Hvad kan vi hjælpe med?

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde tirsdag 26. februar 2019 kl. 19.00


 


Sagspunkter der skal behandles på mødet

7. Dagens sang

Sagsfremstilling

Asmat Ullah vælger dagens sang.

På næste møde vælger Jens Hansen dagens sang.

8. Meddelelser fra formand og administration

Sagsfremstilling

 1.  Foreningsportal. Se januar mødets eventuelt.
 1. Budo Sportskarate Ishøj har ansøgt Den Fælles Kommunale Idrætspulje og fået bevilget 16.000 kr. til deres initiativ med karate målrettet børn og unge med bevægelseshandicap. Midlerne skal være med til at understøtte og videreudvikle indsatsen.
 1. Center for Kultur og Fritid har revideret de fire foldere, som er rettet mod foreningerne i Ishøj. Folderne hedder: "Tilskud til foreningsarbejde i Ishøj Kommune", "Revison af kommunale tilskud efter Folkeoplysningsloven", "Kopiservice" og "Venskabsbysamarbejde". Folderne deles ud på mødet.
 2. I forbindelse med lokalefordeling for sæsonen 2019-2020 vil Idrætsforeningerne som noget nyt selv skulle bokke de tider, som de er blevet tildelt. Disse tider kaldes bloktider. Ved booking kan foreningerne splitte bloktiden op i flere tider inden for den tidelte bloktid. Denne funktion åbner op for en række fordele. Bl.a. giver det mulighed for at tilknytte træner/holdleder på de enkelte hold, så de kan få direkte besked ved aflysninger. Det betyder også, at det bliver meget nemt for Foreningsbrugere at logge på Foreningsportalen og aflyse tider, netop fordi holdene kommer til at fremgå på hver deres bookinglinje. Foreningerne vil modtage grundig vejledning forud for bookingen.
 3. .

9. Folkeoplysningsudvalgets interne konference 2019 - Forhåndstilmelding

Intet indhold til denne sag.

10. Bowlingklubben Keglerne søger om godkendelse som folkeoplysende forening

Resume

Bowlingklubben Keglerne ved formand Leif Makholm søger om at blive godkendt som tilskudsberettiget forening. Foreningen har xx betalende medlemmer, hvor 7 er bosat i Ishøj Kommune. Den vil tilhøre gruppen idrætsforeninger.

11. Ishøj Kunstforening søger om udvidet rengøringsordning i klubhus på Ishøj Stationsvej 60

Resume

Ishøj Kunstforening søger om udvidet rengøringsordning i klubhuset på Ishøj Stationsvej 60. Udover den årlige rengøring, som tilbydes af Ishøj Idræts & Fritidscenter, søges der om én månedlig rengøring i klubhuset.

Sagsfremstilling

Ishøj Kunstforening er primære brugere af klubhuset på Ishøj Stationsvej 60, som er stillet til rådighed til foreningens almindelige klubaktiviteter.
Klubhuset rummer blandt andet 3 arbejdsrum, fælleslokale, køkken, toilet og gang.

Foreningens medlemmer har tidligere selv stået for renholdelse af lokalerne i klubhuset og årlig hovedrengøring i huset. De seneste år har bestyrelsen oplevet en udfordring i at få medlemmerne til at påtage sig rengøringsopgaverne. Den primære årsag til udfordringen skyldes, at gennemsnitsalderen på medlemmerne er høj og fortsat stiger, og det har en afgørende betydnig for medlemmernes kræfter og ressourcer.

Medlemssammensætning pr. 1.1.2018:

 

Aktive bosiddende i Ishøj Kommune

Aktive bosiddende udenfor Ishøj Kommune

Aktive medlemmer i alt

0 - 12 år

0

0

0

13 - 18 år

0

0

0

19 - 24 år

0

0

0

25 - 59 år

9

9

18

+60 år +

39

51

90

Total

48

60

108


Formanden for Ishøj Kunstforening oplyser, at foreningen på nuværende tidspunkt har 15-20 medlemmer i aldersgruppen +80 år.
Formanden oplyser derudover, at foreningen har stor glæde af aktiviteterne i klubhuset og faciliteterne generelt. Foreningen bidrager desuden til kunstglæden i Ishøj Kommune og er repræsenteret i flere udstillinger i kommunen.

Foreningen har haft kontakt til Center for Kultur og Fritid og Ishøj Idræts & Fritidscenter, som anerkender behovet for mere kommunal rengøring i klubhuset. Center for Kultur og Fritid gør dog opmærksom på, at sagen kan have en afmittende effekt på andre lignende tilfælde, og beslutningen kan muligvis skabe præcedens.

Folkeoplysningsudvalget har i 2007 vedtaget følgende rengøringsnorm for kommunale klubhuse:

 • Der foretages en kommunal rengøring i de klubhuse, hvor der er bade- og toiletfaciliteter. Niveauet fastsættes efter aktiviteternes omfang.
 • I almindelige samlingslokaler, klublokaler m.m. skal foreningen selv sørge for den daglige rengøring. Rengøringsmidler udleveres via Ishøj Idræts & Fritidscenter.
 • En gang årligt tilbydes der en hovedrengøring i de enkelte klubhusene.

Regler for brug af huset er vedhæftet dagsordenen.

Lovgrundlag

Folkeoplysningslovens § 22.

Stk. 1. De i § 21 nævnte lokaler og udendørsanlæg stilles vederlagsfrit til rådighed med el, varme, rengøring og fornødent udstyr.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen afholder eventuelle udgifter til el, varme og rengøring i forbindelse med benyttelse af de i § 21, stk. 1, nr. 2-4, nævnte lokaler m.v.

Økonomi

Rengøringsnorm på nuværende tidspunkt:

 • Der tilbydes en årlig hovedrengøring á 5 timer
 • Rengøringsmidler årligt 1.000 kr.
 • Beregnet årlig udgift 2.000 kr.

Ansøgning om udvidet rengøringsnorm:

 • Der tilbydes en årlig hovedrengøring á 5 timer
 • Én månedlig rengøring á 2 timer
 • Rengøringsmidler årligt 1.000 kr.
 • Beregnet årlig udgift 7.000 kr.

Merudgift i forhold til nuværende rengøringsnorm: 5.000 kr.

Der er ikke budgetmæssig dækning til det ansøgte.

Indstilling

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at

Bilag

12. Aktivtetsfrie dage i idrætslokaler i sæson 2019/2020

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid har udarbejdet forslag til aktivitetsfrie dage i kommunens idrætslokaler i sæsonen 2019-2020.
Forslag og skolekalender er vedhæftet.

 6. februar 2019, pkt. 6:

Ishøj Idrætsråd indstiller, at forslaget sendes videre til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.


Bilag

13. Eventuelt

Intet indhold til denne sag.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 11. februar 2019