Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Ishøj Idrætsråds møde onsdag 13. juni 2018 kl. 19.00

Lokation: Ishøj Idræts- og Fritidscenter


Med afbud: Klaus Gundertofte, Kim Grau, Mette Sørensen & Hanne Bendsen.

 

Uden afbud: Fritz Daneland, Kim Herskov, Faisal Amin, Claus Kah, Asmat Ullah, Kurt Andersen, Kuno Wiberg, Kurt Sjøgreen, Morten Storgaard, Klaus Henningsen, Esben Skau, Kenneth Amdisen, Bent Nielsen, Erik Damborg & Jens Mouritzen.


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

35. Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

 1. Formanden orienterer om Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter. Læs hele referatet på www.ishoj.dk / Politik / Dagsordener og referater / Folkeoplysningsudvalget.
 2. Tidsplanen for opstart af fællespublikationen er desværre overskredet. Der vil blive sendt mail ud til foreningerne, om indsendelse af kontaktoplysninger samt diverse dead lines. Det vil være vores sædvanlige trykkeri, som også laver lay out.

Beslutning

Pkt. 1. - 2.

TIL EFTERRETNING

36. Nyt fra Kultur og Fritidscenteret

Sagsfremstilling

 1. DIF og DGI administrerer en ny fælles pulje, som i 2018 udgør ca. 45. mio. kr. og som skal skabe rum for udvikling i foreningerne. Lokale foreninger under DIF og DGI kan ansøge puljen. Link: https://www.dif.dk/da/politik/nyheder/nyheder/2018/januar/foreningspulje
 2. Den årlige pokalfest blev torsdag den 31. maj 2018 afholdt i Ishøj Idræts & Fritidscenter. Foruden de 3 hovedpriser blev der i år uddelt 117 erindringsgaver.
 3. Den 29. maj 2018 blev der i Ishøj Idræts & Fritidscenter afholdt oplæg om persondataforordningen. DGI var oplægsholder og har videregivet materiale fra oplægget, som Center for Kultur og Fritid efterfølgende har sendt ud til samtlige foreninger i Ishøj Kommune.
 4. Formanden og fritids- og foreningskonsulenten vil på mødet i august gennemgå nogen af de krav, som persondataforordningen stiller.

 

Beslutning

Pkt. 1. - 4.

TIL EFTERRETNING

37. Regnskab

Sagsfremstilling

 1. Kassereren fremligger regnskab for perioden 1. januar - 31. maj 2018. Regnskabet er vedhæftet referatet.
 2. Der vil blive indkøbt en vaskemaskine mere til vaskeriet, da det er svært at nå det med de nuværende 3 maskiner. Der er ansat en på 4 timer om dagen til at vaske (lønnet af Idrætscenteret). Der er afsat penge til det i budgettet.

Beslutning

Pkt. 1. - 2.

TIL EFTERRETNING

Bilag

38. Eventuelt

Sagsfremstilling

 1. Henrik/Ishøj Budo efterspørger svar på, hvornår Idrætscenteret indkøber en ny vogn til måtter (den som er indkøbt kan ikke bruges, da den er for stor og ikke har drejebare hjul), og hvornår de kan forvente, at de 2 måtter som mangler kommer.
 2.  Kirsten/Ishøj Volley har haft en dialog med Kai omkring bandereklamer (krav fra forbundet).
 3.  Pia/Nikon spurgte til, hvilke emner/program der er på Fritidskonferencen. Formanden orienterede om, at endeligt program vil blive fastsat den 19. juni 2018.
 4.  Finn/TIIF har en bøn til, at programmet sendes til alle 4 afdelinger i TIIF.
 5.  Carsten/Ishøj Karate Klub orienterede om, at klubben har afholdt graduering sidste weekend.  Denne gang blev det afholdt i Hal III, og ikke som de plejer i Bevægelsessalen. Det var langt bedre, idet der er tilskuerpladser i Hal III.
 6.  Berit/IHF oplyste, at der er strandhåndbold i den kommende weekend. Det er fra kl. 9:00 - 18:00 både lørdag og søndag. Alle er velkommen.
 7.  Pia/Nikon synes, der mangler at blive reklameret for "Vandets dag".
 8.  Kirsten/Ishøj Volley oplyste, at der havde været beachvolley på Ishøj Strand forrige weekend med stor succes. Det var godt vejr, og der var mange tilskuere.
 9.  Neystid har afholdt regatta i den forgangne weekend.

 

Formanden ønskede alle en rigtig god sommer.

Beslutning

PKT. 1. - 9.

TIL EFTERRETNING

 

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 3. september 2019