Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Medborger- og Demokratiforums møde onsdag 23. november 2016 kl. 19.00

Lokation: Mødelokale 2D, Rådhuset - Ishøj Store Torv 20, etage 2


Fraværende:
Bayram Yüksel og Zein Alabidin Al-Khafaji


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

13. Meddelelser fra formanden og administrationen

Resume

  1. Formanden orienterer om ændret organisation af sekretariatet for Medborger og Demokratiforum.

Beslutning

Kultur og Fritidscentret er blevet sekretariat for Medborger og Demokratiforum.

14. Medborger og Demokratiforum: Mødekalender for 2017

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscentret fremlægger forslag til Medborger og Demokratiforums mødekalender for 2017.
Møderne er placeret den 1. onsdag i hver 3. måned med start i februar.

Forslag til mødekalender 2017 vedhæftes dagsordenen.

Indstilling

Medborger og Demokratiforum vedtager, at

Beslutning

Mødekalenderen er tiltrådt.

 

Bilag

15. Byhavefestival 2017 - projektorganisation

Resume

Kultur og Fritidscentret har udarbejdet forslag til projektorganisation for Byhavefestivalen 2017, der afholdes i samarbejde med Byhavekoncerten den 5. august 2017.

Sagsfremstilling

Byhavefestivalen afvikles i samarbejde med Kultur og Fritidscentret, Ishøj Kulturcafé, Ishøj Ungdomsskole, Ishøj Ungeråd, Medborger og Demokratiforum og Kultur og Fritidsudvalget.

Projektorganisationen har til formål at sikre kommunikationen mellem interessenterne og beskriver arbejdsfordelingen mellem de besluttende og udførende organer.

Økonomi

Udgifterne afholdes af Medborger og Demokratiforums aktivitetsbudget.

Indstilling

Medborger og Demokratiforum indstiller, at forslaget godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

16. Arrangement om antiradikalisering

Resume

Formanden fremlægger forslag til program for arrangement om antiradikalisering.

Sagsfremstilling

Medborger og Demokratiforum har tidligere besluttet at afholde et arrangement med oplysning om radikalisering og hvad den enkelte borger kan bidrage med til modvirkning af en antiradikalisering i lokalsamfundet. Arrangementet forsøges afholdt i Ishøj Kultur Cafe i slutningen af januar 2017.

Forslaget vedhæftes dagsordenen.

Indstilling

Medborger og Demokratiforum vedtager, at forslaget til program vedtages og at sekretariatet arbejder videre med arrangementet.

Beslutning

Arbejdsdatoen er 25. januar 2017 kl. 19-21 med afholdelse i Ishøj Kultur Café.

 

Tiltrådt.

Bilag

17. Drøftelse af Medborger- og Demokratiforums opfyldelse af formål og bestyrelsens opgaver

Resume

Formanden lægger op til en foreløbig drøftelse af hvorledes Medborger og Demokratiforum opfylder sit formål i henhold til det tidligere godkendte kommissorium og retningslinierne for bestyrelsens arbejde.

Sagsfremstilling

I henhold til kommissoriet er Medborger og Demokratiforums formål:
"At udbrede Medborgerpolitikkens tanker blandt borgerne, virksomheder, foreninger, myndigheder og medarbejdere i Ishøj, således at "Mangfoldigheden i Ishøj bliver en styrke".
Medborger og Demokratiforum skal bidrage til en udnyttelse af potentialet i kommunens samlede ressourcer (borgere, virksomheder, foreninger og myndigheder) i processen frem mod et lokalt samfund med styrke i forskellighederne, og i at se muligheder og ikke fokusere på problemer".

Indstilling

Medborger og Demokratiforum vedtager, at

Beslutning

Pkt. udsættes til næstkommende møde.

Tiltrådt.

Bilag

18. Medborger og Demokratiforum: Forretningsorden frem til 31. december 2017

Resume

Formanden fremlægger forslag til forretningsorden for Medborger og Demokratiforum.

Sagsfremstilling

Forslaget har tidligere kun været udarbejdet i udkast, men fremlægges nu til endelig godkendelse.

Forslaget vedhæftes dagsordenen.

Indstilling

Medborger og Demokratiforum indstiller, at

Beslutning

Godkendes.

Redaktionelle ændringer indskrives og forretningensordnen udsendes pr. mail til endelig godkendelse.

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 6. september 2019