Hvad kan vi hjælpe med?

Tillægsdagsorden for Handicaprådets møde onsdag 27. marts 2019 kl. 17.00