Hvad kan vi hjælpe med?

Referat for Økonomi- og Planudvalgets møde tirsdag 3. december 2013 kl. 17.00

Lokation: Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagspunkter der blev behandlet på mødet

218. Vildtbanegård Boligselskab afd. 4 - Stationsforpladsen

Sagsfremstilling

Vildtbanegård Boligselskab afd. IV, Stationsforpladsen har den 14. november 2013 indsendt Byggeregnskab, skema C til godkendelse.
Den samlede anskaffelsessum på skema C er opgjort til kr. 202.404.000,- med en gennemsnitlig husleje pr. m2/år på kr. 1.169,-. Skema B, blev godkendt på Ishøj Byråd den 1.marts 2011 med en samlet anskaffelsessum på kr. 201.162.000,- og med en gennemsnitlig husleje pr. m2/år på kr. 1.162,61,-.

Økonomi

Kommunens grundkapital udgjorde kr. 14.081.000,-. Merudgift på skema C på kr. 1.242.000,- i forhold til godkendt skema B, skyldes primært højere tilslutningsudgifter til Ishøj Forsyning end forudsat.

Kommunens grundkapital på skema C udgør kr. 14.168.280,-. En merudgift på kr. 87.280,-.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at byggeregnskab skema C for Stationsforpladsen godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Kontakt

Ishøj Kommune

Ishøj Store Torv 20
2635 Ishøj

ishojkommune@ishoj.dk

Tlf. 43577575

Senest opdateret 13. maj 2015