Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Ishøj Idrætsråds møde onsdag 22. august 2018 kl. 19.00

Lokation: Ishøj Idræts- og Fritidscenter


Med afbud: Finn Hansen, Berit Olsen, Poul Erik Petersen & Kim Herskov.

 

Uden afbud: Fritz Daneland, Klaus Gundertofte, Faisal Amin, Kurt Andersen, Morten Storgaard, Bent Nielsen, Claus Kah, Asmat Ullah, Kuno Wiberg, Klaus Henningsen, Esben Skau, Kennet Amdisen, Erik Damborg, Carsten Alberg & Jens Mouritzsen.


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

39. Hurtig gennemgang af personadataforordningen

Sagsfremstilling

Inden det ordinære møde startede gennemgik formanden hovedtrækkene i persondataforordningen. Hvad skal foreningerne være opmærksomme på? Skal der laves dokumenter? Hvor finder vi eksempler?

Det var en hurtig gennemgang af informationerne fra mødet, som Ishøj Kommune og en DGI-konsulent tidligere har inviteret til.

Alle foreninger måtte have en ekstra, relevant, person med ved dette dagsordenspunkt, hvis 2i-repræsentanten ikke selv sidder med denne administrative opgave.

Alle de viste slides er vedhæftet referatet. Vejledningen kan også down loades på DGI' hjemmeside: www.dgi.dk/foreningsledelse/administration-i-foreningen/jura/vejledning-til-idraetsforeninger-om-persondataoplysninger.

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Bilag

40. Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

  1. Formanden orienterer om Folkeoplysningsudvalgets aktiviteter. Læs hele referatet på www.ishoj.dk / Politik / Dagsordener og referater / Folkeoplysningsudvalget.
  2. Webmaster, Kim Grau, har trukket sig. Formanden orienterer om konsekvenserne af dette.
  3. Publikationen Idræt i Ishøj 2018/19 blev fremlagt. Der var stor enighed om, at det er en meget flot udgave, der er lavet i år. Der er også stor ros til Lennart Hartmann Nielsen for hans hjælp og det flotte layout.

Beslutning

PKT. 1. - 3.

TIL EFTERRETNING

41. Nyt fra Kultur og Fritidscenteret

Sagsfremstilling

1. Den 15. august 2018 er Emil Krogsgaard Ballisager startet som Get2Sport koordinator i Center for Kultur og Fritid - jf. sag nr. 19 i Folkeoplysningsudvalget.

2. Renoveringen på Strandgårdskolen er afsluttet og foreninger kunne opstarte træning den 13. august 2018.

3. Folkeoplysningsudvalget har ydet tilskud til Ishøj Karate Klub og Budo Sportskarate Ishøj, som begge har deltaget i store internationale mesterskaber.

4. Budo Sportskarate Ishøj udbyder i samarbejde med Center for Kultur og Fritid para-karate til børn og unge med bevægelseshandicap. Børnene integreres på ordinære hold.

5. Vedhæftet er halvårsberetning fra Den Fælleskommunale Idrætspulje

 

Beslutning

PKT. 1. - 5.

TIL EFTERRETNING

Bilag

42. Regnskab

Sagsfremstilling

Formanden fremlagde regnskab for perioden 1. januar - 31. juli 2018. Regnskabet blev omdelt.

Regnskabet er vedhæftet referatet.

Beslutning

TIL EFTERRETNING

Bilag

43. Eventuelt

Sagsfremstilling

  1. Kirsten/Ishøj Volley spurgte til tilbagemelding på de forskellige politikker, som flere foreninger har været med til at udfærdige.
  2. Thomas/Budo Sports Karate Ishøj fortalte, at klubben har været til Stil Art i Portugal. Det blev til 3 guldmedaljer, 4 sølvmedaljer & 2 bronzemedaljer. Derudover har klubben en juniordeltager med til Nordisk Mesterskab i Finland til november.

Beslutning

PKT. 1. - 2.

TIL EFTERRETNING

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 6. september 2019