Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde tirsdag 11. september 2018 kl. 15.00

Lokation: ByrådssalenSagspunkter der blev behandlet på mødet

16. Kommende ungdomsreform FGU

Sagsfremstilling

Velfærdsdirektør Lisbet Lentz fortæller om den kommende ungdomsreform herunder Forberedende Grunduddannelse

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget tager oplæg til efterretning

Beslutning

Oplæg tages til efterretning

Bilag

17. Meddelelser

Sagsfremstilling

1. Spørgsmål fra Ole Mortensen - fokus på flerkoneri Ishøj Kommune på baggrund af artikelserie i Berlingske kaldt "Islams ufrie døtre i Danmark". Artikel er vedhæftet som eksempel.

 

2. Program og foreløbig deltagerliste til studietur til Aabenraa d. 12. september 2018:

7.45: Afgang fra Ishøj Rådhus, vi mødes på rådhuspladsen/betjentstuen

12.00: Frokost og besøg hos Aabenraa, hvor de fortæller nærmere om KIK-projektet

15.00: Afgang fra Aabenraa

18.30/19.00: Hjemkomst til Ishøj Rådhus

 

 3. Brev sendt til MentorIshøj d. 23. august 2018 med tilbud om hjælp til udbredelse af kendskabet til mentornetværket.

Indstilling

Meddelelser tages til efterretning

Beslutning

Punkt 4. Opfølgning på projekt med folkeskolelærere i erhvervspraktik

Meddelelser tages til efterretning

Bilag

18. Forenklet beskæftigelsesindsats

Resume

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti blev i august 2018 enige om at gennemføre en forenkling af den aktive beskæftigelsesindsats. Lovgivningen forventes at træde i kraft 1. juli 2019.

Sagsfremstilling

Aftale om forenkling af den aktive beskæftigelsesindsats indeholder følgende hovedpointer:

Færre og mere enkle proceskrav

  • Større frihed til at tilrettelægge en effektiv og individuel indsats med fokus på den ledige. I en forsøgsordning får udvalgte a-kasser et større ansvar for kontaktforløbet med a-dagpengemodtagere

Ens regler på tværs af målgrupper

  • Den aktive beskæftigelsesindsats skal i udgangspunktet være ens på tværs af målgrupper fx. harmonisering af varighed for løntilskudsjob og virksomhedspraktik, ens samtaleforløb de første seks måneder og forenkling af regler for voksenlærlingeordningen.

Flere digitale løsninger

  • Mere automatisering for virksomheder i henhold til oprettelse af løntilskud og virksomhedspraktik, de ledige skal selv booke samtaler og alle skal have CV på Jobnet.

Fokus på kommunerns resultater gennem benchmaking

  • Benchmaking-rapport skal løbende give indsigt i kommunernes resultater og indsatser på beskæftigelsesområdet  bl.a.i forhold til kommunernes rammevilkår. Det skal i højere grad være muligt at skride ind overfor kommuner, der ikke lever op til deres ansvar.

 

Aftaleteksten er vedhæftet

 

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget tager sagen til efterretning

Beslutning

Sagen tages til efterretning og sendes til Økonomi- og Planudvalget

Bilag

19. Midtvejs-evaluering på aktiveringsstrategi 2018

Sagsfremstilling

Aktiveringsstrategien er udarbejdet som tillæg til Vallensbæk Jobcenters årlige Beskæftigelsesplan, og fokuserer alene på målsætninger og indsatser for borgere i Ishøj Kommune. Aktiveringsstrategien afspejler hermed de områder, som Ishøj Byråd særligt ønsker er i fokus i det pågældende år. Formålet med aktiveringsstrategien er at skabe overblik over igangværende indsatser, ligesom strategien viser sammenhængen mellem målsætninger og indsatser.

 

I den vedlagte Aktiveringsstrategi 2018 er der lavet en midtvejsevaluering pr. august 2018 for indsatsområderne i strategien.

Der er 5 hovedtemaer:

1. Borgere på kanten af arbejdsmarkedet

2. Jobparate ledige

3. Samarbejdet med lokale virksomheder øges

4. Unge med uddannelse skal i beskæftigelse

5. Skærpet fokus på sanktioner

 

Aktiveringsstrategi er vedhæftet

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget tager midtvejsevalueringen til efterretning og sender til Økonomi- og Planudvalget

Beslutning

Opfølgning tages til efterretning og sendes til Økonomi- og Planudvalget

Bilag

20. Langtidsledige i Ishøj

Sagsfremstilling

Dette notat er bestilt af Ishøj Kommunes Beskæftigelsesudvalg for at give en større viden om, hvem de langtidsledige i Ishøj Kommune er. I notatet undersøges karakteristikken af de langtidsledige i Ishøj, herunder uddannelsesniveau, køn, alder mv. for at få et indblik i hvilke faktorer der kendertegner gruppen

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget tager analysen til efterretning og sender til Økonomi- og Planudvalget

Beslutning

Sagen tages til efterretning og sendes til Økonomi- og Planudvalget

Bilag

21. Status på straksaktivering

Resume

Ishøj Kommune ønsker i højere grad at satse på straksaktivering. Projektbeskrivelse fremlægges til drøftelse.

Sagsfremstilling

Ønsket med straksaktivering i Ishøj Kommune er, at jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate, som ikke har andre udfordringer end ledighed, hurtigst muligt sendes i nytteindsats. Nytteindsatsen er fysisk placeret i Ishøj Kommune.

Borgeren har en arbejdsuge på 37 timer, hvor der dels udføres ekstraordinære opgaver såsom oprydning på strand og grønne arealer dels er fokus på jobsøgning. På denne måde fastholdes borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet trods ledighed. Formålet er at vende borgeren i døren og forebygge langtidsledighed.

Indsatsen sker i samarbejde med

  • Jobcenter Vallensbæk som varetager visitationen
  • faglige organisationer, så det sikres, at der ikke udføres arbejde i konkurrence til ordinære stillinger.

Projektbeskrivelse af vedhæftet.

Økonomi

300.000 kr. i implementeringsomkostninger herunder indkøb af materialer

1.100.000 kr årligt i driftsudgifter herunder løn til projektleder, jobkonsulent, indkøb af materialer samt administrationsomkostninger til Jobcenter Vallensbæk

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget drøfter udkast til projektbeskrivelse

Beslutning

Sagen tages til efterretning

Bilag

22. Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Sagsfremstilling

Nøgletal for beskæftigelsesområdet består af en oversigt over udvalgte ydelser fordelt på målgrupper pr. måned samt et notat, som viser udviklingen over en længere årrække.

De to bilag supplerer hinanden og giver et mere nuanceret billede af udviklingen på beskæftigelsesområdet i Ishøj Kommune.

Bilag 1: Nøgletal fra Jobcenter Vallensbæk.

Bilag 2: Supplerende nøgletalsnotat.

Indstilling

 Beskæftigelsesudvalget tager nøgletal til efterretning

Beslutning

Nøgletal tages til efterretning

Bilag

23. Eventuelt

Sagsfremstilling

Status fra Socialmedicinsk Enhed vedr. klinisk funktion.

Beslutning

Tages til efterretning

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 4. september 2019