Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde mandag 16. september 2019 kl. 16.30

Lokation: Mødelokale Arken (rum 230), Rådhuset Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj


Mødedeltagere:
Sengül Deniz (A)
Ebbe Rosenberg (A)
Pia Beckmann Skourup (V)
Kalbiye Yüksel (F)

Med afbud:
Charlotte Jørgensen (O)


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

31. Meddelelser fra formand og administration

Sagsfremstilling

 1. Fritidsmessen 2019: Der afholdes Fritidsmesse den 5. september kl. 13-15 i Ishøj Idræts- og Fritidscenter. Ishøjs 5.-8. klasser er inviteret til at få et indblik i Ishøj Kommunes mangfoldige fritidstilbud.
  Invitationen til skolerne er vedhæftet.
 2. Brugermøde på Bredekægård: Der har den 6. juni 2019 været afholdt årligt brugermøde på Bredekærgård.
  Referatet er vedhæftet.
 3. Idrætsnyt juni 2019 har skrevet en artikel om "den danske Japaner" Katrine Pedersen fra Ishøj Karate Klub.
  Artiklen er vedhæftet.
 4. Kulturium Ishøj Musikteater - katalog for efterår 2019.
  Kataloget uddeles på mødet.
 5. Kulturium Ishøj Bibliotek - katalog over Børnearrangementer for efterår 2019.
  Kataloget uddeles på mødet.
 6. Det sker i Ishøj Kultur for alle - kalender for efterår 2019.
  Kalender uddeles på mødet.
 7. Program for Byhavefestival den 10. august 2019.
  Programmet er vedhæftet.
 8. Kulturium fremsender program for Børn i Byhaven, den 14. september 2019, det er andet år i træk det afholdes.
  Programmet er vedhæftet.
 9. Program for Vestegnens kæmper har fødselsdag den 7. og 8. september 2019.
  Programmet er vedhæftet.
 10. Program for Vestegnens Kulturuge fra 6. september - 15. september 2019.
  Programmet er vedhæftet.
 11. Kulturium Ishøj Biograf, Teen Bio sæson 2019-2020, Kulturium teen bio er en ny filmklub for unge fra 5. klasse og op. Der er næsten 60 tilmeldte, heraf stammer de 24 fra den klasse som har vundet Sommerbogen 2019 lokalt.
  Program uddeles på mødet.
 12. Ishøj Ungdomsskole, Sæsonprogram 2019/2020
  Program uddeles på mødet.
 13. Kulturium Bibliotek fremsender orientering om Sommerbogen 2019. Ishøj har flotte resultater i den landsdækkende aktivitet. Ishøjs børn er de børn som i gennemsnit har læst/anmeldt mest i hele landet og målt på faktisk antal anmeldelser er Ishøj kun overgået af Københavns Kommune, som har ca. 40.000 flere børn i aldersgruppen end i Ishøj. Sommerbogen er et eksempel på et godt og værdsat samarbejde mellem skolerne og biblioteket, som fremmer læsning og læselyst lokalt.

  Der er fundet to vinderklasser som kommunens mest læsende klasser. Præmien er henholdsvis medlemsskab af Kulturium Teen Bio for hele klassen og en biograftur for hele klassen.
 14. Slots- og Kulturstyrelsen tager Ishøj Teaters årsrapport for 2018 til efterretning.
  Skrivelsen er vedhæftet.
 15. Arken Museum for Moderne Kunst sender takkebrev om tilskud til Sanddagen som blev afholdt den 14. juni 2019.
  Takkebrev og regnskab er vedhæftet.

 

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget tager sagerne til efterretning

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

32. Arrangementsdatoer 2020 - Kulturelle arrangementer

Resume

Forslag til arrangementsdatoer i 2020

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscentret fremlægger forslag til de kulturelle arrangementer for 2020 med henblik på, at datoerne kan indarbejdes i den daglige planlægning.
Arrangementerne fordeler sig således:

Ishøj Byhave, Parkunderholdning
Lørdag d. 6. juni
Lørdag d. 4. juli
Lørdag d. 8. august - festival
Alle dage fra kl. 14:00-15:00

Forårsfest
Lørdag d. 18. april kl. 10:00-15:00

Det Grønne Ishøj, Bredekærgård
Søndag d. 21. juni kl. 11:00-17:00

Skt. Hans på Ishøj Tange
Tirsdag d. 23. juni

Jazz på Gårdspladsen, Bredekærgård
Søndag d. 7. juni
Søndag d. 5. juli
Søndag d. 19. juli
Søndag d. 2. august
Søndag d. 23. august
Alle dage fra kl. 13:00-16:00

