Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Folkeoplysningsudvalgets møde tirsdag 16. juni 2020 kl. 19.00

Lokation: Aflyst møde


Aflyst møde.


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

25. Meddelelser fra formand og administration

Sagsfremstilling

  1. Arbejdsgruppen, som planlægger den store fritidskonference, har besluttet at flytte konferencen fra september 2020 til den 23. - 24. april 2021. Foreningerne vil blive orienteret ved mail fra Center for Kultur og Fritid.
  2. Der er overført midler til anlægsprojeket, hvor der skal etableres basketfaciliteter i hal 2 i Ishøj Idræts & Fritidscenter. I anlægsprojektet indgår også en opstregning af en stor basketbane samt to mindre baner på tværs af hallen. Basketkurvene vil blive monteret i loftet, for ikke at optage depotplads. Faciliteterne forventes etableret i sommerferien.
  3. Grundet situationen med Covid-19 har ikke været muligt at afvikle den årlige pokalfest i Ishøj Idræts & Fritidscenter og der er derfor udarbejdet en virtuel version, som er tilgængelig på Facebook og Youtube. Pokalfest 2020 kan ses via følngende link https://youtu.be/X4XbvOApi70.
  4. Kultur og Fritidsudvalget har besluttet, at anvendelsen af det nye sand-anlæg ved Ishøj Idræts & Fritidscenter administreres af Center for Kultur og Fritid, og at 2020 frem til sommer 2021 er et forsøgsår med henblik på udarbejdelse af retningslinjer i efteråret 2021. Der er lavet en foreløbig fordeling af træningstider til følgende foreninger; Ishøj Volley & Beachvolley Klub, Ishøj Håndbold Forening og Ishøj IF. Fordelingen er vedhæftet.
  5. Ishøj IF afholder igen i år DBU's Get2 Fodboldskole i uge 27. Get2 Fodboldskolen bygger på DBU's mangeårige fodboldskolekoncept, men adskiller sig bl.a. ved at have en lav egenbetaling. Ishøj IF har selv skulle tilmelde 60 piger og drenge, der i forvejen er medlem af foreningen. DIF get2sport i Ishøj Kommune samarbejder med Center for Børn og Forebyggelse, Helhedsplanen i Vejleåparken samt SFO- og skolesportslærere om at rekruttere 20 ikke-foreningsaktive børn og unge. Håbet er, at de får en positiv sommerferieoplevelse og mod på at blive inkluderet i foreningslivet efterfølgende.
  6. Sydkystens Square Dancers har anmodet om et klublokale i Ishøj Idræts & Fritidscenter, hvor de fast kan danse. Alle klublokaler i Ishøj Idræts & Fritidscenter er på nuværende tidspunkt i anvendelse, hvilket Center for Kultur og Fritid har meddelt foreningen. Efter aftale med Sydkystens Square Dancers gøres Folkeoplysningsudvalget opmærksom på foreningens ønske.
  7.  Fritid & Samfunds medlemsblad nr. 1 2020 er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Pkt. 1 - 7 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 14. august 2020