Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde torsdag 28. juni 2018 kl. 16.00

Lokation: Mødelokale 2A, Bad Salzungen, Rådhuset Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj


Tilstede:

Sengül Deniz
Charlotte Majbritt Jørgensen
Ebbe Rosenberg
Kalbiye Yüksel
Pia Beckmann Skourup

Mødet sluttede kl. 17:00


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

45. Meddelelser fra formand og administration

Sagsfremstilling

  1. På baggrund af
  2. gode relationer, opbygget gennem Ishøj Kulturpakke, fik vi midt i maj tilbud om at DR Musikariet kunne komme til Ishøj d. 20. juni, og opføre Den Uendelige Labyrint (et interaktivt musikalsk eventyr) ganske gratis, for kommunens skoleelever fra 0. til 4. klasse. Honorar for musikere og transport blev betalt af DR - og vi selv skulle blot stå for venue og invitation af skolebørn/koordinering med skoler.
    På trods af kort tid til at få praktik og invitation på plads - og skolernes travle tid frem mod sommerferien blev det et stort tilløbsstykke med over 400 deltagende elever, i ishøj Kultur Café.
    http://www.mathiasmadsenmunch.dk/den-uendelige-labyrint

 

Beslutning

Til efterretning

46. Budget 2019 - 2022, udvalgsbehandling

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og prioriterer emner i forhold til budgetsituationen for 2019 inden for udvalgets områder.

Sagsfremstilling

Som det fremgår af den politiske tids- og handleplan og ”drejebogen” for budget 2019, drøfter fagudvalgene budgetsituationen på møderne i maj og juni.

På Byrådsseminaret i april blev der givet en orientering om den aktuelle og kendte ubalance i budgettet, med forbehold for, at der er en række ukendte forhold, ikke mindst i relation til indtægtssiden. Endvidere blev byrådet præsenteret for den demografiske udvikling frem til 2025.

På mødet vil administrationen give en orientering om de kendte udfordringer og muligheder, der tegner sig inden for udvalgets budget. Udvalget kan herefter drøfte mulige tiltag – fx omprioriteringer, råderumsbeløb mv. – til den videre budgetproces.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at

Beslutning

Drøftelsen tages til efterretning.

Tiltrådt.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 5. september 2019