor i en husstand med mange personer, og der ikke er mulighed for eget bad/toilet, eller hvis de bor sammen med en person, der er i en særlig risikogruppe.

Derfor stiller Ishøj Kommune en isolationsbolig til rådighed til borgere over 18 år med bopæl i Ishøj Kommune, som ikke har mulighed for at isolere sig i eget hjem. Opholdet inkluderer tre daglige måltider. 

Hvem kan få en isolationsbolig?

Tilbuddet er til voksne borgere.

Børn og unge under 18 år, der er konstateret smittet med coronavirus (covid-19), og som i øvrigt er omfattet af målgruppen, kan kun få en isolationsbolig i følge med en voksen fra samme husstand.

For at få tilbudt en midlertidig isolationsbolig, er det en forudsætning, at du ikke har mulighed for hjemmeisolation i din nuværende bolig.

Derudover skal du:

  • være konstateret smittet med coronavirus (covid-19) og have ingen eller kun lette symptomer
  • være selvhjulpen i høj grad og derfor ikke have behov for hjælp eller behandling fra sundheds- eller socialfagligt personale
  • dele husstand med enten:
  1. mange personer på et lille areal og/eller uden optimal rumadskillelse
  2. én eller flere, som har vanskeligt ved at samarbejde med dig om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet, fx på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse
  3. én eller flere personer i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved covid-19, som defineret af Sundhedsstyrelsen i styrelsens anbefalinger til personer i øget risiko, som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig isolation fra.

Hvem kontakter jeg om en isolationsbolig?

Du kan ringe til Center for Voksne og Velfærd på tlf. 2177 7445 eller 2374 3391.

Telefontiderne er:

  • Mandag-torsdag kl. 8.30-10 og 14-15
  • Fredag kl. 8.30-10

Uden for disse telefontider og i weekenderne kl. 8-22 kan du ringe til telefonvagten på 4357 4359.