Hvad kan vi hjælpe med?

Tillægsdagsorden for Handicaprådets møde onsdag 27. marts 2019 kl. 17.00

Lokation: Mødelokale 2B


 


19. Medlem af Handicaprådet udtræder

Sagsfremstilling

Jan Diemer er udtrådt af Handicaprådet, med baggrund i indstilling fra DH. Helene Bendiksen (Dansk Blindesamfund) indtræder som suppleant for Jan Diemer indtil der formelt er udpeget et nyt medlem.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 5. september 2019