Sommerdage på Bredekærgård
Onsdag d. 1. juli
Torsdag d. 2. juli
kl. 10:00 – 14:00

Høstfest
Søndag den 6. september

Bluesarrangement m/ Rockabilly
Søndag d. 20. september kl. 13:00- 16:00

Pokalfest for foreninger i Bevægelseshuset
Torsdag d. 28.. maj kl. 19:00

Vinterferieaktiviteter
Mandag d. 17. februar – fredag d. 21. februar

Efterårsferieaktiviteter
Mandag d. 12. oktober – fredag d. 16. oktober

Julekoncert, Kulturium Musikteater
Lørdag d. 12. december

Finalekoncert i Øresunds Solist på Ishøj Kulturskole
Lørdag d. 1. marts

Fritidsmesse
Torsdag d. 3. september

Der er endvidere følgende større arrangementer i kommunen, som er fastlagt:

Fastelavn
Søndag den 23. februar

Vandværkets dag
Søndag den 17. maj

Færøregatta, Ishøj Havn
Lørdag d. 6. juni

Ishøj Harmonika Festival
Fredag d. 5. juni
Lørdag d. 6. juni

Store Cykeldag
Søndag d. 7. juni

Vestegnens Kræmmermarked, Lions Ishøj Landsby
Fredag d. 14. august
Lørdag d. 15. august
Søndag d. 16. august

Torslunde Festival
Fredag d. 15. maj
Lørdag d. 16. maj

Julestue, Bredekærgård
Lørdag d. 28. november
Søndag d. 29. november

Juletræsfest, Ishøj Skolehal
Mandag d. 28. december

Vestegnens Kulturuge (uge 37)
Fredag d. 7. september – søndag d. 13. september

Vikingemarked på Tangen
(uge 37 – Vestegnens kulturuge)
Lørdag d. 12. september
Søndag d. 13. september

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager at godkende sagen.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

33. Ændret praksis og reglement vedrørende bibliotekets unge lånere

Resume

Kulturium Bibliotek stiller forslag om ændret praksis vedrørende overgang fra børnelåner til voksenlåner. Det vil fremadrettet betyde at unge der er fyldt 15 selv kan oprette sig som lånere og modtager post fra biblioteket til egen e-boks. Hidtil har praksis været at det er forældre/værge som skal oprette og modtager post frem til den unge fylder 18 år.

I forlængelse heraf forslår biblioteket at ændre status for hvornår en ung henregnes som voksen. I dag regnes et barn som voksen fra det fjortende år i gebyrsammenhænge. Det forslås at grænsen fremover bliver sat til 15 år. Såfremt det politiske udvalg ikke godkender den ændrede praksis ovenfor ift. at unge fra 15 selv kan oprette, forslås grænsen ændres fra 14 år til 18 år.
 
Som konsekvens af ændringerne vil reglementet skulle tilpasses den nye alder. Det vedhæftede reglement er desuden opdateret ift. følgende forhold;

- Den teknologiske udvikling (App)
- Nyt organisationsnavn
- Konsekvensretning af begreber
- Takster hvori der tidligere indgik et beløb i teksten er rettet til "gebyr vedtaget af Ishøj Byråd".

Det vurderes, at ændringerne samlet set styrker de unges personlige rettigheder, bibliotekstilbuddet til unge og bibliotekets muligheder for samarbejde med udskoling og ungdomsuddannelser. Det forventes, at det potentielt kan øge antalet af lånere i målgruppen.

Økonomi

Det vurderes at der vil være en minimal nedgang i gebyrindtægt som dækkes indenfor budgetrammen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager at godkende ændringerne beskrevet i det fremsendte notat;
1. Ændret praksis for behandling af lånere mellem 15 og 18 år.
2. Ændret aldersgrænse for gebyerr for børn/voksen lånere,
3. Det opdaterede reglement

Beslutning

Der bør overvejes en max. grænse for gebyrrestancen for unge under 18 år.

Tiltrådt.

