Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Ishøj Idrætsråds møde fredag 4. december 2015 kl. 18.00Sagspunkter der blev behandlet på mødet

61. Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

 1. Formanden orienterer om Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter. Læs hele referatet på www.ishoj.dk / Politik/dagsordener & referater / Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning

PKT. 1

TIL EFTERRETNING

62. Nyt fra Kultur og Fritidscentret

Sagsfremstilling

 1. Alle ansøgninger, som tidligere har været sendt til Klaus Helsøe, skal indtil videre sendes til kultur@ishoj.

Beslutning

Pkt. 1

TIL EFTERRETNING

63. Regnskab 2015

Sagsfremstilling

Formand og næstformand orienterer om status på regnskabet.

 1.  Formanden oplyste, at der efterhånden er ved at være godt styr på regnskabet.

 

 • Der er sendt regninger ud på vaskeregnskab for perioden 1/1 - 30/11-2015.

 

 • Der er opkrævet kontingenter for Idrætsrådet.

 

 • Der er opkrævet for annoncer i Fællespublikationen.

 

 • Der er udbetalt rejsetilskud til de foreninger, hvor der er dokumentation.

 

 • Der er sendt dokumentation til Ishøj Kommune for tilgodehavende på kr. 201.000,00 (betaling for uddeling 2010 - 2013). Ishøj Kommune har lovet, at vi nok skal få pengene. Der er regninger for yderligere ca. 75.000,00 (betaling for uddeling 2014 - 2015).

 

 • Formanden er ved at færdiggøre en håndbog omkring formand / næstformand & kasserers opgaver. Alle opgaver vil blive beskrevet med, hvem der har ansvaret for hvad. Det vil blive et    overskueligt værktøj, så vi ikke havner i den nuværende situation.
 •  Der er bogført 17 bilag, hvor bilagene ikke forefindes. Søs kan heller ikke finde dem.

 

Beslutning

Pkt. 1.

TIL EFTERRETNING

64. Eventuelt

Sagsfremstilling

 1. Niels Østergaard har deltaget i IRHs konference, hvor emnerne bla. har været:

 

 •  Bookingsystemer. Det er åbenbart et stort problem mange steder.
 •  Skolereformen - hvor langt er vi nået & hvor er vi henne?

 

2.     Brian Pirmo takkede for gode og konstruktive møder i 2015, og ønskede alle en glædelig jul & et godt nytår.

 

 

Beslutning

Pkt. 1. - 2.

TIL EFTERRETNING

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 7. december 2015