Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Ishøj Byråds møde tirsdag 6. maj 2014 kl. 17.00

Lokation: Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagspunkter der blev behandlet på mødet

130. Hegnsynet - udpegning af ny suppleant for bygningskyndig medlem:

Sagsfremstilling

Valgruppe FVØ indstiller i mail af 14. april 2014, at Ghulam Mohiuddin(Ø), Egelunden 1, Ishøj som ny suppleant for bygningskyndig Kjeld E. Haick (V) for den resterende del af valgperioden til og med den 31. december 2017.

Ghulam Mohiuddin (Ø) indtræder i stedet for Bente Bjerg som er afgået ved døden.

 

Indstilling

Det indstilles, at Ghulam Mohiuddin indtræder som ny suppleant for  Kjeld E. Haick (V) for den resterende del af valgperioden til og med den 31. december 2017.

Beslutning

Tiltrådt.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 13. maj 2015