Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Ishøj Idrætsråds møde onsdag 6. januar 2016 kl. 19.00

Lokation: Ishøj Idræts- og Fritidscenter


Med afbud: Klaus Gundertofte, Kim Herskov, Berit Olsen, Rasmus Jensen, Christian Irgang-Dahlin.

 

Uden afbud: Fritz Daneland, Faisal Amin, Claus Kah, Kuno Wiberg, Kurt Sjøgreen, Morten Storgaard, Klaus Henningsen, Preben B. Hansen, Asmat Ullah, Kennet Amdisen, Tonni Schrøder, Erling Mogensen, Jens Mouritzen, Erik Jellestad, Grete Hollensted, Hanne Bendsen & Erling Böttcher.

 

Mødet sluttede kl. 20:00


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

1. Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

 1. Formanden orienterer om Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter. Læs hele referatet på www.ishoj.dk / Politik/dagsordener & referater / Folkeoplysningsudvalget.
 2.  Formanden bød velkommen til Poul Erik, som er ny repræsentant for Fitness Ishøj, og til Budo Sports Karate Ishøj.
 3.  Niels Østergaard deltager den 18. januar i konference omkring breddeidrætten.
 4.  Torsdag den 7. januar 2016, kl. 16:00, i kursuslokalerne 1 - 3, er alle foreninger indbudt til kursus i det nye lokalebookingsystem. Formanden håber, at så mange som muligt deltager.

Beslutning

Pkt. 1. - 4.

TIL EFTERRETNING

2. Nyt fra Kultur & Fritidscentret

Sagsfremstilling

 1. Kontakt- og informationspjece fra Håndbold Region Øst
  Brev og pjece er vedhæftet dagsorden.

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Bilag

3. Regnskab 2015

Sagsfremstilling

Formand og næsteformand orienterer om status på regnskab for 2015.

 • Næstformanden gennemgik det foreløbige regnskab for 2015 og opfordrer til, at alle kigger regnskabet igennem for at se, om der er noget, I synes mangler.
 •  Det store mellemværende mellem Ishøj Kommune og Ishøj Idrætsråd, for udbringning af Ishøj Nyt m.m., er nu  endelig gået i orden. Der er kommet ca. kr. 290.000,00 ind, som dækker årene 2010 - 2015.
 •  Der er en enkelt forening som endnu ikke har reageret på regningen for det årlige kontingent. Iflg. Ishøj Idrætsråds vedtægter kan en forening, som ikke har betalt og ikke gør det til den fastsatte tid, udelukkes af Ishøj Idrætsråd. Vi venter dog lidt endnu for at se, om ikke der bliver betalt.
 •  Elitepuljen er gennemgået, og der findes ingen ansøgningen fra de 3 klubber, som er berettiget til tilskud fra puljen. De 3 klubber opfordres til at søge så hurtigt som muligt, og inden regnskabet for 2015 lukkes endeligt. Det sker ultimo januar 2016.
 •  Formanden orienterede om, at nu er vejledningen/tjeklisten for, hvad der skal ske, når man skifter kasserer, færdig. Vejledningen lægges på Ishøj Idrætsråds hjemmeside.
 •  Det foreløbige regnskab er vedhæftet referatet

 

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Bilag

4. Ishøj Budo Sportskarate Ishøj

Sagsfremstilling

I mail af 30. november 2015 ansøger Budo Sportskarate Ishøj, om at blive medlem af Ishøj Idrætsråd. Klubbens vedtægter er vedhæftet dagsorden.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd indstiller, at Budo Sportskarate Ishøj optages endeligt på repræsentantskabsmødet den 16. marts 2016.

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

5. Eventuelt

Sagsfremstilling

 1. Mette/IGF takkede både formand og næstformand for deres store arbejde i forbindelse med kasserersituationen. Mette håber, at der snart kommer en ny kasserer og står i mellemtiden til rådighed med evt. hjælp, hvis der er brug for det. Formanden oplyste, at der er en kandidat til kassererposten.

Beslutning

Pkt. 1.

TIL EFTERRETNING

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 3. september 2019