Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Børne- og Undervisningsudvalgets møde tirsdag 6. maj 2014 kl. 16.00

Lokation: Mødelokalet på etage 5


Fælles møde med Social og Sundhedsudvalget.

Ebbe Rosenberg var fraværende med afbud.

Mødet sluttede kl. 16.55.


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

65. Sundhedstiltag målrettet børn og unge

Resume

Børne- og Undervisningsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget ønsker at sætte fokus på indsatsen mod overvægt blandt børn og unge. Begrundelsen for denne beslutning er, at der gennem flere år har været en væsentlig del af børn i indskolingen, der kan defineres som enten overvægtige eller svært overvægtige.

Sagsfremstilling

I 2006 var der 10 % overvægtige og 8 % svært overvægtige. I 2013 var der ligeledes 10 % overvægtige, mens andelen af svært overvægtige er steget til 10 %. Der har i de mellemliggende år været stigning og fald i antallet af børn i disse to grupper.
Såvel almenområdet som det specialiserede område har gennem årene haft en bred vifte af tilbud til alle børn og til denne særlige målgruppe.

Mødet vil indeholde:

  1. En forventningsafstemning i forhold til de resultater vi vil opnå gennem et målrettet arbejde med overvægtige børn og unge.

  2. En præsentation af eksisterende indsatser

  3. En drøftelse af fremtidige initiativer på området.

 
Forslag til beslutning:

Indstilling

orienteringen til efterretning og drøfter den fremtidige indsats.

Beslutning

Taget til efterretning.
Idéer og spørgsmål fra mødet samles i et notat.
Der berammes et nyt møde.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 4. september 2019