Hvad kan vi hjælpe med?

Center for Byudvikling

Center for Byudvikling arbejder strategisk for, at Ishøj skal være et attraktivt sted at leve, bo og arbejde

Ishøj er en fantastisk kommune med både strand og strandpark, eftertragtede boligområder, byliv, landsbyer, masser af skøn natur, kunst og kultur. Kommunen er alsidig og mangfoldig, og her ser vi forskellighed som en styrke.

I Ishøj er der plads til at bo, leve og arbejde. Ishøj Kommune har mange kvaliteter, store grønne områder i fingerplanens bykiler, naturoplevelser med både skov, eng og strand, god infrastruktur, let adgang til byens tilbud og institutioner, et kunstmuseum i verdensklasse og et aktivt og levende kultur- og foreningsliv. 

Ishøj har desuden et aktivt erhvervsliv, med både store og små virksomheder og et gunstigt miljø for start ups.

Kommunen er også attraktiv for besøgende. Årligt tiltrækkes flere 100.000 turister til oplevelser på ARKEN, ved stranden eller i de lokale kulturtilbud. En stor andel besøger også Ishøj som overnattende gæster ved vores campingpladser, vandrehjem, hotel eller hos private B&B udbydere.

Alle disse herligheder skal vi værne om. I Center for Byudvikling arbejder vi med den fysiske planlægning og udvikling af Ishøj. Vores mål er at kommunen også fremover skal være et godt sted at leve, bo og arbejde, og er et dejligt sted at besøge for turister. Gennem dialog, den gode service og den stærke fortælling sikre vi en fortsat levende og attraktiv by i bærerdygtig vækst.

Centerchef: Anja Carlslund

Arbejdet er organiseret i fem grupper:

Plan og Udvikling

I Plan og Udvikling arbejder vi med byens udvikling. Vi arbejder strategisk med Ishøjs udvikling, så byen udformer sig bedst muligt også i fremtiden. Vi udarbejder lokalplaner, helhedsplaner, kommuneplan og planstrategi.

På kommunens Planportal kan du finde oplysninger om overordnet planlægning, planstrategi, kommuneplan, lokalplaner samt information om udviklingsprojekter.

Læs mere på Planportalen.

Byg

I Byg behandler vi borgernes og virksomhedernes bygge-, plan- og udstykningssager efter gældende lovgivning. 

Dertil behandler vi sager om ændringer i BBR (Bygnings- og Boligregistret) samt tildeler nye eller ændrede adresser i kommunen.

Du kan læse mere her 

Boliganvisningen

Ishøj Kommune har overtaget anvisningen af de almene boliger i Ishøj.

Læs mere  om anvisning af almene boliger her

og om kommunens lejeboliger her

Erhverv og Iværksætteri

Vi servicerer erhvervet i Ishøj gennem dialog og samarbejde. Vi gør en strategisk indsats for at understøtte nystartede virksomheder og iværksætteri i Ishøj med gratis vejledning, kontorpladser for nystartede virksomheder og sparring til alle iværksættere.

Desuden har vi en sekretærfunktion for Ishøj Erhvervsforening.

Læs mere om Ishøj Erhverv og  IværksætterIshøj.

Tilmeld dig Center for Byudviklings nyhedsbrev for kommunens erhvervsdrivende her

Besøg Ishøj Erhvervsforenings hjemmeside.

Turisme

Vi arbejder for at få flere turister til byen og for at turisterhvervet har gusnstige vilkår.

Læs mere om hvad Ishøj har at tilbyde turister her.

Læs seneste nyhedsbrev

Læs Center for Byudviklings seneste nyhedsbrev her: 03.08.2020

Læs også tidligere nyhedsbreve:

07.05.2020

08.04.2020

19.03.2020

02.01.2020

Tilmeld dig vores nyhedsbrev til erhvervslivet

Tilmeld

* indicates required

Powered by MailChimp

Kontakt

Borgerservice

Ishøj Nørregade 7
2635 Ishøj

Tlf. 43577575Her kan du læse mere om Borgerservice

Skriv via Digitalpost (e-boks) hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Borgerservice via Digitalpost (e-boks)

Midlertidige telefonnumre til Borgerservice:

Telefontid:

Mandag-onsdag: kl. 10-14
Torsdag: kl. 12-17
Fredag: kl. 10-13

Telefonnumre til Borgerservice:

Sygedagpenge: 43 57 44 92
Pas: 43 57 44 51
Kørekort: 43 57 44 52
Boligopskrivning: 43 57 44 54
Indskudslån: 43 57 44 55
Folkeregister: 43 57 44 57
Sundhedskort: 43 57 44 58
Økonomisk friplads: 43 57 44 63
Kørsel til egen læge og speciallæge: 43 57 44 66
Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 43 57 69 97
Kontanthjælp: Tlf. 43 57 69 98
Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 43 57 72 97
Tidsbestilling: Tlf. 43 57 44 50

Senest opdateret 28. oktober 2020