Hvad kan vi hjælpe med?

Dagsorden for Kultur- og Fritidsudvalgets møde onsdag 11. maj 2016 kl. 16.30

Lokation: Bredekærgård, Ishøj lokalhistoriske arkiv 2635 IshøjSagspunkter der skal behandles på mødet

35. Meddelelser fra formand og administration

Sagsfremstilling

1. Ishøj Bio præsenterer: Børnebiffen på tur 23. maj - 27. maj 2016
   Program vedhæftet

 

2. Byhavekoncert og Byhavefestival den 4. juni 2016, kl. 12-18
Alle foreningerne er inviteret til at deltage i arrangementet den 4. juni, der arrangeres i samarbejde med Medborger- og Demokratiforum og Ungerådet. Foreningerne inviteres til at deltage   med en bod, aktivitetet eller andet, der respræsenterer deres forening.
Invitation vedhæftet.

 

3. Kulturstyrelsen har i mail af 3. maj 2016 meddelt, at Ishøj ikke udnævnes til regionalt spillested i perioden 2017 - 2020.
Skrivelsen vedhæftes.

 

4. Borgmesteren har tilskrevet Børn og Ungeborgmesteren i København omkring forslaget om lukning af MGK-afdelingen i Ishøj Kulturskole.
Brevet vedhæftes.

 

5. Kultur og Fritidsudvalget drøfter muligheder for områder, der særligt skal være fokus på i forbindelse med det videre arbejde med budget 2017.

6. Statistikker fra anvendelse af Vandkulturbåden i april måned 2016.
Oversigt vedhæftes.

 

Bilag

36. Kultur og Fritidsudvalget: Temamøde om Bredekærgård og Ishøj Lokalhistoriske Arkiv.

Resume

Kultur og Fritidsudvalget har tidligere besluttet, at besøge en række af kommunens kulturelle insitutioner. Dette møde vil fokusere på udviklingen på Bredekærgård og Ishøj Lokalhistoriske Arkiv.

Der er truffet aftale med Kroppedal Museum og arkivlederen om at deltage i mødet. Der vil blive taget udgangspunkt i årsberetningen for 2015 og virksomhedsplanen for 2016 for det lokalhistoriske arkiv, samt redegjort for det samlede samarbejde med Kroppedal Museum.

En repræsenant fra Kultur og Fritidscentret vil redegøre for den samlede strategi for den nye Bredekærgård med udgangspunkt i de nye tiltag omkring formidlingsbaserne.

 

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 6. september 2019