Hvad kan vi hjælpe med?

Center for Ejendomme

Center for Ejendomme arbejder med vedligeholdelse og servicering af kommunens bygninger.

Center for Ejendomme (CEj) fungerer også som rådgiver for de politiske udvalg samt centre

på det bygningsmæssige område og centret har få borger rettede opgaver.

Arealet af de kommunale ejendomme udgør i alt ca. 160.000 m2.

Centerchef: Inge Sørensen

Opgaveorganiseringen er delt op i fem grupper:

 • Bygge og teknik
 • Ejendomsservice
 • CEj administration
 • Ishøj Varmeværk
 • Kørselafdelingen

Bygge og Teknik

Bygge og teknik varetager opgaver indenfor:

 • Planlægning, projektering og tilsyn med kommunale bygninger
 • Energibesparende foranstaltninger i kommunens bygninger
 • Sikringsforanstaltninger vedrørende kommunens bygninger

Ejendomsservice

Ejendomsservice varetager opgaver indenfor:

 • Ejendomsservice, herunder også rådhusservice og trykkeri
 • Vedligeholdelse af kommunale bygninger
 • Rengøring i kommunale bygninger

CEj administration

Ejendomsadministrationen varetager administrative opgaver på tværs af CEj. Derudover varetager CEj administrationen:

 • Køb og salg af fast ejendom, leje, udleje, (campingpladser, vandrehjem, Ishøj Havn, landbrugsarealer, stadepladser m.m.)
 • Forsikringer/risikostyring
 • Fællesantenne tilsyn med koncessionshaver
 • Huslejenævn/Beboerklagenævn

Ishøj Varmeværk

Ishøj Varmeværk er en økonomisk selvstændig driftenhed ud fra et hvile-i-sig-selv-princip i forhold til

balance mellem varmetakster og udgifter. Varmeværket er et træpillefyret spids- og reservelastværk på en

fast lejeaftale med VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S). Værket er netop blevet automatiseret og

organisationen deraf omstruktureret. Ishøj Varmeværk har 12 ansatte inklusiv en driftchef.        

Kørselafdelingen

Kørselafdelingen varetager kommunale kørselsopgaver for både Ishøj og Vallensbæk kommuner fx

transport af borgere til genoptræning, kørsel af børn til skole og skoleordninger, kommunal servicebus m. m.

Kørselafdelingen består af 11 chauffører. Kørslen hører ind under Ishøj Varmeværk.

Ekspropriation til ny skovsti

Kommunen har netop vedtaget og afsluttet en ekspropriation af et areal ved Pilemøllevej i Ishøj Landsby. 
Arealet udgør ca. 170 kvm. og skal fremover benyttes som en rekreativ sti mellem to delområder af Landsbyskoven, og samtidig bliver arealet udnyttet med en jordlagt rørføring knyttet til det nye vandværk i Ishøj Landsby. Den nye sti  bliver en del af et samlet stisystem på ca. 5 km. og forbinder bl.a. Landsbyskoven med den nye sø langs med Baldersbækken.

Placeringen er valgt i den nordlige ende af en privat matrikel og derved med en minimal gene for grundejeren.

Kontakt

Center for Ejendomme

Ishøj Store Torv 20, 3. sal
2635 Ishøj

cej@ishoj.dk

Tlf. 43577575Telefontider:

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Senest opdateret 3. juni 2020