Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Medborgerforums møde onsdag 26. februar 2020 kl. 19.00

Lokation: Mødelokale Vandværket Rådhuset - Ishøj Store Torv 20, etage 2


 


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

1. Meddelelser fra formanden

Resume

1. Forespørgsel fra Ishøj Svømmeklub om Medborgerforum vil være medvært ved et arrangment på stranden til sommer kaldet "Tryg i Vand", der især henvender sig til etniske minoriteter, der ikke har tradition for at lære at svømme.

Beslutning

Pkt. 1 . Medborgerforum vedtager at indgå i samarbejde om tryghed på stranden med Ishøj Svømmeklub.

Tiltådt.

2. Oplæg fra Vestegnens Politi om tryghed i Ishøj

Resume

Ishøj Byråd har nedsat et særligt udvalg, der har fokus på trygheden i Ishøj. I den forbindelse har vi et inviteret medlem af udvalget, vicepolitiinspektør Søren Uhre, til at give en oritentering om udvalgets arbejde.

Sagsfremstilling

Vicepolitinspektør Søren Uhre giver en orientering om udvalgets arbejde og kan endvidere give en orientering om hvordan tryghedssituationen er i Ishøj.

Orienteringen kan danne baggrund for den efterfølgende planlægning af arrangementet den 2. april 2020.

Beslutning

Medborgerforum tager oplægget til efterretning. Medborgerforum tager imod invitationen om at bistå til at nedbryde barrierer mellem politi og borgere.

Tiltrådt.

3. Ishøj for Målene - Klimaår 2020

Resume

2020 er Klimaår i Ishøj og Ishøj Kommune er i den forbindelse gået ind i et samarbejde med Danmark For Målene om at udbrede FN´s 17 Verdensmål.

Sagsfremstilling

Erkan Yapici er formand for Klima og Miljøudvalget og vil give en orientering om, hvorfor Ishøj er med i samarbejdet med Danmark For Målene.Derudover vil Erkan Yapici give en orientering om, hvordan Ishøj Kommune vil arbejde med Klimaåret.

Der afholdes en Verdensmålsfestival den 15. maj i Byhaven.

Beslutning

Medborgerforum tager oplægget til efterretning.

Tiltrådt.

4. Offentligt arrangement den 2. april

Resume

Medborgerforum besluttede i november, hvilke arrangementer der skal gennemføres i 2020. Første arrangement er et debatarrangement med fokus på kultur, religion - og det imellem.

Sagsfremstilling

Der gives en status på planlægningen. Arrangementet er planlagt til torsdag den 2. april 2020 kl. 17-19 i Ishøj Kultur Café. Det er planlagt som et fyraftensarrangment og Medborgerforum vil være vært for arrangementet.

Beslutning

Medborgerforum vedtager, at planlægningen af arrangementet korrigeres ud fra de på mødet fremsatte forslag.

Tiltrådt.

5. Byhavefestival den 8. august 2020

Resume

Byhavefestivalen afholdes den 8. august 2020. Medborgerforum har på mødet i november drøftet forskellige muligheder for deltagelse.

Sagsfremstilling

Medborgerforum skal træffe beslutning om, hvordan forummet skal deltage.

Kultur- og Fritidsudvalget har vedtaget, at det store hovednavn er "Anne Dorte og Maria", der er gået sammen om at lave ny musik.

Beslutning

Medborgerforum vedtager, at påtage en mere synlig rolle ved årets Byhavefestival. Det besluttes at invitere projektlederen for arrangementet med på næste møde.

Tiltrådt.

6. Evt.

Beslutning

Intet under eventuelt.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 27. februar 2020