Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Ishøj Byråds møde tirsdag 2. december 2014 kl. 16.30

Lokation: Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 IshøjSagspunkter der blev behandlet på mødet

287. Mødekalender for byrådet 2015

Sagsfremstilling

Vedhæftede udkast/forslag til mødekalender for 2015 har været behandlet på udvalgsmøderne.

Byrådsmøder 2015 (lukket møde kl. 17.00 og åbent møde kl. 19.00):

6. januar

3. februar

3. marts

7. april

5. maj

2. juni

24. juni

11. august

1. september

6. oktober

3. november

1. december

De stående udvalg fastlægger deres møder på udvalgsmødet.

Medborger- og Demokratiforum beslutter endelige mødedatoer på deres møde den 10. december 2014.

Byrådsseminar holdes 19. - 20. maj 2015.

Byrådsmøder, Økonomi- og Planudvalgsmøder og øvrige stående udvalgs møder bookes via mødekalenderen i outlook.

Mødekalender (BYR) ajourføres løbende i outlook.

 

Det indstilles, at byrådsmøder for 2015 godkendes.

 

Beslutning

 Tilføjelse til indstilling: Der afholdes ekstraordinært byrådsmøde den 24. august 2015, med 1. behandling af budget 2016.

Tiltrådt.Fraværende:
Niels Borre, Lennart Hartmann Nielsen og John Nielsen

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 4. september 2019