Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Ishøj Idrætsråds møde onsdag 19. august 2020 kl. 19.00

Lokation: Ishøj Idræts- og Fritidscenter


Med afbud: Alexander Bordinggård, Mogens Kelsen, Asmat Ullah, Mette Sørensen, Morten Storgaard, Kurt Andersen og Lars Christensen.

Uden afbud: Carsten Sølvberg, Carsten Alberg, Christian Irgang, Erik Libolt, Faisal Amin, Jens Mouritzen, Kim Herskov, Henning Thomsen, Kuno Wiberg, Grete Hollensted.

 

Mødet sluttede kl. 20:00.

 


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

35. Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

 1. Formanden orienterer om Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter. Læs hele referatet på www.ishoj.dk/Politik/Dagsordener og referater/Folkeoplysningsudvalget.
 2. Formanden opfordrer alle foreninger til at opdatere oplysninger i Ishøj Foreningsportal samt sende følgende oplysninger til formand@ii-ishoj.dk:

  - Foreningens navn
  - Navn på repræsentant i Ishøj Idrætsråd samt mailadresse.
  - Navn på foreningens kasserer samt mailadresse.
  - Navn på kontaktperson vedrørende Ishøj Idrætsråds publikation samt mailadresse.

 

 

Beslutning

Pkt. 1-2 til efterretning.
Tiltrådt.

36. Nyt fra Center for Kultur og Fritid

Sagsfremstilling

 1. Børne- og Undervisningsministeriet har bevilget midler til sommeraktiviteter, som et led i at sikre, at børn og unge har en god sommeferie på trods af coronakrisen. Ishøj Kommune har derfor udbudt aktiviteter i gennem skolernes sommerferie for en bred målgruppe. Der er også indgået samarbejder med flere foreninger, som har tilbudt aktiviteter til målgruppen. Blandt andet har der været afholdt Get2Sport Camp i ugerne 28-29-30, hvor Ishøj IF, BK Ishøj Flamme, Ishøj Volley & Beachvolleyklub, Ishøj Karate Klub og Vestegnens Hockey Klub deltog.
 2. Ny fritids- og idrætsinspektør Flemming Bech Harning er ansat i Ishøj Idræts & Fritidscenter pr. 17. august 2020.

Beslutning

Pkt. 1-2 til efterretning.

Tiltrådt.

37. Regnskab 2020

Sagsfremstilling

Kassereren fremlægger regnskab fra den seneste periode.

 

Beslutning

Til efterretning.

Tiltrådt. 

Bilag

38. Drøftelse af procedure for kommunikation med medlemsforeninger

Resume

Ishøj Idrætsråd skal sikre, at medlemsforeningerne informeres ordentligt og at Ishøj Idrætsråd har de rigtige kontaktinformationer.

Sagsfremstilling

En drøftelse af hvordan informationer fra Ishøj Idrætsråd bedst muligt videregives til medlemsforeninger og hvordan Ishøj drætsråd sikrer sig de korrekte kontaktinformationer. Herunder en drøftelse af mødeform.

Indstilling

Ishøj Idrætsråd vedtager, at fortsætte med samme mødeform og tage det op til drøftelse igen i 2021.

Beslutning

Tiltrådt

39. Eventuelt

Sagsfremstilling

 1. Nikon oplyste, at de har deltaget i Juniorlege og hjemtaget 6 medaljer.
 2. Ishøj Tennisklub efterspurgte en opfølgning på forholdene omkring lys på tennisanlægget.
 3. Roklubben Neystid fremlagde, at de ønsker at opsætte overvågning ved kajakker grundet tyveri.

Beslutning

Til efterretning

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 21. august 2020