Hvad kan vi hjælpe med?

Brevstemme til Europa-Parlamentsvalg

Enhver vælger kan brevstemme i enhver kommune her i landet

Selvbetjening

Læs om brevstemme til Europa-Parlamentsvalg

Når du vil brevstemme i Danmark

Hvis du har valgret til Europa-Parlamentsvalget, kan du vælge at brevstemme i stedet for at møde op og stemme på valgdagen.

Hvis du brevstemmer, kan du ikke også stemme på valgdagen. Du må gerne brevstemme flere gange, fx hvis du ombestemmer dig undervejs – det er så den sidst afgivne brevstemme, der tæller.

I Danmark kan du brevstemme her:
  • i alle landets kommuner, fx på borgerservicecentrene. I nogle kommuner kan du også brevstemme på biblioteker eller mobile brevstemmesteder - spørg kommunen, hvor du kan brevstemme
  • på sygehuse, hvis du er indlagt
  • på plejehjem, beskyttede boliger og i ældreboliger, hvis du er beboer
  • i særlige boformer for fx kvinder udsat for vold, voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, hvis du opholder dig her
  • i fængsler, arresthuse, m.m., hvis du er indsat
  • i dit eget hjem, hvis du er syg eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem
  • på afsides beliggende øer, hvor der ikke er et afstemningssted (Christiansø m.fl.)
  • på danske havanlæg - fx boreplatforme - på  dansk område.

Du kan få flere oplysninger om at brevstemme hos kommunen eller Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Hvornår kan jeg brevstemme i Danmark?

Det næste Europa-Parlamentsvalg er den 26. maj 2019.

Du kan brevstemme fra mandag den 15. april 2019 (seks uger før valgdagen) i en hvilken som helst kommune i Danmark til og med torsdag den 23. maj 2019 (den tredjesidste hverdag før valget, også hvis denne dag falder på en lørdag).

Spørg kommunen om åbningstider for brevstemmeafgivning, da de kan variere fra kommune til kommune.

Hvis du brevstemmer et andet sted i Danmark end i kommunen - fx på et sygehus hvis du er indlagt - kan du først brevstemme fra søndag den 5. maj 2019 (tre uger før valgdagen) til og med torsdag den 23. maj 2019 (den tredjesidste hverdag før valget, også hvis denne dag falder på en lørdag).

Sådan brevstemmer du – husk gyldig legitimation

Når du brevstemmer, skal du huske gyldig legitimation som fx dit pas, kørekort eller det gule sygesikringsbevis/sundhedskort. Du behøver ikke at medbringe dit valgkort, da valgkortet kun skal bruges, hvis du vil stemme på valgdagen.

Når du møder op på et sted, hvor man kan brevstemme, vil der være en brevstemmemodtager til stede, som vil vejlede dig om, hvordan du brevstemmer.

Udlevering af stemmeseddel

Når du har fremvist gyldig legitimation (fx pas, kørekort, det gule sygesikringsbevis/sundhedskort) til brevstemmemodtageren, vil du få udleveret en stemmeseddel og en tilhørende blå konvolut.

Når du har udfyldt stemmesedlen, skal du selv lægge den i en lille blå konvolut.

Følgebrev

Herefter skal du udfylde et følgebrev med dit navn, din fødselsdato og din bopælsadresse. Nogle af disse oplysninger kan dog være udfyldt maskinelt af kommunen på forhånd. Du skal under alle omstændigheder datere og underskrive følgebrevet, når du har brevstemt. Stemmemodtageren skal attestere følgebrevet, da stemmemodtageren på den måde skriver under på, at alt er gået rigtigt til. Du skal herefter selv lægge konvolutten med stemmesedlen og følgebrevet i en større yderkuvert og lukke yderkuverten.

Din brevstemme bliver så sendt til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor du er optaget på valglisten (din bopælskommune). Kommunalbestyrelsen sørger nu for, at din brevstemme bliver afleveret på det rette afstemningssted og kan indgå i optællingen af stemmer på valgdagen.

Brevstemme i eget hjem til Europa-Parlamentet

Hvis du er syg eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem, kan du søge om at brevstemme hjemme. Modtager du hjemmepleje eller sygepleje, kan du få et ansøgningsskema af den person, der yder plejen.

Du kan også henvende dig til kommunen for at få et ansøgningsskema eller hente det fra Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside.

Ansøgningen skal sendes til kommunen. Du kan tidligst søge om at stemme hjemme fra søndag den 28. april 2019 (fire uger før valgdagen) og senest tirsdag den 14. maj 2019 kl.18 (tolv dage før valgdagen – hvis tolv dage før valgdagen er en lørdag eller søndag forlænges fristen til den førstkommende mandag kl. 12). Den enkelte kommune kan dog have fastsat en senere frist. Du kan få oplyst hos kommunen, om der er fastsat en senere frist.

Hvis kommunen mener, du er berettiget til at stemme hjemmefra, vil du og kommunen sammen aftale et tidspunkt, hvor to tilforordnede vælgere vil komme hjem til dig med en brevstemmeseddel.

Du kan læse mere, om hvordan du søger om at brevstemme i eget hjem, på Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside.

Brevstemme fra institution m.v.

Hvis du bor eller er indlagt på en institution, som fx et plejehjem, et hospital, særlige boformer m.v. eller hvis du er indsat i et fængsel, kan du også brevstemme her.

Kommunen vil sørge for, at der kommer tilforordnede vælgere hen til institutionen. De tilforordnede vælgere udleverer en brevstemmeseddel og vejleder dig. 

Hvis du er indlagt på et hospital eller er indsat i et fængsel eller arresthus, er det personalet dér, der fungerer som brevstemmemodtagere.

Råd og vink om EU - Dit Europa

Her kan du få gratis og personlig rådgivning om dine rettigheder i EU – på dit eget sprog og inden for en uge efter henvendelsen.

Læs også

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Tlf. 43 57 75 75

Åbningstider

​Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 10-13

Ishøj Rådhus
Store Torv 20
2635 Ishøj

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 10-14
Torsdag kl. 10-14 og kl.15.00-17.30
Fredag kl. 10-13.

Borgerservice
Nørregade 7
2635 Ishøj

Senest opdateret 25. april 2019