Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Ishøj Byråds møde tirsdag 1. september 2015 kl. 16.30

Lokation: Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 IshøjSagspunkter der blev behandlet på mødet

202. PAB, Jægerbuen - godkendelse af skema B

Resume

PAB (Postfunktionærernes Andels-Boligforening), afd. 22, har den 27. august 2015 fremsendt skema B-ansøgning til Kommunens godkendelse.

Sagsfremstilling

Projektet indeholder 14 rækkehuse i 2 plan med et boliggennemsnit på 91 m2. Boligerne påtænkes opført på et areal stort 1.911 m2, beliggende Jægerbuen 37. Rækkehusene er udformet, så de på harmonisk vis indpasser sig i den nuværende rækkehusbebyggelse i området. Grunden er købt af Ishøj Kommune til en købspris på kr. 4.100.000,- inkl. moms.

Forventet byggestart den 4. september 2015 med aflevering den 1. september 2016.

Ishøj Byråd har på møde den 6. januar 2015, sag nr. 1 Salg af Jægerbuen 37, godkendt skema A.

Økonomi

Anskaffelsessummen på skema A-ansøgningen var opgjort til kr. 29.353.000,-, og på skema B-ansøgningen udgør anskaffelsessummen kr. 29.622.000,-, en merudgift på kr. 269.000,-. Den foreløbige gennemsnitlige husleje er beregnet til kr. 983,- pr. m2 pr. år. Kommunens grundkapital er 10% af anskaffelsessummen i alt kr. 2.962.200,-.

Der bliver indgået entreprisekontrakt med SB-Entreprise, som af licitationsresultatet er fremkommet med det billigste bud.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at skema B-ansøgningen godkendes under forudsætning af, at boligselskabet indgår en aftale med Kommunen om 100% kommunal anvisningsret til boligerne. Ishøj Kommunes boliganvisning skal varsles senest 3 måneder før boligerne er klar til udlejning og hæfter tidligst for evt. tomgangsleje 3 mdr. efter boligerne er indflytningsklare. Endvidere sker godkendelsen med forbehold for, at lokalplanen godkendes endeligt på Byrådsmødet den 1. september 2015.    

Merudgiften på 269.000 kr. finansieres af Økonomi- og Planudvalgets pulje (Økonomi- og Planudvalgets pulje udgør herefter 5.344.000).           

Beslutning

Tiltrådt.

Lennart H. Nielsen (V) gentog sin særindstilling fra Økonomi- og Planudvalget.


Fraværende i Ishøj Byråd - 1. september 2015:
Ole Beckmann Skourup, Annelise Madsen, Seyit Ahmet Özkan og Volkan Turan

Bilag

203. Enhedslisten: Mulighed for at hæve skatten

Sagsfremstilling

Kommunerne har mulighed for at hæve skatteindtægten inden for skattepuljen på 200 mio. kr., som er aftalt mellem KL og regeringen. Der skal søges inden 3. september.

Forslag:

  • Administrationen fremsender ansøgning om at Ishøj Kommune får mulighed for at hæve skatten med op til 20 mio. kr.

Begrundelse:

Hvis der i budgetforhandlingerne skal være et reelt valg mellem nedskæringer eller en skattestigning,  er det nødvendigt, at Ishøj Kommune søger andel i skattepuljen inden 3. september for at være sikker på at kunne hæve skatten uden sanktion. Beløbet kan være større eller mindre, det må byrådet tage stilling til ud fra behovet. Den ekstra skatteindtægt kan i budgetforhandlinger enten udmøntes som en stigning i personskat, grundskyld og/eller dækningsafgift.

Beslutning

Ole Wedel-Brandt (Ø) afleverede et supplement til dagsordnen som vedhæftes.

 

Afstemning om Ole Wedel Brandts forslag:

For - 1 (Ø)

Imod - 14 (9A, 3O, 1V, 1F)

Fraværende: 4 (2A, 1V, 1F)

Ialt  19


Fraværende i Ishøj Byråd - 1. september 2015:
Ole Beckmann Skourup, Annelise Madsen, Seyit Ahmet Özkan og Volkan Turan

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 6. september 2019