Hvad kan vi hjælpe med?

Byrådet vil fremme udrulning af fiberbredbånd

Ishøj Byråd har besluttet en ny fiberstrategi, der skal gøre adgangen til kommunen nemmere for de udbydere, som ønsker at levere højhastigheds-internet til Ishøjs borgere og virksomheder

Med en ny fiberstrategi vil Ishøj Kommune medvirke til at fremme udrulningen af fiberbredbånd til kommunens borgere og virksomheder. Det skal ske på alle de måder, som lovgivningen giver mulighed for. Fiberstrategien blev vedtaget på byrådsmødet den 3. december. 

Kommunen må ikke selv udrulle fiber, men den må godt på forskellige måder hjælpe private udbydere af højhastigheds-internet med at komme ind i Ishøj.

Der er allerede et par udbydere, som har vist interesse for Ishøj. I juni 2019 præsenterede Fibia sit tilbud for Ishøj Byråd, og på et temamøde forud for byrådsmødet den 3. december havde politikerne besøg af TDC, som også er interesseret at gå ind i Ishøj, hvis borgerne viser, at de er interesserede.  

”TDC har tilbudt at lægge fiber i Ishøj uden, at det vil koste vores borgere noget. Og borgerne vil efterfølgende have frit valg af udbyder af tv og internet via fiber. Det er første gang, borgerne får et tilbud, som ikke vil koste hverken dem eller kommunen noget, så det stiller vi os naturligvis meget positivt over for,” siger borgmester Ole Bjørstorp, der er parat til at hjælpe TDC og andre udbydere med at udbrede fiberbredbånd i Ishøj.

Det skal blandt andet ske ved at gøre det så nemt som muligt for udbydere, borgere og virksomheder at henvende sig til kommunen med spørgsmål om fiberudrulning. Kommunen skal også aktivt opsøge udbydere, borgere og virksomheder. 

En kommunal fællesantenne er en hæmsko

En anden måde at hjælpe fiber på vej er at sørge for, at fællesantennen ikke er ejet af kommunen, som tilfældet er i dag.

”Vi må erkende, at kommunens ejerskab af Ishøj Fællesantenne er blevet en hæmsko for en fremtidssikring af fællesantennen, fordi vi som kommune ikke må udrulle fiber til borgerne. Derfor er det også en del af fiberstrategien, at vi skal afklare, om et salg af fællesantennen kan understøtte fiberudrulningen i kommunen. Vi ville gerne have overdraget hele anlægget til medlemmerne af Ishøj Fællesantenne kvit og frit, men det må vi ikke ifølge lovgivningen. Vi må kun overdrage tv-delen,” siger Ishøjs borgmester. 

Skal finde en model for fællesantennens fremtid

Inden sommeren 2020 vil byrådet sammen med Ishøj Fællesantennes brugerråd beslutte, hvilken model man ønsker for Ishøj Fællesantennes fremtid. Kontrakten med Kabelplus udløber i juni 2021, så her skal en fremtidig model for fællesantennen senest være implementeret. Fiber kan komme tidligere, da det ikke bliver en del af fællesantennens net. 


Fakta om fiberstrategien – sådan kan kommunen hjælpe fiber på vej

 • Klare rammer, ensartede procedurer og fastlagte sagsbehandlingstider for grave- og mastetilladelser.
 • Gode forhold for samgravning, så fiberforbindelser kan lægges ned til et minimum af omkostninger, når der alligevel graves i et område.
 • Kommunen kan facilitere kontakt mellem udbydere, borgere og virksomheder.
 • Kommunen kan nedlægge tomrør til blandt andet fiberforbindelser i forbindelse med egne gravearbejde for at fremtidssikre infrastrukturen.
 • Kommunen kan opbygge og vedligeholde et opdateret overblik over fiberdækningen i kommune.
 • Kommunen har mulighed for at etablere fiberforbindelse til egne institutioner og herigennem samtidig fremme udbygningen af fibernet i de områder, hvor institutionerne ligger.
 • Information på kommunens hjemmeside om fibermuligheder.
 • Overveje salg af Ishøj Fællesantenne, da kommunen ikke selv må lægge fiber ud til borgere og virksomheder.
 • Da fiber skal udrulles på privat initiativ, kan kommunen ikke garantere fiber til alle husstande. Kommunen kan imidlertid kortlægge evt. blinde pletter og om nødvendigt fremme alternative løsninger.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Telefontid:

 • Mandag-onsdag: kl. 10-14
 • Torsdag: kl. 12-17
 • Fredag: kl. 10-13

Telefonnumre til Borgerservice:

 • Sygedagpenge: 43 57 44 92
 • Pas: 43 57 44 51
 • Kørekort: 43 57 44 52
 • Boligopskrivning: 43 57 44 54
 • Indskudslån: 43 57 44 55
 • Folkeregister: 43 57 44 57
 • Sundhedskort: 43 57 44 58
 • Økonomisk friplads: 43 57 44 63
 • Kørsel til egen læge og speciallæge: 43 57 44 66
 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 43 57 69 97
 • Kontanthjælp: Tlf. 43 57 69 98
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 43 57 72 97
 • Tidsbestilling: Tlf. 43 57 44 50

Senest opdateret 5. december 2019