Hvad kan vi hjælpe med?

Coronavirus: Spørgsmål og svar om nedlukning af Ishøj Kommune

Her finder du de oftest stillede spørgsmål om nedlukningen - helt eller delvist - af ikke-kritiske funktioner i Ishøj Kommune fra den 13. marts til 13. april 2020

OPDATERET: 25/3-2020

Få mere information om nedlukningen på ishoj.dk/corona

Dagtilbud: Skal jeg fortsat betale forældrebetaling?

Ja, du skal fortsat betale for din plads i dagtilbud – også selvom sit barn ikke er i nødpasning.

Børne- og Undervisningsministeriet skriver på deres hjemmeside:

”Under den nuværende situation ændres der som udgangspunkt ikke ved den almindelige forældrebetaling for dagtilbud eller skolefritidsordninger, og der vil fortsat skulle betales forældrebetaling for de forældre, der ikke har friplads.”

Dagtilbud: Hvordan kan jeg få nødpasning?

Hvis du gerne vil søge nødpasning, skal du kontakte dit barns dagtilbud.

Du kan finde relevante oplysninger og skemaer her.

Hjemmeplejen: Kommer de, eller kommer de ikke?

Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen kommer til dig som planlagt. Det kan være, de er forsinket, men de er på vej. 

Hvis det skulle ske, at de bliver nødt til at aflyse besøget hos dig, får du direkte besked.

Hjemmeplejen: Hvorfor kommer de ikke med masker på?

Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen har kun masker på i de tilfælde, hvor der er en sundhedsfaglig grund til at bære masker.

Vi holder selvfølgelig altid afstand til dit ansigt, når vi taler sammen samt overholder Sundhedsstyrelsens anvisninger. 

SFO: Skal jeg fortsat betale forældrebetaling?

Ja, du skal fortsat betale for din plads i sfo – også selvom sit barn ikke er i nødpasning.

Børne- og Undervisningsministeriet skriver på deres hjemmeside:

”Under den nuværende situation ændres der som udgangspunkt ikke ved den almindelige forældrebetaling for dagtilbud eller skolefritidsordninger, og der vil fortsat skulle betales forældrebetaling for de forældre, der ikke har friplads.”

SFO: Hvordan kan jeg få nødpasning?

Hvis du gerne vil søge nødpasning, skal du kontakte dit barns skole.

Du kan finde relevante oplysninger og skemaer her.

SFO: Hvad gør jeg, hvis mit barn skal i sfo den 1. april?

Børn, der skulle være startet i sfo den 1. april 2020, venter med at starte i sfo, indtil vi lukker op igen efter corona-krisen.

Nødpasning for børn, der skulle være startet i sfo den 1. april 2020, fortsætter i den nuværende nødpasningsinstitution. Du kan kun få nødpasning, hvis barnet er tilmeldt sfo.

Forældre, hvis børn er tilmeldt sfo pr. 1. april 2020, betaler sfo-takst  fra og med 1. april.

Skoler: Skal skolerne gennemføre nationale test?

Børne- og Undervisningsministeriet anbefaler, at skolerne venter med at gennemføre de nationale test, indtil den midlertidige lukning af skolerne er slut, så eleverne kan aflægge testene på skolen enten i indeværende testperiode eller i fraværsperioden.

Skoler: Hvilke konsekvenser har lukningen af skolerne for folkeskolens afgangsprøver?

Skolerne er lukket fra mandag den 16. marts til og med mandag den 13. april 2020.

Lukningen strækker sig derfor ikke på nuværende tidspunkt ind i perioden for afholdelse af folkeskolens afgangsprøver.

Hvis det bliver aktuelt, vil blive sikret en løsning, så alle kan få deres eksamen og dermed grundlaget for videre uddannelse.

Her vil der blive taget størst muligt hensyn til, at tiltagene ikke giver eleverne ringere vilkår, end de ville have haft i det almindelige forløb.

Skoler: Hvordan kan jeg som forælder støtte op om læringsaktiviteter i den periode, skolen er lukket?

Brug sund fornuft. Hold øje med, at skærmen rent faktisk bliver brugt til at lave opgaver. Følg med i, hvad der bliver meldt ud fra skolen. 

Skolen sender via Aula, pr. mail eller SMS besked om, hvilke konkrete aktiviteter, der skal gennemføres og i hvilken rækkefølge.

Skolen kan for eksempel opfordre forældrene til at:

 • understøtte børnenes og de unges læring ved at orientere sig om de undervisningsaktiviteter, der skal gennemføres og sikre, om aktiviteterne er gennemført
 • sikre fordybelsestid, så der for eksempel bliver klare aftaler om tidspunkter, hvor der laves skolearbejde
 • læse sammen med børnene og de unge og tale om indholdet af det læste
 • hjælpe med at tilgå de digitale læremidler. Skolerne vil sikre relevant vejledning.
   

Læs også


Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Ishøj Rådhus og Borgerservice er lukket for personlig betjening til og med den 13. april 2020:

Telefontider

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Midlertidige telefonnumre til og med 13. april 2020:

 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 4357 6997
 • Kontanthjælp: Tlf. 4357 6998
 • Boligopskrivning & Indskudslån: Tlf. 4357 7290
 • Sygedagpenge/Ressourceforløbsydelse og Nem-ID: Tlf. 4357 7293
 • Pas & Kørekort: Tlf. 4357 7295
 • Råd & Vejledning: Tlf. 4357 7297
 • Folkeregister & Sygesikring: Tlf. 4357 7299
 • Andre henvendelser: Tlf. 4357 7575 – tryk 1

Senest opdateret 26. marts 2020