Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgs møde mandag 20. oktober 2014 kl. 18.00

Lokation: Mødelokale 2A / Bad Salzungen, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagspunkter der blev behandlet på mødet

51. Ishøj Idræts & Fritidscenter: Etablering af containergård

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscentret fremlægger projekt til etablering af containergård ved Ishøj idræts & Fritidscenter. 

Containergården har til formål at skabe faciliteter til en bedre og mere effektiv affaldshåndtering i forbindelse med Ishøj Idræts & Fritidscenter, Ungdomsskolen og Kulturskolen samt de klubhuse , som Ishøj Idræts og Fritidscenter fører tilsyn med. 

Center for kommunale Ejendomme har udarbejdet et projekt, som vedhæftes dagsordenen.

 

Økonomi

Der er i investeringsoversigten for 2014 optaget 400.000 kr. til formålet (projekt XA-03106-1).
Der er således budgetmæssig dækning for projektets udførelse.

 

Indstilling

forslaget til projekt godkendes og anmoder om frigivelse af anlægsbevillingen på 400.000 kr.

Beslutning

Forslaget til projekt godkendes og anmoder om frigivelse af anlægsbevillingen på 400.000 kr.

Der udarbejdes et notat der beskriver størrelsen og behovet for antal m² og udsigtsforhold fra  1. salen på tilbygningen.

Tiltrådt.Fraværende:
Bilal Inekci

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 5. september 2019