Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Beskæftigelsesudvalgs møde mandag 28. april 2014 kl. 15.00

Lokation: Mødelokale 2D


Mødedeltagere:

Borgmester Ole Bjørstorp, Merete Amdisen, Poul Rikardt Jørgensen, Niels Borre, Lennart Hartmann Nielsen, Ole Wedel-Brandt

Sven Viskum (Socialmedicinsk enhed, Bispebjerg Hospital), Eva Hofman-Bang (CPH West), Morten Skov som stedfortræder for Peter Kay Mortensen (LO Hovedstaden), Michael Skou (Car Special),

Fraværende: Ole Mortensen (DA), Peter Kay Mortensen (LO Hovedstaden)


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

1. Konstituering af Beskæftigelsesudvalg 2014-2018

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget konstituerer sig jf. Styrelsesvedtægten

Beslutning

Beskæftigelsesudvalget konstituerede sig

Formand: Borgmester Ole Bjørstorp, Næstformand: Peter Kay Mortensen, LO

2. Baggrund og formål med Beskæftigelsesudvalget

Sagsfremstilling

Velkommen v/ formand for Beskæftigelsesudvalget Borgmester Ole Bjørstorp 

  1. Formand for Beskæftigelsesudvalget Borgmester Ole Bjørstorp fremlægger baggrund for og formål med Beskæftigelsesudvalget, herunder fremtidige planer for udvalget.

  2. Runde med præsentation af udvalgets medlemmer

Beslutning

Borgmesteren redegjorde for baggrunden for beskæftigelsesudvalget jf. kommissorium for Beskæftigelsesudvalget.

 

Kommissorium er vedhæftet som  bilag

Bilag

3. Frivilligt mentorkorps til fastholdelse af unge i uddannelse og praktik

Resume

Succes med oprettelse af frivilligt mentorkorps til fastholdelse af unge i uddannelse og praktik

Sagsfremstilling

Præsentation af frivilligt mentorkorps til fastholdelse af unge i uddannelse og praktik

v/ projektchef i Slagelse Jobcenter Anette Steffensen og frivillige mentorer Kristina Hvitnov og Gry Christensen

Beslutning

Udvalget besluttede, at der arbejdes videre med projektidé for frivilligt mentorkorps i Ishøj. Dette vil ske i regi af Social- og Sundhedsudvalget.

4. Status på arbejdet i rehabiliteringsteam og klinisk funktion

Sagsfremstilling

Status på arbejde i rehabiliteringsteam og klinisk funktion v/ leder af socialmedicinsk enhed Sven Viskum

Beslutning

Status på processen og arbejdet med rehabiliteringsteam.

Der mangler viden om, hvad der virker i forhold til ressourceforløb.

 

Status på arbejdet i rehabiliteringsteam og klinisk funktion vil ske på hvert møde i Beskæftigelsesudvalget.

5. Anbefalinger for forsikrede ledige fra Carsten Koch-udvalget

Resume

Carsten Koch-udvalgets første rapport udkom i februar 2014, og omhandler indsatsen for de forsikrede ledige.

Sagsfremstilling

Rapporten har overordnet fokus på, at beskæftigelsesindsatsen skal være mindre bureaukratisk, og at de ledige skal have større ansvar for og indflydelse på deres ledighedsforløb.

Derfor præsenteres fem søjler, som den nye arbejdsmarkedsindsats kan struktureres efter. De fem søjler er:

A. Individuel og jobrettet indsats for den enkelte
B. Målrettet uddannelse og opkvalificering for ledige i beskæftigelsessystemet
C. Styrket fokus på virksomhederne
D. Styrkede økonomiske incitamenter for beskæftigelsessystemet og mindre bureaukrati og proceskrav.
E. Tværgående organisering og interessentinddragelse.

Notat vedrørende anbefalinger fra Carsten Koch-udvalget er vedhæftet  som bilag til drøftelse.

Beslutning

Jobcenterchef Dan Nielsen gennemgik notatet med anbefalinger fra Carsten Koch.

Der afventes anbefalinger for ikke-forsikrede ledige samt regeringens beskæftigelsesreform.

Der gives en status på dette område på kommende møder i Beskæftigelsesudvalget.

Bilag

6. Aktiveringsstrategi 2014

Resume

Drøftelse af fokusområder for aktiveringsstrategi 2014 for Ishøj Kommune v/ centerchef i Borger- og Socialservice Helle Pernille Madsen.

Sagsfremstilling

Aktiveringsstrategien indeholder 3 fokusområder:

  1. Unge ledige

  2. Langtidsledighed

  3. Virksomhedskontakt

Aktiveringsstrategien er vedhæftet som bilag til drøftelse

Beslutning

Centerchef Helle Madsen gennemgik fokusområder i aktiveringsstrategien.

Aktiveringsstrategien skal godkendes i Økonomi- og Planudvalget samt Byrådet.

Bilag

7. Eventuelt

Resume

Kommende temaer for udvalget

Sagsfremstilling

Udvalget drøfter kommende temaer, som skal behandles i Beskæftigelsesudvalget.

 

Brev fra Beskæftigelsesministeren om de beskæftigelsespolitiske mål for 2015 er vedhæftet som bilag.

Beslutning

Det blev besluttet, at status på arbejdet i rehabiliteringsteam og klinisk funktion sker ved hvert møde i Beskæftigelsesudvalget. Derudover ønsker udvalget en årlig status på borgere med fysisk eller psykisk handicap i uddannelse og job.

Øvrige forslag til dagsorden i Beskæftigelsesudvalget kan sendes til centerchef Helle Pernille Madsen (hpm@ishoj.dk) eller til udviklingskonsulent Anne Birgitte D. Jespersen (38576@ishoj.dk)

 

Næste møde vil foregå d. 18. juni kl. 15.00-17.00

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 5. september 2019