Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Medborgerforums møde onsdag 27. november 2019 kl. 18.00

Lokation: Ishøj Idræts- & Fritidscenter - kursuslokale 1 og 2


 


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

17. Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

  • Budget 2020: Formanden giver en orientering.

Beslutning

Tages til efterretning.

18. Det kommunale tilskuds- og udligningssystem

Resume

Det kommunale tilskuds- og udligningssystem er et system med forskellige udligningsordninger mellem kommunerne i Danmark.

Sagsfremstilling

Kommunaldirektør Kåre Svarre Jakobsen kommer og fortæller, hvilken betydning det kommunale tilskuds- og udligningssytem har for Ishøj Kommune.

Indstilling

 Medborgerforummet tager oplægget til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

19. Nyt fra Rådet for etniske minoriteter (REM)

Resume

Ishøj Kommune har en plads i Rådet for Etniske Minoriteter (REM), der rådgiver ministeren for Udlændinge- og Integration i emner, der omhandler flygtninge, indvandrere og integration.

 REM arbejder for at finde langvarige løsninger på de eksisterende problemer i den danske integrationsindsats. Dette gør rådet ved at være aktiv i høringsrunder om nye lovforslag og via deltagelse i forskellige fora, hvor der bliver projektudviklet og arbejdet strategisk med integration. Rådet sidder med i en række udvalg og følgegrupper på integrationsområdet, både kommunalt, nationalt og internationalt. Herigennem påvirker og følger rådet således udviklingen på integrationsområdet.

Sagsfremstilling

Bayram Yüksel giver en orientering om rådets arbejde.

Indstilling

Medborgerforummet tager oplægget til efterretning.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

20. Medborgerforums aktiviteter i 2020

Resume

Medborgerforum drøfter og vedtager aktiviteterne for 2020.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et notat om mulige aktiviteter, som Medborgerforum kan være vært ved i 2020.

Medborgerforum drøfter oplægget, der er vedhæftet dagsordnen.

Indstilling

Medborgerforummet vedtager, at

 

Beslutning

Medborgerforum vedtager, at arbejde videre med følgende to temaer til offentlige arrrangementer i 2020 foruden Byhavefestivalen: 1) Mødet mellem kultur og religion 2) Homosekualitet. Derudover vedtages det, at Medborgerforum behandler temaet ensomhed på første møde i 2020.

Bilag

21. Evt.

Beslutning

Mødedatoerne for 2020 er 26. februar, 27. maj, 26. august og 25. november.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 5. december 2019