Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Ishøj Idrætsråds møde onsdag 2. november 2016 kl. 19.00

Lokation: Ishøj Idræts- og Fritidscenter


Med afbud: Niels Østergaard, Klaus Gundertofte, Claus Kah, Ramazan Ünsal, Poul Erik Petersen & Kjeld Eriksen.

 

Uden afbud: Fritz Daneland, Faisal Amin, Kuno Wiberg, Christian Irgang-Dahlin, Lars Skopek, Hansen, Morten Storgaard, Klaus Henningsen, Preben Bjørn, Hansen, Kennet Amdisen,Tonni Schrøder, Grete Hollensted, Jens Mouritzsen og Gert Mikkelsen


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

65. Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

  1. Formanden orienterer om Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter. Læs hele referatet på www.ishoj.dk / Politik/dagsordener & referater / Folkeoplysningsudvalget.
  2. Der er Kulturnat på fredag, den 4. november 2016, fra kl. 18:00 - 22:00. Folder blev fremlagt.
  3. Husk, at der er julemiddag fredag den 2. december 2016, fra kl. 19:00 - umiddelbart efter bestyrelsesmødet, som denne dag starter kl. 18:00. Formanden håber at se så mange som muligt.
  4. Formanden, næstformanden og Finn Hansen er ved at revidere vedtægterne for Ishøj Idrætsråd. Forslag til ændringer vil blive gennemgået på næste møde, og ændringerne skal endelig vedtages på repræsentantskabsmødet i marts 2017.

 

Beslutning

PKT. 1. - 4.

TIL EFTERRETNING

66. Nyt fra Kultur og Fritidscentret

Resume

1. Kultur og Fritidscentret har i samarbejde med Ishøj Idræts & Fritidscenter og fodboldklubberne udarbejdet en fordeling af træningstider på kunstgræsbanen for vintersæsonen 2016/2017. Grundet stor efterspørgsel på tider på kunstgræsbanen bliver grusbanen også taget i brug i vintersæsonen.

2. Fritids- og Foreningskonsulent, Malene Rasmussen, går på barsel fra december 2016 og frem. Opgaver vil i den periode blive løst af de øvrige medarbejdere i Kultur- og Fritidscentret.

Beslutning

PKT. 1. - 2.

TIL EFTERRETNING

67. Regnskab 2016

Sagsfremstilling

  1. Kasssereren fremlægger regnskab fra 1. januar - 31. oktober 2016. Regnskabet er vedhæftet referatet.

 

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Bilag

68. Mødekalender 2017

Sagsfremstilling

Mødekalender for 2017 blev godkendt med en enkelt ændring af mødedatoen i august. Revideret mødekalender er vedhæftet referatet.

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

69. Eventuelt

Sagsfremstilling

  1. Kette Bjørn/Ishøj Motion Cykel Club vil gerne have et råd omkring nogle cykelryttere, + 60, som har meldt sig ud af Seniorværkstedet og meldt sig ind i Ishøj Motion Cykel Club. Problemet er, at de kke vil have nogen med på holdet, som er under 60 år - spørgsmålet er så - må de det? Kette Bjørn og Malene Rasmussen aftaler et møde for afklaring af problemet.
  2.  Carsten Albert/Ishøj Karate Klub fortalte, at klubben har haft en udøver med til Senior VM, som kæmpede sig helt frem til finalen, som hun desværre tabte. Klubben er dog meget glade for det flotte resultat.
  3.  Kim Herskov/SB 50 Fodbold efterlyser nogen M-Station mål, som er bevilget tilbage i november 2015. Malene Rasmussen tager hånd om sagen.
  4.  Hanne Bendsen/Ældre i Bevægelse uddelte stor ros til Malene Rasmussen i forbindelse med, at Ishøj Svømmehal lukkede. Foreningen har fået tider til 3 hold i Køge Svømmehal uden omkostninger for foreningen.
  5.  Henrik Pedersen/Ishøj Budo Klub spurgte til, hvad erfaringen er omkring venskabsby samarbejdet. Ishøj Tennisklub, TIIF, Ishøj Volley & Beachvolley og Ishøj Gymnastikforeningen havde alle gode erfaringer omkring samarbejdet.

Beslutning

PKT. 1. - 5.

TIL EFTERRETNING

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 4. september 2019