Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Medborgerforums møde onsdag 30. januar 2019 kl. 19.00

Lokation: Ishøj Idræts- & Fritidscenter - kursuslokale 1 og 2


Mødet sluttede kl. 21.00.

 

Fraværende

Med afbud: Bayram Yüksel, Helle Nees og Dorte Hjort

Uden afbud: Okan Kanturovski, Malene Højkjær, Thea Svendgaard Andersen

 

Stedfortræderne var indkaldt til dette orienterende møde.


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

1. Velkomst og præsentation af Medborgerforum

Resume

Formanden byder velkommen og giver en præsentation af Medborgerforum.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i kommissoriet for Medborgerforum vil formanden præsentere Medborgerforum og dets formål for medlemmerne.
Medlemmer og stedfortrædere præsenteres for udvalget.

På mødet fremlægges oversigt over medlemmer og deres kontaktoplysninger, og der vil være mulighed for rettelser. Oversigten offentliggøres efterfølgende med referatet.

Kommissorium og medlemsliste er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Medborgerforum vedtager, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

2. Præsentation af Medborgerpolitikken

Resume

Formanden præsenterer Medborgerpolitikken.

Sagsfremstilling

Formanden redegør for baggrunden for Medborgerpolitikken og dens sammenhæng med de øvrige fem hovedpolitikker, som i 2018 blev vedtaget af Ishøj Byråd.
Medborgerpolitikken er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Medborgerforum vedtager, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

3. Vedtægter for Medborgerforum

Sagsfremstilling

Vedtægterne for Medborgerforum fremlægges for forummet.
Vedtægterne er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Medborgerforum vedtager, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

4. Forretningsorden for Medborgerforum

Sagsfremstilling

Forretningsorden for Medborgerforum fremlægges på mødet. Dokumentet beskriver bl.a. retningslinjerne for Medborgerforums arbejde og de praktiske forhold omkring forummets virke.
Forretningsordenen er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Medborgerforum vedtager, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

5. Aktiviteter i Medborgerforum

Resume

Med udgangspunkt i tidligere aktiviteter i Medborgerforum drøftes det, hvilke aktiviteter fremtiden kan bringe.

Sagsfremstilling

Medborgerforum har tidligere været involveret i blandt andet følgende arrangementer og emner:

- Fremtidens plejehjem i Ishøj Kommune
- Nabo komsammen-dag
- Debataften - kan medborgerskab forebygge marginalisering og radikalisering?
- Byhavefestival (årligt tilbagevendende begivenhed, i 2019 er datoen fastsat til 10. august)

Mulige aktiviteter i 2019 vil blive drøftet på mødet.

Økonomi

I forbindelse med budget 2019 er der afsat 142.000 kr. til aktiviteter og mødeudgifter i Medborgerforum.

Budget for Medborgerforum i 2019

Arrangementer

10.000 kr.

Byhavefestival

61.000 kr.

Møder, diæter og kurser

71.000 kr.

I alt

142.000 kr.

 

Indstilling

Medborgerforum vedtager, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

6. Møder i Medborgerforum 2019

Resume

Datoer for de planlagte møder i 2019 fremlægges.

Sagsfremstilling

Der afholdes 4 møder årligt i Medborgerforum.

Forslag til møder i 2019:

  • 30. januar kl. 19.00
  • 24. april kl. 19.00
  • 28. august kl. 19.00
  • 27. november kl. 19.00

Indstilling

Medborgerforum vedtager, at mødedatoerne godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 5. september 2019