Hvad kan vi hjælpe med?

Dagsorden for Ishøj Byråds møde tirsdag 8. oktober 2019 kl. 15.00

Lokation: Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj


Fraværende: Kasper Bjering (A) - i stedet møder Jørn Højmark (A)

 

Ekstraordinært møde - 1. behandling af budgettet.

 

Møde slut:

 


Sagspunkter der skal behandles på mødet

215. Forslag til budget 2020 og overslagsårene 2021-2023

Resume

Processen for budget 2020 er som bekendt forsinket som følge af folketingsvalget i juni, og den efterfølgende regeringsdannelse. Social- og Indenrigsministeriet har fastsat reviderede frister således, at forslag til kommunernes budget for det kommende regnskabsår skal udarbejdes af Økonomi- og Planudvalget senest den 8. oktober. Budgettet skal vedtages af byrådet senest den 5. november 2019.

Budgetforslag for 2020 og overslagsårene 2021-2023 forelægges til byrådets 1. behandling.

Sagsfremstilling

Den forsinkede budgetproces har betydet, at økonomiaftalen mellem KL og Regeringen forelå den 6. september, og at Social- og Indenrigsministeriet først udmeldte tilskud og udligning og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag den 25. september. Herefter kunne administrationen færdiggøre budgetmaterialet.

”Budgetbogen” blev omdelt på byrådsmødet den 1. oktober, og var dagen efter tilgængelig på kommunens intranet, herunder til de høringsberettigede parter. Der er høringsfrist den 18. oktober, og så snart høringssvarende er samlet, vil de blive udsendt til Byrådet.

Budgetmaterialet vedhæftet sagsfremstillingen består af følgende:

  • Budgetforslag 2020 og overslagsårene 2021-2023
  • Budgetredegørelse
  • Oversigt over tekniske korrektioner
  • Fagudvalgenes forslag til sparekatalog

Budgetforslaget fremlægges til byrådets 1. behandling.

Partierne indbydes i den kommende tid til drøftelser om budgettet. Budgettet godkendes i Byrådet på mødet den 5. november.

Der forventes svar på  ansøgning om særtilskud og lånepuljer mandag den 7. oktober.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse, cirkulære om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Økonomi

Budgetforslaget indeholder en ubalance på 8,053 mio. kr. (overskud) i 2020, som dog stiger til 97,4 mio. kr. i underskud i 2021 (Dette er inden indregning af særtilskud).

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at budgetforslaget oversendes til de politiske drøftelser med henblik på 2. behandling i byrådet den 5. november 2019

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 4. oktober 2019