Bilag

34. Status på Jump4fun

Resume

Jump4Fun er et træningstilbud for overvægtige børn og unge mellem 6-16 år. Tilbuddet har været igang i 4 sæsoner. Formålet med Jump4Fun er at give børn og unge, som ellers ikke ville deltage i et idrætstilbud, en oplevelse af bevægelsesglæde og mulighed for fysisk træning. Derudover arbejdes der med at styrke deltagernes kropslige og sociale kompetencer i en fast fritidsaktivitet én gang om ugen. Samtidig er det også formålet at give deltagerne mod til at prøve kræfter på et ordinært hold i en af Ishøjs idrætsforeninger.
DGI har udarbejdet en evalueringsrapport omkring Jump4Fun med alle kommuner. Denne er vedhæftet.
DGI har fremsendt ny kontrakt for kommende sæson. Denne er vedhæftet.

Sagsfremstilling

Ishøj Gymnastikforening og Ishøj Volley og Beachvolley Klub er de to foreninger, der er har været indgået aftale med i denne 2-årige periode. Ishøj Gymnastikforening har ydet en stor indsats i projektet og ønsker at fortsætte i indeværende sæson 2019/20. Ishøj Volley og Beachvolley Klub har desværre ikke haft den samme succes grundet trænermangel og færre deltagere, hvorfor de ikke ønsker at indgår i den nye aftale.

Rekrutteringen har været mere kompleks i sæson 2018/19 end sæsonen tidligere, da Ishøj Gymnastikforening måtte ændre træningstid. Der har i den forgangne sæson været 18 deltagere på holdet, som ifølge Ishøj Gymnastikforening har haft stor glæde af holdet. I evalueringsrapporten fremgår det iøvrigt, at der er stor tilfredshed med tilbuddet blandt deltagerne og instruktørerne giver udtryk for, at de kan mærke, at Jump4Fun gør en forskel for de børn og unge, der er med i projektet. Nogle af deltagerne er udsluset til andre foreninger og få er fortsat på holdet ind i den nye sæson 2019/20.

Jump4Fun er organisatorisk forankret i Center for Kultur og Fritid, men har fortsat samarbejde med relevante aktører i forhold til rekrutteringen.

I indeværende sæson 2019/2020 er oplægget i aftalen med DGI 1 hold med 15 deltagere i Ishøj Gymnastikforening. Der er i kontrakten indskrevet en status med DGI i 1. kvartal 2020.

Økonomi

I indeværende sæson 2019/2020 er oplægget 1 hold med 15 deltagere i Ishøj Gymnastikforening. Denne model koster årligt 55.000 kr.

Det foreslåes, at Center for Kultur og Fritid afholder udgifter for 2019 og Sundhedspuljen afholder udgifter for 2020, hver med en andel på 27.500 kr.

9. september, Social- og Sundhedsudvalget vedtager at godkende sagen - Tiltrådt.

 

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager at sagen godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

35. Ishøj Teater - tillæg til lejekontrakt

Resume

Ishøj Teater er igang med at færdiggøre prospekt for ombygning og udvidelse af Brentedalen 8. I forbindelse med prospektets tilblivelse og budgettet for projektet, ønsker Ishøj Teater et tillæg til gælende lejekontakt. Ishøj Kommune ejer bygningen og har bevilliget midler til, at Ishøj Teater kan få udarbejdet prospektet. Ishøj Teater har igennem mange år lejet bygningen til teatermæssige formål.

Sagsfremstilling

Ishøj Teater og Ishøj Kommune har været i dialog om ændringer til lejekontrakten. Her er to emner, som nu foreslås ændret; opsigelsesvarsel og husleje.

1) Ishøj Teater ønsker et længere opsigelsesvarsel end gældende. I tillægget er derfor indskrevet, at Ishøj Kommune kan opsige Ishøj Teater med et 10 årigt varsel og Ishøj Teater har et års opsigelsesvarsel. Årsagen til ændringen er, at Ishøj Teater vil have ret til fuldt momsfradrag for udgifterne vedrørende til- og ombygningen mod, at der forsat drives teatervirksomhed i bygningen for en efterfølgende 10 årig periode. I tilfælde af, at Ishøj Teater indenfor en 10 årig periode ændrer anvendelse til momsfri aktivitet, herunder at lejemålet ophører, vil Ishøj Teater som udgangspunkt blive omfattet af momsreguleringsforpligtelsen. Det vil betyde, at Ishøj Teater skal indbetale den restende del af momsforpligtelsen til skattemyndighederne.

