Hvad kan vi hjælpe med?

Byrådet skal igen evaluere Kabelplus' opgradering

I december 2018 fik Kabelplus otte uger til at rette op på en række forhold efter opgraderingen af Ishøj Fællesantennes anlæg. Fristen er nu udløbet

I december 2018 besluttede Ishøj Byråd at give Kabelplus otte uger til at rette op på de fejl og mangler, som blev konstateret ved en evaluering af Kabelplus’ opgradering af Ishøj Fællesantennes anlæg.

Fristen på de otte uger udløb den 30. januar 2019, og Ishøj Byråd skal den 5. marts beslutte om opgraderingen kan godkendes. Hvis byrådet beslutter, at Kabelplus har fået rettet op på de tidligere fejl og mangler, vil Kabelplus fortsætte som administrator på Ishøj Fællesantenne. 

Hvis byrådet derimod vurderer, at Kabelplus stadig ikke lever op til de indgåede aftaler, kan kommunen gøre væsentlig misligholdelse gældende. Det betyder, at kommunens ifølge kontrakten er forpligtet til at give Kabelplus yderligere 60 dage til at rette op på forholdene. Hvis Kabelplus ikke leverer efter de 60 dage, kan kommunen hæve kontrakten.

Brugerrådet kommer med input til politikerne

Før byrådet kan træffe beslutning om opgraderingen kan godkendes, skal Ishøj Kommune først se på, om Kabelplus har bragt fejl og mangler i orden. Kommunens tekniske og juridiske rådgivere vil i løbet af de kommende uger foretage en grundig evaluering af forholdene, inden materialet om evalueringen vil blive udleveret til Økonomi- og Planudvalget i kommunen.

Brugerrådet for Ishøj Fællesantenne vil samtidig modtage samme materiale til gennemgang og kan komme med deres input på et møde med Økonomi- og Planudvalget den 25. februar forud for udvalgets ordinære møde. Den 25. februar vil Økonomi- og Planudvalget udforme en indstilling til byrådet, som på byrådsmødet den 5. marts vil træffe en beslutning om Kabelplus’ opgradering.

Om opgraderingen 

Forud for byrådets beslutning i december 2018 om at give Kabelplus otte uger til at rette op på fejl og mangler, havde Kabelplus i løbet af 2018 arbejdet på anlægget for at kunne tilbyde medlemmerne af fællesantennen såkaldt gigabredbånd med en hastighed på op til 1000 Mbit/s.

Dette arbejde blev herefter evalueret og konklusionen var, at Kabelplus samlet set levede op til de aftalte krav med tre undtagelser. 

Den første undtagelse var, at dokumentationen over anlægget enkelte steder ikke stemte overens med installationerne. 

Den anden, at Kabelplus fortsat manglede at kunne tilbyde kunderne et modem, der kan køre gigahastighed. 

Og endelig den tredje, som handlede om, at byrådet ikke var enig i Kabelplus’ udmelding om, at kontrakten med kommunen havde taget forbehold for, at Kabelplus kun kan levere en hastighed på 1000/100 Mbit/s i stedet for de lovede 1000/1000 Mbit/s, når det nye modem var klar.

Byrådet besluttede i december at følge anbefalingerne fra kommunens juristers og give Kabelplus en frist på otte uger til at rette fejl i dokumentationen, installere modems hos brugerne, og sikre at modems og anlæg levede op til aftalerne mellem kommunen og Kabelplus. De otte uger er nu gået. 

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Telefontid:

 • Mandag-onsdag: kl. 10-14
 • Torsdag: kl. 12-17
 • Fredag: kl. 10-13

Telefonnumre til Borgerservice:

 • Sygedagpenge: 43 57 44 92
 • Pas: 43 57 44 51
 • Kørekort: 43 57 44 52
 • Boligopskrivning: 43 57 44 54
 • Indskudslån: 43 57 44 55
 • Folkeregister: 43 57 44 57
 • Sundhedskort: 43 57 44 58
 • Økonomisk friplads: 43 57 44 63
 • Kørsel til egen læge og speciallæge: 43 57 44 66
 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 43 57 69 97
 • Kontanthjælp: Tlf. 43 57 69 98
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 43 57 72 97
 • Tidsbestilling: Tlf. 43 57 44 50

Senest opdateret 30. januar 2019