Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Folkeoplysningsudvalgets møde tirsdag 22. marts 2016 kl. 17.00

Lokation: Landsbysalen på Bredekærgård, Tranegilde Bygade 1 Aftentelefon Marian Skibdal 20823271


Med afbud: Györgyi Csato, Mogens Keldsen, Kurt Telander, Michael Krøll Eriksen

Uden afbud: Søs Nielsen - Kim Grau mødte i stedet, Jannik Nørskov Beck og Erik Schlichtin.

Mødet sluttede kl. 20:00.


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

97. Dagens sang

Sagsfremstilling

Marian Skibdal vælger dagens sang på mødet.

Beslutning

Marian valgte "Jeg plukker fløjlsgræs".
På næste møde vælger Ole Bjørstorp dagens sang.

TILTRÅDT

98. Meddelelser fra formand og administration

Sagsfremstilling

1. Budosportskarate Ishøj fremsender statistik og information om 5th Ishøj Karate & Kumite Cup 2016. Stævnet blev afholdt 26. - 28. februar i Ishøj Idræts og Fritidscenter. Materialet vedhæftes dagsordenen.

2. Fremlæggelse af tidsskrifter på mødet:
DIFs tidsskrift Idrætsliv, marts 2016 nr. 1
Uddannelsesbladet 2016 nr. 2

3. Kultur og Fritidscentret orienterer om status på Fritids- og foreningskonsulentstillingen.

4. Vestkommunerens Idrætsklinik og de 3 øvige idrætsklinikker i Region Hovedsaten er lukket ved udgangen af 2015. Bestyrelsen fremsender beretning for 2015 samt regnskab. Det samlede regnskab udviser et overskud på 102.585,23 kr. som er fordelt til de tilsluttede kommuner. Ved fordeling af overskuddet er der anvendt samme nøgle som tilskud er ydet efter i 2015. Det betyder, at Ishøj Kommune får 9.158,37 kr. tilbage. Regnskab, beretning m.m. vedhæftes dagsordenen.

Beslutning

Pkt. 1 - 4 TIL EFTERRETNING

Bilag

99. Fastsættelse af dato for Folkeoplysningsudvalgets interne konference i 2016

Sagsfremstilling

Det er tidligere besluttet at Folkeoplysningsudvalgets interne konference skulle holdes fredag/lørdag den 17. - 18. juni 2016. Det har imidlertid vist sig, at tidspunktet kollidere med andre arrangementer, så det er nødvendigt at flytte tidspunktet.

Det foreslås, at den interne konference flyttes til afholdelse fredag/lørdag den 9. - 10. september 2016.

Beslutning

Folkeoplysningsudvalget vedtog, at konferencen holdes den 9. - 10. september 2016.

TILTRÅDT

100. Idrætslederpris 2016 (lukket punkt)

Intet indhold til denne sag.

101. Foreningslederpris 2016 (lukket punkt)

Intet indhold til denne sag.

102. Ungelederpris 2016 (lukket punkt)

Intet indhold til denne sag.

103. Eventuelt

Sagsfremstilling

a. Spørgsmål til renovering af Ishøj Svømmehal. Lukkeperiode og plan for foreningernes mulighed for brug af svømmefaciliteter i lukkeperioden.

b. Forslag til priser for ledsagere i Ishøj Svømmehal.

c. Ishøj Idrætsråd har udarbejdet en vejledning om, hvordan en forening skifter kasserer.

d. Revidering af hjemmesiden www.ishoj.dk
om at Egely ikke længere er et betalingslokale.

e. Orientering om nyvalg i Foreningsunionen: Jens Hansen er valgt som formand.

f. Orientering om planlægningstur til Bornholm for arbejdsgruppen til planlægning af fritidskonferencen.

Beslutning

Pkt. a - f TIL EFTERRETNING

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 4. september 2019