Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Ishøj Idrætsråds møde onsdag 12. oktober 2016 kl. 19.00

Lokation: Ishøj Idræts- og Fritidscenter


Med afbud: Finn Hansen, Christian Irgang-Dahlin, Poul Erik Petersen, Kjeld Eriksen.

 

Uden afbud: Fritz Daneland, Faisal Amin, Kurt Sjøgreen, Morten Storgaard, Preben hansen, Kennet Amdisen, Villy Sørensen, Tonni Schrøder, Grete Hollensted, Carsten Alberg, Kette Bjørn, Henrik Pedersen & Gert Mikkelsen.


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

60. Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

  1. Formanden orienterer om Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter. Læs hele referatet på www.ishoj.dk / Politik/dagsordener & referater / Folkeoplysningsudvalget.

 

Beslutning

TIL EFTERRETNING

61. Nyt fra Kultur og Fritidscentret

Resume

1. Udendørstræningen stopper i uge 42. Husk at give besked til Kultur og Fritidscentret en uge før, I skal benytte indendørsfaciliteter. For alle foreninger gælder det, at de tildelte tider slettes, hvis de ikke er bekræftet senest i uge 43. Hvis det ikke allerede er sket, skal fodboldklubber, der træner i Strandgårdskolens hal, huske at bestille nøglekort. Kontakt pedellen på Strandgårdskolen.

2. BK Ishøj Flamme blev på Folkeoplysningsudvalgets møde den 27. september 2016 godkendt som tilskudsberettiget forening. Foreningens primære aktivitet er basketball.

3. DIF har udsendt materiale om Danskernes Idrætspris. Der er indstillingsfrist den 14. oktober 2016. For hver af DR's regioner udvælges der en finalist, som man kan stemme på i perioden 7. - 17. november.

4. Ombold har i samarbejde med Ishøj Kommune afviklet DM i gadefodbold for hjemløse og udsatte 2016 den 16. - 17. september i Ishøj Kommune. Tilbagemeldingerne omkring arrangementet har været positive.

5. Den Fælles Kommunale Idrætspulje har fremsendt halvårsberetning 2016. Nyhedsbrevet er vedhæftet dagsordenen.

Beslutning

PKT. 1 - 5

TIL EFTERRETNING

Bilag

62. Regnskab 2016

Sagsfremstilling

  1. Kassereren fremlægger regnskab fra 1. januar - 30. september 2016. Regnskabet er vedhæftet dagsorden.

 

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Bilag

63. Ishøj Bokseklub søger om et ekstraordinært tilskud til boksehandsker

Resume

Ishøj Bokseklub søger om et ekstraordinært tilskud på 13.580 kr. inkl. moms til indkøb af 42 par boksehandsker.

Sagsfremstilling

Ishøj Bokseklub har pr. 31.12.2015 i alt 59 medlemmer, hvor størstedelen er børn og unge. De træner 3 gange om ugen med henblik på motion og for at komme ud og bokse kampe. Ved træning bokser typisk 25 – 30 medlemmer på det lille hold og 15 - 20 medlemmer på det store hold.

Klubben har træningshandsker, der lånes ud til medlemmerne. Eftersom handskerne bruges jævnligt, er de efterhånden ved at være meget slidte og kan næsten ikke bruges til træning. Da det er problematisk at træne med slidte handsker søges der om tilskud til indkøb af 42 par boksehandsker.

Oversigt over ekstraordinære tilskud i 2016 samt foreningens regnskab 2015 er vedhæftet dagsordenen.
 

7. september 2016, pkt. 58:

Ishøj Idrætsråd besluttede endnu en gang at udsætte sagen til næste møde idet der, på trods af flere henvendelser, ikke var mødt en repræsentant op til mødet.Ishøj Idrætsråd, 7. september 2016, pkt. 58:

TILTRÅDT

Økonomi

Foreningen har indhettet et tilbud fra Spil-Aps:

14 par BBE 10oz Aiba Junior/ Senior boksehandsker á 500 kr.         kr.   7.000
28 par TT2036 Børne/Ungdom á 235 kr                                            
kr.   6.580
I alt                                                                                                       kr. 13.580

Ishøj Bokseklub fik senest i 2010 et ekstraordinært tilskud på 9.500 kr. til nye boksehandsker.

Foreningens beholdning af likvid kapital udgjorde pr. 31.12.2015 i alt 20.610 kr. Der kræves ikke dispensation fra formuegrænsen.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd besluttede at videresende sagen til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.

Beslutning

TILTRÅDT

Bilag

64. Eventuelt

Sagsfremstilling

  1. Asmat Ullah/Ishøj Cricket Club fortalte, at nu er udendørs turneringen slut. Eliteholdet blev nr. 4, 1. divisions holdet blev nr. 6, drenge/U15 fik sølv og endelig lilleput/U13 som også fik sølv. En flot afslutning på sæsonen.
  2.  Næstformanden orienterede om, at IRH afholder deres årlige konference på Kollekolle i dagene 18. - 19. november 2016. Næstformanden og Leif Braunstein deltager. Hvis man har lyst til at deltage, så kan tilmelding ske til Jan Mogensen på jan@kaisport.dk.
  3.  Thomas Aakermann/Budo Sports Karate Ishøj fortalte, at klubben har deltaget i EM i Rotterdam for 14 dage siden. Det blev til 1 guldmedalje, 4 sølvmedaljer, 4 bronzemedaljer og 2 i top 5. Flot resultat.
  4.  SB 50 Fodbold undrer sig over, at de ikke kan få lov til at få indlagt vand i deres klubhus. Det er et problem, at de ikke har vand og ikke kan komme på toilettet, når Idrætscenteret er lukket.
  5.  Formanden opfordrer til, at hvis foreningerne har nogen ønsker omkring emner, som de kunne tænke sig kom på dagsorden til Ishøj Idrætsråds møder (det kan være kursustilbud, foredrag, rådgivning m.m.), så send en mail til enten formanden, Lena Juul eller Kultur og Fritid.
  6.  Günther/Ishøj Linedance spurgte til, hvordan er tilgængeligheden er på Fællespublikationen - også den elektroniske udgave.
  7.  Formanden orienterede om, at der er lavet et udkast til nye vedtægter til Ishøj Idrætsråd.

Beslutning

PKT. 1 - 7

TIL EFTERRETNING

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 4. september 2019