Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Ishøj Byråds møde tirsdag 6. december 2016 kl. 16.30

Lokation: Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 IshøjSagspunkter der blev behandlet på mødet

283. Beskæftigelsesplan og Aktiveringsstrategi 2017

Resume

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 og Aktiveringsstrategi 2017 fremlægges til drøftelse og godkendelse

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Vallensbæks strategi og målsætninger for 2017 for både Ishøjs og Vallensbæks borgere. Beskæftigelsesplanen er således en samlet plan for hele Jobcenterets område og alle indsatser.

Aktiveringsstrategien udarbejdes som tillæg til Beskæftigelsesplanen, og fokuserer alene på målsætninger og indsatser for borgere i Ishøj Kommune. Aktiveringsstrategien afspejler således de områder, som Ishøj Byråd særligt ønsker er i fokus i 2017, og skaber overblik og sammenhæng mellem målsætninger og indsatser.

Beskæftigelsesplan 2017 og Aktiveringsstrategi 2017 er vedhæftet.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget tager Beskæftigelsesplan 2017 og Aktiveringsstrategi 2017 til efterretning, og sender sagen til Økonomi- og Planudvalget.

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Beskæftigelsesplan 2017 og Aktiveringsstrategi 2017 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 6. september 2019