Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Ishøj Idrætsråds møde onsdag 4. marts 2020 kl. 19.00

Lokation: Ishøj Idræts & Fritidscenter


Mødet sluttede kl. 21.00

Med afbud: Kim Herskov, Martin Guldager, Christian Irgang-Dahlin, Finn Hansen, Erik Bjerg og Kurt Sjøgrenn.

Uden afbud: Repræsentanter for Billard Klubben Ishøj, Boule 96, Ishøj Bokse Klub, Ishøj Cricket Club, Ishøj Golf Klub, Ishøj Hockey Klub, Ishøj Karate Klub, Ishøj Petanque Klub, Ishøj Roklub, Ishøj Skytteforening, Ishøj Sportsrideklub, Ishøj Surfklub, SB 50 Badminton, Sydkystens Sejlklub, Team Ishøj Cafe 60+ Cycling, Trampolinklubben Viben.


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

10. Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

Formanden orienterer om Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter. Læs hele referatet på www.ishoj.dk / Politik / Dagsordener og referater / Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

11. Nyt fra Kultur og Fritidscenteret

Resume

  1. Der er den 28. februar 2020 sendt brev ud til foreningerne omkring medlemstilskud. Ansøgningsfristen er den 31. marts 2020.
  2. På møde i Ishøj Idrætsråd den 5. februar 2020 blev statistik for brug af Ishøj Svømmehal efterspurgt. Besøgsstatistik for Ishøj Svømmehal i perioden 2018-2019 er vedhæftet dagsordenen.
  3. DGI har offentliggjort puljen "Foreningsliv for Alle". Det her muligt for foreninger at søge midler til betaling af kontingent og stævnedeltagelse for børn af vanskeligt stillede forældre.
  4. Ishøj Roklub har i samarbejde med Ishøj Kommune taget initiativ til at opstarte et nyt træningshold for demensramte og deres pårørende. Ishøj Roklub tilbyder både et træningshold for personer med en demenssygdom og et fællesskab for pårørende. Forløbet varer 10 uger med opstart den 26. februar. Vedhæftet er folder om initiativet.
  5. Den Fælleskommunale Handicapidrætspulje afvikler specialsportskursus: Den Fælleskommunale Handicapidrætspulje er et tværkommunalt samarbejde om at sikre fritidstilbud for børn og unge med særlige behov. Den 29. februar er Ishøj Kommune vært, når der afvikles kursus for frivillige foreninger. Kursets formål er at give konkrete redskaber og viden til at arbejde med børn og unge, der har særlige behov - og derigennem give flere foreninger mod til at opstarte separate hold eller inkludere på ordinære hold. Ishøj Kommune har frivillige med fra 3 foreninger: Ishøj Gymnastikforening, Ishøj Håndboldforening og Vestegnens Hockey Klub.
  6. Ishøj Håndbold Forening har leveret en evaluering for deres hold for børn med funktionsnedsættelse til Den Fælleskommunale Handicapidrætspulje. Ishøj Håndbold Forening har modtaget støtte fra Den Fælleskommunale Handicapidrætspulje til opstart af holdet og har på baggrund af den gode evaluering modtaget restbevillingen. Holdet har ca. 12-14 børn i alderen 6-13 år, som alle er registrerede i klubben. Børnene har meget forskellige udfordringer; bl.a. ADHD, autisme, indlæringsvanskeligheder, angst, socialt udfordrede og motorisk handicap.

Indstilling

Pkt. 1-6 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

12. Regnskab 2020

Sagsfremstilling

Kassereren fremlægger regnskab for perioden 1. januar - 29. februar 2020.

Indstilling

Til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

13. Idrætslederprisen 2020 (lukket punkt)

Intet indhold til denne sag.

14. Ungelederprisen 2020 (lukket punkt)

Intet indhold til denne sag.

15. Eventuelt

Sagsfremstilling

1. Budo Sportskarate Ishøj har afholdt stort internationalt stævne med over 800 deltagere i Ishøj Idræts & Fritidscenter. Foreningen roser Ishøj Idræts & Fritidscenter samt Cafeen.

2. Kirsten Larsen fra Ishøj Volley & Beachvolleyklub meddelte, at hun trækker sig som repræsentant i Ishøj Idrætsråd og takker for et godt samarbejde.

Indstilling

Pkt. 1-2 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Tillægssager

16. Fællespublikation Ishøj Idrætsråd

Resume

Ishøj Idrætsråds Fællespublikation.

Sagsfremstilling

På Ishøj Idrætsråds møde i februar fremlagde arbejdsgruppen forskellige forslag til, hvordan der kan arbejdes videre med Fællespublikationen, enten i fysisk eller elektronisk form.

Ishøj Idrætsråd skal drøfte de forskellige muligheder og tage stilling til, hvilken form det skal have fremadrettet.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd vedtager, at fortsætte med Fællespublikationen i fysisk form, dog med en forbedring af layout. Foreninger som udfylder stamdata og køber annoncer skal prioriteres forrest i publikationen.

Beslutning

Tiltrådt.

17. Forslag til lokalefordeling - idrætslokaler sæson 2020/2021

Resume

Lokalefordelingsudvalget fremlægger forslag til fordeling af faste træningstider i idrætslokaler for sæsonen 2020/2021.

Sagsfremstilling

Forslaget har været sendt i høring hos ansøgerne i februar måned med svarfrist den 1. marts 2020.

Der er indkommet to indsigelser fra ansøgerne, som efterfølgende har været behandlet i lokalefordelingsudvalget.
Oversigt over indsigelser kan ses i vedhæftet bilag.

Lokalefordelingsudvalgets forslag til fordeling af faste træningstider er vedhæftet dagsorden.

Lokalefordelingsudvalget anbefaler,
at indsigelsen fra Ishøj Gymnastikforening vedrørende onsdage i gymnastiksalen i Ishøj Idræts & Fritidscenter imødekommes, således at træningstiden om onsdagen bliver kl. 16:30-20:00.
at indsigelsen fra Ishøj Gymnastikforening vedrørende torsdage kl. 16:30-20:00 i gymnastiksalen i Ishøj Idræts & Fritidscenter afvises.
at indsigelsen fra Ishøj Volley & Beachvolleyklub vedrørende mandage i halllen på Gildbroskolen kl. 17:00-18:00 afvises. Dog kan Ishøj Volley & Beachvolleyklub benytte træningstiden, når Ishøj IF overgår til udendørstræning.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller, at forslaget til lokalefordeling for idrætslokaler i sæson 2020/2021 godkendes med lokalefordelingsudvalgets anbefalinger i forhold til de indkommende indsigelser.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 5. marts 2020