Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde onsdag 25. november 2015 kl. 15.00

Lokation: Mødelokale 2D


Deltager: Borgmester Ole Bjørstorp, Merete Amdisen, Lennart Hartmann Nielsen, Poul Jørgensen, Niels Borre, Ole Wedel-Brandt, Sven Viskum, Eva Hofman-Bang, Charlotte Jakobsen suppleant for Morten Skov Christiansen, Ole Mortensen, Michael Skou

 

Administration: Kommunaldirektør Anders Hvid Jensen, centerchef Helle Madsen, konsulent Anne Birgitte Dyhrberg-Nørregaard, jobcenterchef René Mikkelsen

 

Afbud: Eva Hofman-Bang, Michael Skou


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

21. Præsentation VUC Vestegnen

Sagsfremstilling

Oplæg v/ direktør Tue Sanderhage. Præsentation af VUC Vestegnen og invitation til konkret samarbejde.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget tager oplæg til efterretning

Beslutning

Oplæg tages til efterretning.

 

Bilag

22. Meddelelser

Sagsfremstilling

 1. Status på projekt om mikrolån
 2.  Politisk aftale om nyt dagpengesystem, oktober 2015, hvormed der bl.a. ændres på genoptjeningsregler, indføres karensdage og ændres i dimmitendsatsen. Se bilag.
 3. Nyt fra RAR

Indstilling

Det indstilles

Beskæftigelsesudvalget tager meddelelser til efterretning.

 

Beslutning

Meddelelser tages til efterretning.

Bilag

23. Status på arbejdet i rehabiliteringsteam og klinisk funktion

Sagsfremstilling

Status på arbejde i rehabiliteringsteam og klinisk funktion v/ leder af socialmedicinsk enhed Sven Viskum.

 

Indstilling

Det indstilles

Beskæftigelsesudvalget tager status til efterretning

 

Beslutning

Status tages til efterretning

24. (lukket punkt)

Intet indhold til denne sag.

25. (lukket punkt)

Intet indhold til denne sag.

26. Resultatrevision 2014

Resume

Resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen fremlægges Beskæftigelsesudvalget. Der fremlægges således en rapport for Ishøj Kommune samt en rapport, der behandler Jobcenteret som helhed (Ishøj og Vallensbæk)

Sagsfremstilling

Resultatrevision opgøres een gang om året, og har til formål at skabe overblik over de resultater, der er opnået af beskæftigelsesindsatsen.

Resultatrevision for Ishøj Kommune indeholder:

 • Besparelsespotentiale
 • Udvikling i forsørgelsesgrupper
 • Status på Jobcenterets mål i Beskæftigelsesplan 2014
 • Tendenser - den seneste udvikling i 2015

Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk indeholder:

 • Udvikling i forsørgelsesgrupper
 • Status på Jobcenterets mål i Beskæftigelsesplan 2014
 • Tendenser - den seneste udvikling i 2015

 

Resultatrevision for Ishøj Kommune og resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk er vedhæftet som bilag.

 

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget tager Resultatrevision 2014 til efterretning og oversender sagen til Økonomi og Planudvalget

Beslutning

Sagen tages til efterretning og oversendes til Økonomi og Planudvalget

Bilag

27. Eventuelt

Resume

Eventuelt 

 

Sagsfremstilling

1. Forslag til mødedatoer for Beskæftigelsesudvalget 2016:

 • Onsdag d. 17. februar 2016 kl. 15.00-17.00
 • Onsdag d. 18. maj 2016 kl. 15.00-17.00
 • Onsdag d. 17. august 2016 kl. 15.00-17.00
 • Onsdag d. 16. nov 2016 kl. 15.00-17.00

 

Beslutning

Mødedatoer for 2016 godkendes

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 7. december 2015