Hvad kan vi hjælpe med?

Ofte stillede spørgsmål om corona og Ishøj Kommune

Her kan du se de oftest stillede spørgsmål om corona-situationens konsekvenser for Ishøj Kommune.

OPDATERET: 19/5-2020

Få mere information om corona-situationens konsekvenser for Ishøj Kommune på ishoj.dk/corona

Dagtilbud: Hvilke dagtilbud er genåbnet?

(Opdateret 7/5-2020)

Alle dagtilbud i Ishøj for børn i aldersgruppen 0-5 år er genåbnet.

Det gælder dagpleje og daginstitutioner. 

Dagtilbud: Skal jeg stadig betale for dagtilbud, hvis jeg holder mit barn hjemme?

(Opdateret 7/5-2020)

Ja, forældrebetaling fortsætter for alle, der har en dagtilbudsplads - også dem, der vælger at holde deres barn hjemme. 

Til gengæld mister du ikke din plads, så længe der er en corona-epidemi i Danmark. 

Hvis du udmelder dit barn, skal du naturligvis ikke betale. 

Dagtilbud: Hvilke forholdsregler bliver der taget i forhold til COVID-19?

(Opdateret 19/5-2020)

Kommunens dagtilbud følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer

Det betyder blandt andet, at:

 • der bliver gjort ekstra rent.
 • ansatte og børn må komme i dagtilbud, når de ikke har symptomer på sygdom. Det betyder, at hvis de har symptomer på sygdom, også milde symptomer som forkølelse, skal de blive hjemme, indtil de er raske.

  I forhold til COVID-19 betragtes du som rask, når der er gået 48 timer, efter symptomerne er ophørt.

Forældre skal holde sig orienteret på Børneintra om de retningslinjer, der gælder særligt for deres barns dagtilbud.

Dagtilbud: Skal børn i dagtilbud, hvis de eller deres familiemedlemmer er sårbare i forhold til smitte af COVID-19?

(Opdateret 19/5-2020)

Børn i risikogruppe

Langt de fleste børn har ikke nogen særlig risiko.

Hvis dit barn tilhører en risikogruppe, skal du som forælder tale med din læge for at få en konkret og individuel vurdering af, om dit barn kan komme i dagtilbud.

I vurderingen kan der lægges vægt på, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at barnet kommer i dagtilbud.

Se Sundhedsstyrelsens beskrivelse af risikogrupperne

Børn med familiemedlem i risikogruppe

Bor barnet i en husstand med en person, der er i særlig risiko, kan barnet som udgangspunkt godt komme i dagtilbud.

Der kan være tilfælde, hvor det efter en konkret, individuel vurdering af sygdomsgrad hos den pårørende, kan vurderes, at barnet ikke skal i dagtilbud.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit barn er i en særlig risiko, eller du har brug for særlig rådgivning, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du taler med din læge.

Hjemmeplejen: Kommer de, eller kommer de ikke?

(Opdateret 15/5-2020)

Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen kommer til dig som planlagt. Det kan være, de er forsinket, men de er på vej. 

Hvis det skulle ske, at de bliver nødt til at aflyse besøget hos dig, får du direkte besked.

Hjemmeplejen: Hvorfor kommer de ikke med masker på?

(Opdateret 15/5-2020)

Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen har kun masker på i de tilfælde, hvor der er en sundhedsfaglig grund til at bære masker.

Vi holder selvfølgelig altid afstand til dit ansigt, når vi taler sammen samt overholder Sundhedsstyrelsens anvisninger.

Du kan her læse mere om, hvordan Hjemmeplejen bruger værnemidler.

SFO: Er SFO’er genåbnet?

(Opdateret 19/5-2020)

Skolernes SFO er genåbnet for 0. – 6. klasserne.

Genåbningen sker i det omfang, forældrene har behov for pasning.

Dette er for at begrænse tiden, hvor børn og voksne er sammen og for at frigive ressourcer til den øvrige aktivitet.

Hvis du har behov for, at dit barn kommer i sfo, skal du udfylde et skema, som du finder på Aula.

Der serveres ikke morgenmad i SFO’en.

Lukkeuger i sommerferien

Som vanligt vil SFO1 (0.-3. klasse) holde lukket tre uger i skolernes sommerferie og SFO2 (4.- 6. klasse) i fire uger.

Gildbroskolens sfo holder åbent i lukkeugerne og tilbyder pasning til de børn, som har behov.

SFO: Skal jeg betale for SFO, hvis jeg ikke har behov for pasning / holder mit barn hjemme?

(Opdateret 19/5-2020)

Ja, forældrebetaling fortsætter for alle, der har et barn i SFO - også dem, der ikke benytter tilbuddet.

Hvis du udmelder dit barn, skal du naturligvis ikke betale. Der er minimum en måneds udmeldingsfrist til den 1. eller 15. i en måned.

Skoler: Hvornår går eleverne i skole efter genåbningen?

