Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Økonomi- og Planudvalgets møde tirsdag 1. september 2015 kl. 17.00

Lokation: Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj


Ekstraordinært møde.

 

Møde slut: 17.10

 

Fraværende. Annelise Madsen (A) med afbud.


Sagspunkter der blev behandlet på mødet

139. PAB, Jægerbuen - godkendelse af skema B

Resume

PAB (Postfunktionærernes Andels-Boligforening), afd. 22, har den 27. august 2015 fremsendt skema B-ansøgning til Kommunens godkendelse.

Sagsfremstilling

Projektet indeholder 14 rækkehuse i 2 plan med et boliggennemsnit på 91 m2. Boligerne påtænkes opført på et areal stort 1.911 m2, beliggende Jægerbuen 37. Rækkehusene er udformet, så de på harmonisk vis indpasser sig i den nuværende rækkehusbebyggelse i området. Grunden er købt af Ishøj Kommune til en købspris på kr. 4.100.000,- inkl. moms.

Forventet byggestart den 4. september 2015 med aflevering den 1. september 2016.

Ishøj Byråd har på møde den 6. januar 2015, sag nr. 1 Salg af Jægerbuen 37, godkendt skema A.

Økonomi

Anskaffelsessummen på skema A-ansøgningen var opgjort til kr. 29.353.000,-, og på skema B-ansøgningen udgør anskaffelsessummen kr. 29.622.000,-, en merudgift på kr. 269.000,-. Den foreløbige gennemsnitlige husleje er beregnet til kr. 983,- pr. m2 pr. år. Kommunens grundkapital er 10% af anskaffelsessummen i alt kr. 2.962.200,-.

Der bliver indgået entreprisekontrakt med SB-Entreprise, som af licitationsresultatet er fremkommet med det billigste bud.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at skema B-ansøgningen godkendes under forudsætning af, at boligselskabet indgår en aftale med Kommunen om 100% kommunal anvisningsret til boligerne. Ishøj Kommunes boliganvisning skal varsles senest 3 måneder før boligerne er klar til udlejning og hæfter tidligst for evt. tomgangsleje 3 mdr. efter boligerne er indflytningsklare. Endvidere sker godkendelsen med forbehold for, at lokalplanen godkendes endeligt på Byrådsmødet den 1. september 2015.    

Merudgiften på 269.000 kr. finansieres af Økonomi- og Planudvalgets pulje (Økonomi- og Planudvalgets pulje udgør herefter 5.344.000).         

Beslutning

Tiltrådt.

 

Lennart H. Nielsen (V) kan ikke tiltræde, at der bygges almene boliger på denne ejendom.

Bilag

Tillægssager

140. Personsag (lukket punkt)

Intet indhold til denne sag.

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 7. september 2019