2) Ishøj Teater ønsker fastholdelse af nuværende husleje således, at de også kan drive sund teatervirksomhed efter en evt. ombygning og udvidelse. Der er i tillægget indskrevet, at huslejen følger statstilskuddet.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at ændringerne indarbejdes i et nyt tillæg til lejekontrakten, såfremt der bliver godkendt et projekt med anvist finansiering samt en 10 årig periode herfra til udløb. Herefter vendes tilbage til normale opsigelses vilkår.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

36. Fælleskommunal strategi for unges sundhed i KKR regi

Resume

KKR Hovedstaden vedtog i 2017 et mål for "Bedre fysisk og mental sundhed hos de unge". Dette er nu blevet konkretiseret i vedhæftede udkast til en fælles kommunal strategi for fremme af fysisk og mental sundhed på tværs af kommunerne i Region Hovedstaden. Ønsket er, at strategien også kan være med til at fremme og styrke de lokale samarbejder med ungdomsuddannelsesinstitutionerne, da disse spiller en væsentlig rolle i, at strategien får den største effekt.

Baggrunden for udkastet til en fælles kommunal strategi er, at mange vaner og adfærd, som påvirker vores sundhed skabes i ungdomsårene, hvor mange unge eksperimenterer med alkohol, tobak og stoffer. Hver fjerde ung drikker for meget. 250.000 unge i Region Hovedstaden har prøvet at ryge hash og 27.000 unge vil gerne stoppe med at ryge. Dertil kommer, at hver femte ung angiver at have dårlig mental sundhed, svarende til ca. 41.000 af Hovedstadens unge. De unge har deres hverdag i ungemiljøer på ungdomsuddannelser (Fx gymnasier, erhvervsskoler og FGU), som ofte går på tværs af kommunegrænser. Derfor skal løsninger på mange af udfordringerne være tværkommunale og udvikles i dialog med skolerne. 

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden har i 2016 afholdt en række dialogmøder for politikere fra sundheds- og psykiatriudvalgene samt kommunernes administrationer, hvor de drøftede fælleskommunale udfordringer og ønsker til fælles handling på sundhedsområdet. Dette arbejde resulterede i tre fælleskommunale KKR-mål for sundhed. Det ene af disse mål er "Bedre fysisk og mental sundhed hos de unge". Heraf fremgår, at KKR skal:

 • Etablere en fælles strategi for fremme af fysisk og mental sundhed på tværs af kommuner og ungdomsuddannelser.
 • Udarbejde et idékatalog med konkrete eksempler.

Embedsmandsudvalget for Sundhed har nu udarbejdet et udkast til strategi og inspirationskatalog, hvor den røde tråd er at fremme lokalt samarbejde mellem kommuner og ungdomsuddannelser med henblik på at skabe bedre fysisk og mental trivsel og videreformidle inspiration fra lokale eller tværgående projekter på området til både større og mindre kommuner.

Strategien har fokus på mental sundhed, alkohol, stoffer og tobak. For at kunne gennemføre strategien er der også fokus på kommunernes rolle, som er at:

 • Indlede samarbejde med ungdomsuddannelserne og indbyde til partnerskaber om unges mentale sundhed samt brug af alkohol, stoffer og tobak.
 • Lægge vægt på strukturelle indsatser i samarbejde med ungdomsuddannelserne (fx ryge- og alkoholpolitikker på skoler).
 • Målrette kommunale indsatser til alle unge på ungdomsuddannelserne uanset, hvor stor en andel, der kommer fra andre kommuner.
 • Etablere de nødvendige interne kommunale fora for udveksling af viden om unges sundhed og koordinering af sundhedsindsatser.
 • Danne tværkommunale samarbejder omkring ungdomsuddannelser, der har matrikler i flere kommuner.
 • Gå i dialog med rektorforeningerne om at styrke unges fysiske og mentale sundhed.

Inspirationskataloget indeholder eksempler på konkrete indsatser inden for mental sundhed, alkohol, stoffer og tobak, hvor kommunerne kan hente inspiration til at få strategiens vision og principper omsat til virkelighed.

Den videre proces

Efter høringsperiodens udløb den 21. oktober vil Embedsmandsudvalget for Sundhed behandle de indkomne input med henblik på at KKR Hovedstaden kan godkende strategi og inspirationskatalog primo 2020.

Herefter bliver den endeligt vedtagne strategi udsendt til kommunerne med henblik på at styrke samarbejdet lokalt og gensidig inspiration.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 17. september 2019