Hvad kan vi hjælpe med?

Dagsorden for Ishøj Idrætsråds møde onsdag 9. oktober 2019 kl. 19.00

Lokation: Ishøj Idræts- og Fritidscenter


 


Sagspunkter der skal behandles på mødet

49. Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

Formanden orienterer om Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter. Læs hele referatet på www./Politik/Dagsordener og referater/Folkeoplysningsudvalget.

 

50. Nyt fra Kultur og Fritidscentret

Resume

  1. Vildtbanegårds Boldklub (VB 74) har meddelt Center for Kultur og Fritid, at det ikke længere er muligt at etablere en bestyrelse og derfor er foreningen blevet opløst. Vildtbanegårds Boldklub blev stiftet i 1974 og har i indeværende sæson haft træningstid på Gildbroskolen.
  2. Der er uddelt feriefolder til alle skolebørn I Ishøj Kommune med aktiviteter for efterårsferien i uge 42. Folderen kan ses på: www.ishoj.dk/arrangementer-og-oplevelser.
  3. Der har den 26. september været afholdt møde med fodboldklubberne vedrørende en banefordeling for brugen af kunstgræsbanerne - gældende for sæson 2019/2020.

51. Regnskab 2019

Sagsfremstilling

Kassereren fremligger regnskab for perioden 1. januar - 30. september 2019.

52. Forslag til mødekalender 2020

Sagsfremstilling

Forslag til mødekalender 2020 er vedhæftet dagsorden.

Bilag

53. Eventuelt

Intet indhold til denne sag.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 4. oktober 2019