Hvad kan vi hjælpe med?

Dagsorden for Ishøj Idrætsråds møde onsdag 12. maj 2021 kl. 19.00

Lokation: Repræsentantskabsmøde - Landsbysalen Bredekærgård


 


Sagspunkter der skal behandles på mødet

22. Valg af dirrigent

Intet indhold til denne sag.

23. Formandens beretning

Intet indhold til denne sag.

24. Eventuelle udvalgsberetninger

Intet indhold til denne sag.

25. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

26. Fremlæggelse af næste års budget, herunder kontingentfastsættelse

27. Indkomne forslag

Sagsfremstilling

Der er ikke indkommet forslag til behandling.

28. Valg af formand (Brian Pirmo er ikke på valg)

Intet indhold til denne sag.

29. Valg af næstformand (Finn Hansen er på valg)

Intet indhold til denne sag.

30. Valg af kasserer (Berit Olsen er på valg)

Intet indhold til denne sag.

31. Valg af revisor (Bjarne Jensen er på valg)

Intet indhold til denne sag.

32. Valg af 2 revisorsuppleanter

Intet indhold til denne sag.

33. Eventuelt

Intet indhold til denne sag.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 29. april 2021