Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Ishøj Idrætsråds møde onsdag 4. marts 2020 kl. 19.00

Lokation: Ishøj Idræts & Fritidscenter


 


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

16. Fællespublikation Ishøj Idrætsråd

Resume

Ishøj Idrætsråds Fællespublikation.

Sagsfremstilling

På Ishøj Idrætsråds møde i februar fremlagde arbejdsgruppen forskellige forslag til, hvordan der kan arbejdes videre med Fællespublikationen, enten i fysisk eller elektronisk form.

Ishøj Idrætsråd skal drøfte de forskellige muligheder og tage stilling til, hvilken form det skal have fremadrettet.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd vedtager, at fortsætte med Fællespublikationen i fysisk form, dog med en forbedring af layout. Foreninger som udfylder stamdata og køber annoncer skal prioriteres forrest i publikationen.

Beslutning

Tiltrådt.

17. Forslag til lokalefordeling - idrætslokaler sæson 2020/2021

Resume

Lokalefordelingsudvalget fremlægger forslag til fordeling af faste træningstider i idrætslokaler for sæsonen 2020/2021.

Sagsfremstilling

Forslaget har været sendt i høring hos ansøgerne i februar måned med svarfrist den 1. marts 2020.

Der er indkommet to indsigelser fra ansøgerne, som efterfølgende har været behandlet i lokalefordelingsudvalget.
Oversigt over indsigelser kan ses i vedhæftet bilag.

Lokalefordelingsudvalgets forslag til fordeling af faste træningstider er vedhæftet dagsorden.

Lokalefordelingsudvalget anbefaler,
at indsigelsen fra Ishøj Gymnastikforening vedrørende onsdage i gymnastiksalen i Ishøj Idræts & Fritidscenter imødekommes, således at træningstiden om onsdagen bliver kl. 16:30-20:00.
at indsigelsen fra Ishøj Gymnastikforening vedrørende torsdage kl. 16:30-20:00 i gymnastiksalen i Ishøj Idræts & Fritidscenter afvises.
at indsigelsen fra Ishøj Volley & Beachvolleyklub vedrørende mandage i halllen på Gildbroskolen kl. 17:00-18:00 afvises. Dog kan Ishøj Volley & Beachvolleyklub benytte træningstiden, når Ishøj IF overgår til udendørstræning.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller, at forslaget til lokalefordeling for idrætslokaler i sæson 2020/2021 godkendes med lokalefordelingsudvalgets anbefalinger i forhold til de indkommende indsigelser.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 5. marts 2020