Hvad kan vi hjælpe med?

Byrådet: Ishøj Fællesantenne skal overdrages til brugerne

Brugerne skal have mere indflydelse på Ishøj Fællesantenne. Derfor vil kommunen overdrage den kommunalt ejede antenneforening til brugerne, har Ishøj Byråd netop besluttet

I fremtiden skal brugerne overtage ansvaret for driften af Ishøj Fællesantenne.

Sådan lyder ordene efter et ekstraordinært byrådsmøde torsdag aften, hvor Ishøj Byråd har besluttet, at det kommunalt ejede antenneanlæg skal ud af kommunens hænder og overdrages til medlemmerne af antenneforeningen.

“Vi må konstatere, at brugerne bedst ved, hvad brugerne vil have. Derfor giver det også mest mening, at brugerne selv sidder ved bordet, når vigtige beslutninger om Ishøj Fællesantenne skal træffes. Og heldigvis er byrådet enig i den betragtning,” siger borgmester Ole Bjørstorp.

Overgangen har været turbulent

Beslutningen kommer efter en turbulent tid, hvor Kabelplus den 1. juni 2017 overtog opgaven som administrator af Ishøj Fællesantenne fra YouSee. Siden har det vist sig, at antenneanlægget var i værre forfatning end antaget, og flere borgere har klaget over bl.a. ustabilt internet og pixeleret tv. Samtidig har en Gallup-undersøgelse påvist omfattende utilfredshed med den nye administrators kundeservice.

Utilfredsheden bl.a. ført til, at en række boligforeninger har meldt sig ud af Ishøj Fællesantenne.

“Jeg er naturligvis ked af, at mange borgere har været utilfredse, og at forløbet har været så bøvlet. Det håber jeg, at vores beslutning nu kan råde bod på,” siger Ole Bjørstorp.

Brugerråd skal deltage i processen

Målet er således, at Ishøj Fællesantenne skal være en brugerejet og brugerdrevet antenneforening. Hvornår og hvordan overdragelsen til brugerne skal foregå, er dog endnu ikke fastlagt.

I første omgang vil kommunen etablere et brugerråd bestående af repræsentanter for fællesantennens medlemmer, som skal deltage i det videre forløb.

“Erfaringer viser, at processen med at overdrage et kommunalt antenneanlæg til brugerne kan tage tid, fordi brugerne skal klædes på til at drive en antenneforening. Men det er utrolig vigtigt, at brugerne deltager i denne proces, og netop derfor skal vi snarest nedsætte et brugerråd. Brugerne skal deltage aktivt i processen og inddrages i afklaringer i forbindelse med overgangen,” siger borgmesteren.

Flere modeller er i spil

Eftersom brugerrådet skal inddrages i den videre proces, har byrådet endnu ikke lagt sig fast på, hvordan en fremtidig model for Ishøj Fællesantenne kan se ud i sidste ende.

Kommunen er dog allerede i kontakt med flere brugerdrevne antenneforeninger, som tidligere har været kommunalt ejede, for at lære af deres erfaringer.

“Det er vigtigt at lytte til de erfaringer, som brugerne har gjort sig derude. Disse erfaringer vil naturligvis blive inddraget i vores overvejelser, så vi kan få skabt en stærk og levedygtig forening til glæde for brugerne,” siger Ole Bjørstorp.

Blandt de muligheder, som kan komme i spil, er, at:
● Ishøj Fællesantenne bliver en forening med egen brugerbestyrelse
● Ishøj Fællesantenne bliver koblet på en eksisterende forening
● Ishøj Fællesantenne bliver delt op i mindre, lokale foreninger

Anlægget skal være i god stand

Uanset hvilken konstruktion Ishøj Fællesantenne ender med at få, er det afgørende for byrådet, at brugerne overtager et velfungerende antenneanlæg.

Kabelplus er i øjeblikket – som kontrakten med kommunen foreskriver - i gang med en stor opgradering af anlægget i Vejleåparken, og når kommunen i februar har evalueret dette arbejde, skal også resten af antenneanlægget moderniseres frem til oktober 2018.

”De første meldinger fra Vejleåparken er positive. Og når vi har evalueret denne opgradering grundigt og dernæst fået hele anlægget moderniseret, vil vi få et mere velfungerende og tidssvarende anlæg. Det er særdeles vigtigt for mig, at vi sikrer, at alt bliver overleveret i ordentlig stand til brugerne,” siger borgmester Ole Bjørstorp.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Midlertidige telefonnumre:

 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 4357 6997
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Kontanthjælp: Tlf. 4357 6998
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Boligopskrivning & Indskudslån: Tlf. 4357 7290
 • Sygedagpenge/Ressourceforløbsydelse: Tlf. 4357 7293
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Pas & Kørekort: Tlf. 4357 7295
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 4357 7297
 • Folkeregister & Sygesikring: Tlf. 4357 7299
 • Andre henvendelser: Tlf. 4357 7575 – tryk 1

Senest opdateret 5. august 2020