Dialogforum

Dialogforum er et samarbejde mellem Ishøjs bolig- og ejerforeninger og Ishøj Kommune

Formålet med Dialogforum er:

  • At dele sidste nye information om udvikling i COVID-19 smittetal i Ishøj.
  • At sikre fælles videndeling om aktuelle COVID-19 aktiviteter og indsatser mellem boligforeningerne (udveksling af gode idéer og tiltag).
  • At sikre fælles videndeling om COVID-19 aktiviteter og indsatser mellem boligselskaber og kommune.
  • At drøfte hvilke yderligere tiltag parterne kan iværksætte med henblik på at dæmme op for smittetrykket - enten sammen eller hver for sig.

Læs kommissorium for Dialogforum

Bolig- og ejerforeningerne og Ishøj Kommune arbejder sammen om at opbygge et korps af frivillige lokale corona-ambassadører, som kan være med til at dele vigtige informationer og opfordre til test. 

Her kan du downloade materiale, som du kan dele på Facebook eller husstandsomdele i dit boligområde.

 

Materiale til rekruttering af nye ambassadører:

Introduktion til Ishøjs lokale corona-ambassadørkorps (A4)

Vil du være med til at holde Ishøj åbent (A5)

 

Materiale med corona-ambassadører:

Materiale til videre distribution i beboer lokaler, opgange, vaskerier m.m.

 

Generel Kommunikations materiale om vaccination

Hvis du vil i kontakt med Dialogforum, kan du skrive til Dialogforums sekretariat via editl@ishoj.dk