Hvad kan vi hjælpe med?

Bredt budgetforlig står i klimaets tegn

Borgmester Ole Bjørstorp.

Alle fem partier i Ishøj Byråd er nået til enighed om et forlig for næste års budget

Årets folketingsvalg blev et klimavalg, fordi klimaet står højt på mange borgeres dagsorden. Det har også sat sine spor i det budgetforlig, som samtlige partier i Ishøj kunne underskrive tirsdag aften den 5. november. 

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre, SF og Enhedslisten har besluttet at gøre 2020 til klimaår i Ishøj og oprette en pulje på 300.000 kr. til klima- og miljøaktiviteter. Partierne er også blevet enige om at lave en særlig målrettet indsats for energibesparelser, og at Ishøj fortsat skal satse på indkøb af elbiler.

I næste års budget var der oprindeligt lagt op til at spare cirka 12 millioner kroner, men i budgetforliget er der barberet cirka fire millioner kroner af besparelsen. De fem partier har blandt andet droppet foreslåede besparelser på aktivitetsmidler til sprogarbejde i institutioner og på kulturnatten. 

”Budgettet viser, at vi har en god og sund økonomi, da vi ikke har skullet spare helt så meget, som vi ellers var stillet i udsigt. Vi har også fundet plads til investeringer i blandt andet vores klima. Som kommune har vi et ansvar for at bidrage til at løse de globale klimaudfordringer, og det ligger fint i tråd med, at vi i Ishøj altid har set os selv som en grøn kommune. Jeg vil gerne takke det samlede byråd for at have vist stor ansvarlighed. Et bredt forlig er lig med ro og stabilitet om kommunens økonomi, og det skaber tryghed for vores borgere,” siger borgmester Ole Bjørstorp. 

Den lange skoledag skal undersøges

I Dansk Folkeparti udtrykker Poul Jørgensen glæde over, at partiet har fået flere af sine mærkesager sat på dagsordenen. Blandt dem er en fortsat effektivisering af administrationen, nedbringelse af sygefraværet og udskiftning af belysningen i tunnellerne på vores stisystemer.

”Vi har også fået igennem, at der skal gennemføres en stor trivselsundersøgelse blandt eleverne fra 0. til 3. klasse på vores skoler, så vi kan få klarhed over, hvordan den lange skoledag påvirker børnene. Måske vil børnene havde bedre af en kortere skoledag, hvorefter de kan komme i SFO eller være sammen med deres forældre,” siger Poul Jørgensen.

Ingen besparelser på børn og unge

Hos Enhedslisten har miljø og klima stået højt på ønskelisten, hvor partiet har ønsket, at kommunen i større grad skal se på forskellige klimatiltag og forsøge at modvirke klimaforandringerne.

Derudover har fokus være på børn og unge.

”Denne gang har det været meget vigtigt for os at undgå besparelser på børne- og ungeområdet. Sidste år blev der sparet en del på området, og det var netop årsagen til, at vi sammen med SF stod uden for sidste års budgetforlig. Men i år har vi ønsket, at der ikke skulle ske besparelser, og det har de andre partier i byrådet været enige med os i,” siger Ole Wedel-Brandt fra Enhedslisten.

Problemer med varevogne i boligområder skal løses 

Også Venstre har været til budgetforhandlingerne med et ønske om, at kommunens børn og unge ikke skulle rammes af besparelser på institutioner og skoler.

Et andet ønske fra partiet har været at løse problemet med de mange varevogne, som optager plads i mange af kommunens boligområder.

”Vi er trætte af, at varevogne holder rundt omkring over alt i vores by og vil have dem ud af boligområderne. Vi har derfor forslået, at der bliver oprettet en særlig, afspærret parkeringsplads med overvågning, hvor ejerne kan leje en parkeringsplads af kommunen,” siger Lennart Hartmann Nielsen.

Venstres ønske har resulteret i oprettelsen af en pulje på 500.000 kroner, som skal bruges til at finde et kommunalt p-område til varevognene.

Fokus på det grønne Ishøj

Hos SF har det været afgørende, at der ikke var besparelser på velfærdsområderne, og at det grønne Ishøj kom i fokus.

”Sammen med Enhedslisten har vi indstillet, at 2020 bliver et klimaår i Ishøj. Vi har hele tiden sagt, at vi ønskede nogle flere tiltag på det grønne område, og det har vi nu fået igennem. Vi har også ønsket, at folkeskolelærerne skal have en lokal tjenestetidsaftale. Generelt er forhandlingerne forløbet stille og roligt. Det tror jeg skyldes, at vi har haft en god økonomi i år.” siger Sami Deniz fra SF.

Budgettet blev endeligt vedtaget til byrådsmødet den 5. november. 

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Midlertidige telefonnumre:

 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 4357 6997
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Kontanthjælp: Tlf. 4357 6998
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Boligopskrivning & Indskudslån: Tlf. 4357 7290
 • Sygedagpenge/Ressourceforløbsydelse: Tlf. 4357 7293
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Pas & Kørekort: Tlf. 4357 7295
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 4357 7297
 • Folkeregister & Sygesikring: Tlf. 4357 7299
 • Andre henvendelser: Tlf. 4357 7575 – tryk 1

Senest opdateret 6. november 2019