(Opdateret 19/5-2020)

Eleverne går i skole som vist herunder.

 • De kommende børnehaveklasseelever og børnehaveklasserne:
  I skole fra kl. 8-14 med mulighed for sfo kl. 14 til kl. 17 (16.30 om fredagen) for elever, som er tilmeldt.
 • 1.-3. klasse:
  I skole fra kl. 8-13 med mulighed for sfo fra kl. 13 til kl. 17 (16.30 om fredagen) for elever, som er tilmeldt.
 • 4.-5. klasse:
  I skole fra kl. 8-14 med mulighed for sfo fra kl. 14 til kl. 17 (16.30 om fredagen) for elever, som er tilmeldt.
 • 6.-9. klasse:
  I skole på skift, så alle klasser får tre skoledage om ugen fra kl. 8-13 og fjernundervisning hjemme de øvrige dage.

Skolerne har mulighed for at afvige de angivne tidspunkter i det omfang, der er behov for, at eleverne møder ind og forlader skolen på skift for at undgå, at for mange elever samles et sted. Dog skal eleverne samlet have en skoledag svarende til det angivne timetal.

For at have personale nok til at dække undervisningen under de særlige vilkår, underviser skolerne primært i primærfagene dansk, matematik, engelsk og naturfag.

Forældre skal holde sig orienteret på Aula om de forhold og retningslinjer, der gælder særligt for deres barns skole.

Skoler: Skal elever i skole, hvis de eller deres familiemedlemmer er sårbare i forhold til smitte af COVID-19?

(Opdateret 19/5-2020)

Børn i risikogruppe

Langt de fleste børn har ikke nogen særlig risiko.

Hvis dit barn tilhører en risikogruppe, skal du som forælder tale med din læge for at få lavet en konkret og individuel vurdering af, om dit barn kan komme i skole.

I vurderingen kan der lægges vægt på, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at barnet kommer i skole.

Se Sundhedsstyrelsens beskrivelse af risikogrupperne

Børn med familiemedlem i risikogruppe

Bor barnet i en husstand med en person, der er i særlig risiko, kan barnet som udgangspunkt godt komme iskole.

Der kan være tilfælde, hvor det efter en konkret, individuel vurdering af sygdomsgrad hos den pårørende, kan vurderes, at barnet ikke skal i skole.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit barn er i en særlig risiko, eller du har brug for særlig rådgivning, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du taler med din læge.

Skoler: Hvilke forholdsregler bliver der taget i forhold til COVID-19?

(Opdateret 19/5-2020)

Kommunens skoler følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Det betyder blandt andet, at der bliver gjort ekstra rent, at der er særlig fokus på håndhygiejne, og at eleverne sidder med en meters afstand.

Skoler: Hvad sker der med afgangsprøverne for 9. klasserne?

(Opdateret 19/5-2020)

Afgangsprøverne for 9. klasserne aflyses i år pga. den helt ekstraordinære situation, som COVID-19 har skabt.

I stedet for afholdelsen af afgangsprøver ophøjes elevernes afsluttende årskarakterer til prøvekarakterer, så eleverne får et fuldt eksamensbevis.

Eksamensbeviset kan bruges som grundlag for ansøgning om optagelse på ungdomsuddannelser.

Skoler: Hvornår er sidste skoledag?

(Opdateret 19/5-2020)

Sidste skoledag for 9. klasserne er den 19. juni 2020. For de øvrige elever er sidste skoledag den 26. juni.

Skolelederne planlægger i fællesskab sidste skoledag for 9. klasserne, så den afholdes ensartet på alle skoler.

Læs også


Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575Skriv via Digital Post (e-Boks), hvis du sender os personlige oplysninger eller dokumenter.

Skriv til Ishøj Kommunes hovedadresse via Digital Post (e-Boks)

Åbningstider:

Hvis du ønsker at besøge Borgerservice, skal du bestille tid på tlf. 43 57 72 91.

Ishøj Rådhus er åben for personlig betjening, hvis du har en mødeaftale.

Telefontider:

Ishøj Rådhus

Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 12-17
Fredag kl. 9-13

Hovednummer: 43 57 75 75

Borgerservice

Midlertidige telefonnumre:

 • Ydelse & Enkeltydelse, fleksløn: Tlf. 4357 6997
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Kontanthjælp: Tlf. 4357 6998
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Boligopskrivning & Indskudslån: Tlf. 4357 7290
 • Sygedagpenge/Ressourceforløbsydelse: Tlf. 4357 7293
  Telefontid: Mandag-onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 12-17 og fredag kl. 10-14
 • Pas & Kørekort: Tlf. 4357 7295
 • Akut råd & vejledning voksne (personsager): Tlf. 4357 7297
 • Folkeregister & Sygesikring: Tlf. 4357 7299
 • Andre henvendelser: Tlf. 4357 7575 – tryk 1

Senest opdateret 19. maj 2020