Hvad kan vi hjælpe med?

Dagsorden for Medborger- og Demokratiforums møde onsdag 1. februar 2017 kl. 19.00

Lokation: Byrådssalen, Rådhuset - Ishøj Store Torv 20, etage 2Sagspunkter der skal behandles på mødet

1. Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

  1. Nyhedsbrev fra Rådet for etniske minoriteter (december 2016)
    Brevet er vedlagt dagsorden

Bilag

2. Byhavefestival 2017

Resume

Medborger og Demokratiforum er medarrangører til Byhavefestivalen den 5. august 2017.

Sagsfremstilling

Drøftelse af forventninger til arrangementet, således at arbejdsgruppen får de bedst mulige vilkår for planlægning.

Medborger og Demokratiforum forventes at bidrage med ialt 60.000 kr. 

Indstilling

Medborger og Demokratiforum vedtager, at

 

 

 

3. Evaluering af debatarrangement den 25. januar 2017

Resume

Medborger og Demokratiforum har afviklet det første af to arrangementer. Overskriften på arrangementet var: Debataften - kan medborgerskab forebygge marginalisering og radikalisering?

Sagsfremstilling

I forlængelse af det netop afviklede debatarrangement vil vi foretage en mindre evaluering på mødet.

Indstilling

Medborger og Demokratioforum vedtager, at

4. Drøftelse af Medborger og Demokratiforums arbejde og opgaver

Resume

Der tages en indledende drøftelse af, hvilke opgaver og emner Medborger og Demokratiforum vil arbejde med.

Sagsfremstilling

Medborger og Demokratiforum har besluttet at deltage i 2 aktiviteter i 2017
Debatarrrangement den 25. januar og Byhavefestival den 5. august.

Foruden disse aktiviteter, så er der behov for en fælles intern drøftelse af forventninger til Medborger og Demokratiforum arbejde således, at vi bedst muligt kan planlægge de kommende møder.

Indstilling

Medborger og Demokratiforum vedtager at,

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 5. september 2019