Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Klima- og Miljøudvalgets møde onsdag 20. januar 2016 kl. 17.00

Lokation: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj


Fraværende: Ole Wedel Brandt (Ø) med afbud.


Mødedeltagere:


Mødet hævet kl.: 17.45


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

1. Tillæg til kontrakt for indsamling af dagrenovation

Resume

Kontrakt for indsamling af husholningsaffald forlænges til 1. juni 2016

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget blev på mødet den 21. oktober 2015 orienteret om at, den nye kontrakt om indsamling af husholdningsaffald først træder i kraft den 1. juni 2016. Den gældende kontrakt løber til 1. april 2016, og den skal derfor forlænges til den 1. juni 2016.

Årsagen til udskydelsen er, at der er problemer med at skaffe de nødvendige to-kammerbiler til den 1. april, hvor indsamlingen var planlagt til at skulle starte.

Kontrakterne forlænges på gældende vilkår.

Lovgrundlag

Affaldsbekendtgørelse

Økonomi

Kontraktforlængelsen på 2 måneder, hvor de gamle priser stadig er gældende har kun ringe indflydelse på økonomien.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at  tillæg til kontrakt for indsamling af husholdningsaffald godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.


Fraværende i Klima- og Miljøudvalget - 20. januar 2016:

Ole Wedel-Brandt

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 6. september 2019